De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze
Voorlichting Tweede Fase Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze Locatie Reinier de Graafpad

2 Voorlichting Tweede Fase
Programma Kiezen mevr. H. Scholten, teamleider havo-onderbouw Voorlichting Tweede Fase mw. E. van Rij, havo-decaan Deze sheets staan ook op de site Locatie Reinier de Graafpad

3 Voorlichting Tweede Fase
Proces Het proces en de verantwoordelijkheid samen het proces in: school (mentor, decaan, vakdocent) leerling ouders verantwoordelijkheid voor de keuze: Locatie Reinier de Graafpad

4 Voorlichting Tweede Fase
Tips voor thuis Maak de tongen los Bezoek nu al een open dag Ga niet over één nacht ijs Het geheel en de delen Wees bedacht op onjuiste motieven Locatie Reinier de Graafpad

5 Het belang van een vakkenpakket
Snelle veranderingen in elke branche Een leven lang leren Slechts een basis maar richtinggevend Veel variatie door opbouw van opleidingen

6 Voorlichting Tweede Fase
Let op 3 zaken: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat kan er? Locatie Reinier de Graafpad

7 Voorlichting Tweede Fase
Tijdpad Tot nu toe Vanaf nu Locatie Reinier de Graafpad

8 Voorlichting Tweede Fase
Tijdpad – tot nu toe Keuzelessen/Voorlichtingslessen (http://www.keuzedossier.nl) Twee interessetesten Voorlichtingsavond Locatie Reinier de Graafpad

9 Voorlichting Tweede Fase
Tijdpad – vanaf nu Vakkenvoorlichting Voorlopige profielkeuze (http://scr.dedecaan.net) Mentorgesprek Gespreksmiddag Adviesvergadering Definitieve keuze Locatie Reinier de Graafpad

10 Voorlichting Tweede Fase
Opbouw 4 & 5 havo Gemeenschappelijk deel 4 Profielen 1 (of 2?) Keuzevakken Locatie Reinier de Graafpad

11 Gemeenschappelijk deel
Voorlichting Tweede Fase Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding Culturele en Kunstzinnige Vorming enzovoort In het Gele Boekje vanaf Blz. 8 Locatie Reinier de Graafpad

12 Voorlichting Tweede Fase
4 profielen Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT) Vanaf blz. 9 in het Gele Boekje Locatie Reinier de Graafpad

13 Cultuur en Maatschappij (CM)
Voorlichting Tweede Fase Cultuur en Maatschappij (CM) 1 van: Frans / Duits Geschiedenis 1 van: Aardrijkskunde / Maatschappijwetenschappen / Economie 1 van: Tekenen / Frans / Duits dus geen wiskunde verplicht Locatie Reinier de Graafpad

14 Economie en Maatschappij (EM)
Voorlichting Tweede Fase Economie en Maatschappij (EM) 1 van: Wiskunde A / Wiskunde B Geschiedenis Economie 1 van: Management & Organisatie / Maatschappijwetenschappen / Aardrijkskunde / Frans / Duits wiA of wiB hangt af van vervolgopleiding Locatie Reinier de Graafpad

15 Natuur en Gezondheid (NG)
Voorlichting Tweede Fase Natuur en Gezondheid (NG) 1 van: Wiskunde A / Wiskunde B Biologie Scheikunde 1 van: Aardrijkskunde / Natuurkunde voor veel vervolgstudies is wi B een betere keuze Locatie Reinier de Graafpad

16 Natuur en Techniek (NT)
Voorlichting Tweede Fase Natuur en Techniek (NT) Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde 1 van: Informatica / Biologie Locatie Reinier de Graafpad

17 Twee soorten profielen
Voorlichting Tweede Fase Twee soorten profielen Mensprofielen: CM en EM Natuurprofielen: NG en NT Tip 1: Kies eerst tussen “mens” of “natuur” Tip 2: Kies breed. Kies bij “mens” ook iets uit “natuur” en omgekeerd Tip 3: Kies een vakkenpakket, kies nog geen vervolgopleiding of beroep Tip 4: Let op speciale regels, blz. 10 Gele Boekje Locatie Reinier de Graafpad

18 Voorlichting Tweede Fase
Nieuwe vakken Wiskunde A, B BSM Maatschappijwetenschappen Management & Organisatie Informatica Locatie Reinier de Graafpad

19 Voorlichting Tweede Fase
Wiskunde A Bereidt voor op de sociaal-wetenschappelijke beroepspraktijk Eenvoudige algebraïsche vaardigheden zoals eerstegraadsvergelijkingen, breuken, procenten, kansberekening, statistiek Altijd in een context, in een verhaal, in een praktisch vraagstuk Makkelijker dan wiB??? Locatie Reinier de Graafpad

20 Voorlichting Tweede Fase
Wiskunde B Bereidt voor op technische en economische studies met hoge algebraïsche eisen Ingewikkelde algebraïsche vaardigheden, zoals exponenten, hogere graadsongelijkheden Opgave zonder context vb: los op: 2x – 3y = -5 en 2x – 5y = 3 Moeilijker dan wiA??? Locatie Reinier de Graafpad

21 Voorlichting Tweede Fase
BSM Bewegen, Sport en Maatschappij Naast LO (dat verplicht is) Kenmerken: Een praktijkvak: 70% praktijk, 30% theorie Sport in relatie tot de maatschappij Je leert organiseren, leiding geven en werken met mensen Locatie Reinier de Graafpad

22 Maatschappijwetenschappen
Voorlichting Tweede Fase Maatschappijwetenschappen Naast Maatschappijleer (dat verplicht is) Kenmerken: Inzicht in denken en doen van mensen Je leert je eigen mening te vormen en te ondersteunen met argumenten Onderwerpen: politiek/bestuur van Nederland, criminaliteit/rechtsstaat, ontwikkelingssamenwerking, massamedia Locatie Reinier de Graafpad

23 Voorlichting Tweede Fase
M&O Management en Organisatie Naast economie Kenmerken: Economie binnen bedrijven: financiering, kostprijsberekening, marketing Meer inzicht in financiële en organisatorische zaken binnen een onderneming Locatie Reinier de Graafpad

24 Voorlichting Tweede Fase
Informatica Heel anders dan in leerjaar 1 Kenmerken: Creatieve oplossingen voor problemen Nauwkeurig en structureel werken Werken met modellen en theorieën Logisch redeneren Onderzoek doen Je leert niet programmeren of het Office-pakket Locatie Reinier de Graafpad

25 Voorlichting Tweede Fase
2e vak in vrije ruimte Slechts bij uitzondering mogelijk (anders dan in het verleden) Werkdruk leerlingen was te hoog Veranderde (zwaardere) exameneisen Meer lesuren per vak, meer diepgang Zie brief met criteria en procedure en blz. 5 Gele Boekje Locatie Reinier de Graafpad

26 Criteria om 2e vak te mogen kiezen
Voorlichting Tweede Fase Criteria om 2e vak te mogen kiezen Zelfstandige leerling met goede werkhouding Vak moet 2 jaar gevolgd worden Gemiddeld 7,5 of hoger Tussen 7,0 en 7,5 : - Positief advies van eindrapportvergadering Al bespreken in mentorgesprek Locatie Reinier de Graafpad

27 Voorlichting Tweede Fase
Doorstromen naar HBO Doorstroomrechten: het goede profiel en/of keuzevak(ken) Toelaatbaarheid: met aanvullende eisen vanaf blz. 46 Gele Boekje Locatie Reinier de Graafpad

28 Toelaatbaarheid in HBO
Voorlichting Tweede Fase Toelaatbaarheid in HBO Mogelijke aanvullende eisen: Lichamelijke of geestelijke keuring Motivatie Vaardigheden Portfolio Toelatingsexamen Loting (in combinatie met cijfergemiddelde) Locatie Reinier de Graafpad

29 Voorlichting Tweede Fase
opleiding N+T N+G E+M C+M Aaaa1 Bbbb 2e mvt Cccc ec of m&o (ec of m&o) + wi (A of B) 1 voor deze opleiding gelden aanvullende eisen doorstroomrecht  geen doorstroomrecht Locatie Reinier de Graafpad

30 Voorlichting Tweede Fase
Tot slot: Vragen? Mail naar: Locatie Reinier de Graafpad

31 Voorlichting Tweede Fase
Locatie Reinier de Graafpad


Download ppt "Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze"

Verwante presentaties


Ads door Google