De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze

2 Programma Kiezen mevr. H. Scholten, teamleider havo-onderbouw Voorlichting Tweede Fase mw. E. van Rij, havo-decaan  Deze sheets staan ook op de site

3 Proces Het proces en de verantwoordelijkheid samen het proces in: school (mentor, decaan, vakdocent) leerling ouders verantwoordelijkheid voor de keuze: leerling ouders

4 Tips voor thuis Maak de tongen los Bezoek nu al een open dag Ga niet over één nacht ijs Het geheel en de delen Wees bedacht op onjuiste motieven

5 Het belang van een vakkenpakket Snelle veranderingen in elke branche Een leven lang leren Slechts een basis maar richtinggevend Veel variatie door opbouw van opleidingen

6 Let op 3 zaken: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat kan er?

7 Tijdpad Tot nu toe Vanaf nu

8 Tijdpad – tot nu toe Keuzelessen/Voorlichtingslessen ( http://www.keuzedossier.nl ) http://www.keuzedossier.nl Twee interessetesten Voorlichtingsavond

9 Tijdpad – vanaf nu Vakkenvoorlichting Voorlopige profielkeuze ( http://scr.dedecaan.net ) http://scr.dedecaan.net Mentorgesprek Gespreksmiddag Adviesvergadering Definitieve keuze

10 Opbouw 4 & 5 havo Gemeenschappelijk deel 4 Profielen 1 (of 2?) Keuzevakken

11 Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding Culturele en Kunstzinnige Vorming enzovoort  In het Gele Boekje vanaf Blz. 8

12 4 profielen Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT)  Vanaf blz. 9 in het Gele Boekje

13 Cultuur en Maatschappij (CM) 1 van: Frans / Duits Geschiedenis 1 van: Aardrijkskunde / Maatschappijwetenschappen / Economie 1 van: Tekenen / Frans / Duits  dus geen wiskunde verplicht

14 Economie en Maatschappij (EM) 1 van: Wiskunde A / Wiskunde B Geschiedenis Economie 1 van: Management & Organisatie / Maatschappijwetenschappen / Aardrijkskunde / Frans / Duits  wiA of wiB hangt af van vervolgopleiding

15 Natuur en Gezondheid (NG) 1 van: Wiskunde A / Wiskunde B Biologie Scheikunde 1 van: Aardrijkskunde / Natuurkunde  voor veel vervolgstudies is wi B een betere keuze

16 Natuur en Techniek (NT) Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde 1 van: Informatica / Biologie

17 Twee soorten profielen Mensprofielen: CM en EM Natuurprofielen: NG en NT Tip 1: Kies eerst tussen “mens” of “natuur” Tip 2: Kies breed. Kies bij “mens” ook iets uit “natuur” en omgekeerd Tip 3: Kies een vakkenpakket, kies nog geen vervolgopleiding of beroep Tip 4: Let op speciale regels, blz. 10 Gele Boekje

18 Nieuwe vakken Wiskunde A, B BSM Maatschappijwetenschappen Management & Organisatie Informatica

19 Wiskunde A Bereidt voor op de sociaal- wetenschappelijke beroepspraktijk Eenvoudige algebraïsche vaardigheden zoals eerstegraadsvergelijkingen, breuken, procenten, kansberekening, statistiek Altijd in een context, in een verhaal, in een praktisch vraagstuk Makkelijker dan wiB???

20 Wiskunde B Bereidt voor op technische en economische studies met hoge algebraïsche eisen Ingewikkelde algebraïsche vaardigheden, zoals exponenten, hogere graadsongelijkheden Opgave zonder context vb: los op: 2x – 3y = -5 en 2x – 5y = 3 Moeilijker dan wiA???

21 BSM Bewegen, Sport en Maatschappij Naast LO (dat verplicht is) Kenmerken: Een praktijkvak: 70% praktijk, 30% theorie Sport in relatie tot de maatschappij Je leert organiseren, leiding geven en werken met mensen

22 Maatschappijwetenschappen Naast Maatschappijleer (dat verplicht is) Kenmerken: Inzicht in denken en doen van mensen Je leert je eigen mening te vormen en te ondersteunen met argumenten Onderwerpen: politiek/bestuur van Nederland, criminaliteit/rechtsstaat, ontwikkelingssamenwerking, massamedia

23 M&O Management en Organisatie Naast economie Kenmerken: Economie binnen bedrijven: financiering, kostprijsberekening, marketing Meer inzicht in financiële en organisatorische zaken binnen een onderneming

24 Informatica Heel anders dan in leerjaar 1 Kenmerken: Creatieve oplossingen voor problemen Nauwkeurig en structureel werken Werken met modellen en theorieën Logisch redeneren Onderzoek doen Je leert niet programmeren of het Office- pakket

25 2 e vak in vrije ruimte Slechts bij uitzondering mogelijk (anders dan in het verleden) Werkdruk leerlingen was te hoog Veranderde (zwaardere) exameneisen Meer lesuren per vak, meer diepgang  Zie brief met criteria en procedure en blz. 5 Gele Boekje

26 Criteria om 2 e vak te mogen kiezen Zelfstandige leerling met goede werkhouding Vak moet 2 jaar gevolgd worden Gemiddeld 7,5 of hoger Tussen 7,0 en 7,5 : - Positief advies van eindrapportvergadering Al bespreken in mentorgesprek

27 Doorstromen naar HBO Doorstroomrechten: het goede profiel en/of keuzevak(ken) Toelaatbaarheid: met aanvullende eisen  vanaf blz. 46 Gele Boekje

28 Toelaatbaarheid in HBO Mogelijke aanvullende eisen: Lichamelijke of geestelijke keuring Motivatie Vaardigheden Portfolio Toelatingsexamen Loting (in combinatie met cijfergemiddelde)

29 1 voor deze opleiding gelden aanvullende eisen  doorstroomrecht  geen doorstroomrecht opleiding N+TN+GE+MC+M Aaaa 1  Bbbb  2e mvt  Cccc ec of m&o (ec of m&o) + wi (A of B)

30 Tot slot: Vragen? http://www.keuzedossier.nl http://www.scr.dedecaan.net Mail naar: e.vanrij@stanislascollege.nl http://www.scr.dedecaan.net

31


Download ppt "Voorlichtingsavond 3 havo profiel- en vakkenkeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google