De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectoproep bedrijventerrein- management 26 februari 2016 VAC Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectoproep bedrijventerrein- management 26 februari 2016 VAC Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Projectoproep bedrijventerrein- management 26 februari 2016 VAC Leuven

2 Toelichting Beleidsvisie Beleidsdoelstellingen Subsidievoorwaarden Instructies voor aanvragers

3 Beleidsvisie Beheer vs bedrijventerreinmanagement Bedrijventerreinmanagement: belang voor individuele bedrijven en realisatie van overheidsdoelstellingen Inzet van een parkmanager essentieel Stimulering via subsidies Cofinanciering vanuit bedrijven en lokale overheid Niet-financiële ondersteuning: kennisnetwerk

4 Beleidsdoelstellingen Meest ambitieuze initiatieven worden gesteund Deze initiatieven moeten voldoende gedragen worden door de bedrijven zelf Gezamenlijke cofinanciering van bedrijven of gemeenten zodat het management kan gecontinueerd worden.

5 Subsidievoorwaarden In te dienen ten laatste op 31 juli 2016 Via webformulier ter beschikking gesteld op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen Begunstigden  Bedrijventerreinverenigingen (bestaande of in oprichting)  Organisatie voor het beheer van de gemeenschappelijke mede-eigendom  Ontwikkelaars/beheerders van een bedrijventerrein

6 Subsidievoorwaarden (2) Co-financiering vanuit de bedrijven en of gemeente  Minimaal 25% van de geraamde werkingskosten  Voor een bestaande bedrijventerreinvereniging: bijkomend bij indiening van het project: minimaal de helft van de bedrijven op het bedrijventerrein lid van de vereniging

7 Subsidievoorwaarden (3): criteria Prioriteitscriteria  Sterke motivatie om te starten met BTM of om met BTM verder te gaan (maximum 1 A 4)  De voorgenomen acties met vermelding van de argumenten waarom die acties succesvol zouden kunnen worden uitgevoerd (maximum 3 A4’s)  Toelichting over de waarborg om BTM verder te zetten (maximum 1 A4)

8 Subsidievoorwaarden (4): criteria Ambities om in te zetten op:  Samenwerking op vlak van energie  Beveiliging en verkeersveiligheid  Duurzaam woon-werkverkeer  Samenwerking op vlak van logistiek  Eco-efficiëntie bv. duurzaam materialenbeheer  Beeldkwaliteit (gezamenlijke groenaanleg)of biodiversiteit

9 Subsidievoorwaarden: ambitieniveaus

10

11 Subsidiebedragen Totaal budget: 900.000 euro Nieuwe bedrijventerreinvereniging: max. 60.000 euro Bestaande bedrijventerreinvereniging: max. 40.000 euro Selectie door personeelsleden van het Agentschap Eventueel ook selectie met geografische aanpak als selectiecriterium

12 Bonus Eventueel: bonus van 5.000 euro Acties: bv. bewegwijzering

13 Bonus (2) Er moet een draagvlak zijn voor een concreet projectvoorstel dat voldoende uitgewerkt is en Goedkeuring minstens 75% van de leden van de bedrijventerreinvereniging Project moet gestart zijn of goedgekeurd

14 Betalingen Eerste schijf: 30.000 euro (20.000 euro): voorschot Tweede schijf: 20.000 euro (10.000 euro) Na behalen van KPI 1 én KPI 2 KPI 1: er is een dienstverlener aangesteld of een parkmanager KPI 2: minstens de helft van de op het terrein gevestigde bedrijven is lid van de bedrijventerreinvereniging

15 Betalingen (2) Betaling saldo Voor afloop van het gesubsidieerd project moeten de werkingskosten voor het volgend jaar voor 75% gedekt zijn door een bijdrage van het lokaal bestuur (minstens 25%) en door lidmaatschapsbijdragen van de bedrijven (25%) Andere inkomstenbronnen kunnen zijn: percentage op groepsaankopen, winst op activiteiten, …. Referentiejaar is het voorbije jaar

16 Uitbetaling bonus Voor de uitbetaling van de bonus moeten twee KPI’s bereikt worden: KPI 4 : er moet een draagvlak zijn voor een concreet projectvoorstel dat voldoende technisch, organisatorisch en financieel uitgewerkt is. Goedkeuring door minstens 75% van de leden van de bedrijventerreinvereniging KPI 5: Het project moet gestart zijn of goedgekeurd binnen de van toepassing zijnde steunregeling

17 Wijzigingen in project-inhoud of timing moeten vooraf aan het Agentschap gemeld worden. Het Agentschap moet schriftelijke toestemming verlenen Het dossier kan voor de uitbetaling van het saldo aan de inspectie van het Agentschap worden voorgelegd voor controle.

18 Subsidiabele uitgaven Aanvaardbare werkingskosten:  Effectief gepresteerde en betaalde personeelskosten: berekening van de loonkosten op basis van het Standaarduurtarief: zie handleiding  Facturen voor de uitbesteding van de werking van de bedrijventerreinverenigingen  Forfait van 15%: vergoeding voor IT, verwarming…

19 Verplichtingen ifv de controle op de uitgaven Bijhouden van werkingskosten van het bedrijventerreinmanagement of van de bedrijventerreinvereniging Projectadministratie: kosten en opbrengsten van individuele acties en projecten Bijhouden van loonstaten en originele facturen en betalingsbewijzen

20 Overige verplichtingen Naleving van de wet op de overheidsopdrachten BTW subsidiabel indien niet terugvorderbaar Communicatieverplichtingen: zie handleiding

21 Indienen van een subsidie- aanvraag Enkel via webformulier Per aanvraag: één bedrijventerreinvereniging Aanvrager hoeft niet dezelfde zijn als de begunstigde van de subsidie Ook de betalingsaanvragen worden geregeld via de digitale applicatie De bewijsvoering van de KPI’s wordt via de applicatie geregeld: extra rapportage is niet meer vereist

22 FAQ’s Co-financiering ook over te nemen door een intercommunale? Tellen van het lidmaatschap van de bedrijventerreinvereniging Bedrijventerreinvereniging voor meerdere bedrijventerreinen mogelijk?


Download ppt "Projectoproep bedrijventerrein- management 26 februari 2016 VAC Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google