De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe je een Spil wordt dr. Marleen Goumans MPH Programmadirecteur/lector Kenniscentrum Zorginnovatie HR 16-02-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe je een Spil wordt dr. Marleen Goumans MPH Programmadirecteur/lector Kenniscentrum Zorginnovatie HR 16-02-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe je een Spil wordt dr. Marleen Goumans MPH Programmadirecteur/lector Kenniscentrum Zorginnovatie HR 16-02-2015

2 Inhoud De spil – Taken en competenties – Werkwijze – Deskundigheidsbevordering – Conclusies

3 Een Spil Vooraf: Globaal idee van werkwijze: geleend van community approach (public health, opbouwwerk, kerk, openbare orde, wijkverpleegkundige) Globale beschrijving van integrale wijkwerker (Spil) – Spin in het web van informele structuren, kwetsbare ouderen en formele (zorg-/ondersteunings-) structuren – Functionaliteit i.p.v. functie

4 Een Spil Belangrijke persoon in de buurt en in de werkwijze van Even Buurten. Is een hoger opgeleide professional (welzijn of gezondheidszorg is meest waarschijnlijk) Is een social worker nieuwe stijl (ondersteunend, empowering, aanreiken van instrumenten en werkwijzen) Netwerker en verbinder

5 Kenmerken van een Spil Aanwezig in de wijk/buurt Kennen en gekend worden Netwerk- en wijkinfrastructuur vormen/activeren/ondersteunen Ondernemend Analytisch Verbindend Communicatief

6 Taken van een Spil Algemeen: 1.Sociaal netwerk (formeel en informeel) in de wijk in kaart brengen, contact leggen, uitbouwen en ondersteunen; sleutelfiguren/ professionals 2.Wijk activiteiten initiëren 3.Monitoren en evalueren Individu gebonden: 1.Signaleren, vraag verhelderen 2.Verheffen, verwijzen en verbinden 3.Monitoren en evalueren

7 Competenties 1.Kennis van doelgroep. Op basis van kennis signaleren en contact maken. 2.Creëren, begeleiden, onderrichten, ondersteunen en ontlasten van netwerken van sleutelfiguren in de wijk. 3.Activeren eigen kracht oudere o.a. door toeleiding naar (activiteiten en bewoners in) de wijk. 4.Vergroten van sociaal kapitaal in de wijk. 5.Borging van activiteiten in de wijkstructuur en uitrol van best practices naar andere wijken.

8 Deskundigheidsbevordering Gestart met voorlopig competentieprofiel en werkwijze Bijeenkomsten Hogeschool a.h.v.: Casusbespreking Competentiebespreking, -doorgronding Leerdoelen (competenties, vaardigheden, gedrag) Kennisontwikkeling op onderdelen werkwijze Intervisie Coaching on the job

9 Reguliere opleiding Wijkgericht werken in relatie tot opleidingen HBO en MBO meer mainstream Social worker nieuwe stijl uitgangspunt van herziening sociale opleidingen HR met beperkt aantal uitstroomprofielen (integraal, jeugd, gehandicaptenzorg, ggz en vrije richting)

10 Reguliere opleiding Additionele kennis en vorming tot Spil kan geboden worden in verdiepend minoronderwijs Ondersteunend materiaal aanwezig (o.a. Toolbox Even Buurten, Interventies Even Buurten, landelijke websites)

11 Conclusie Achtergrond Spil is niet bepalend Kennis van en in de wijk is pré En een ondernemend karakter belangrijk Spil = wijkwerker; wijkwerker =/ Spil Het kost tijd, coaching, trial en error en training voordat een Spil vlgs. Even Buurten methode werkt

12 Conclusie Een Spil worden is een transitie binnen de transitie (niet onderschatten)! Regulier onderwijs leidt op tot wijkwerker Voor een Spil nog verdiepingsslag nodig Die mogelijkheid is gemakkelijk te realiseren


Download ppt "Hoe je een Spil wordt dr. Marleen Goumans MPH Programmadirecteur/lector Kenniscentrum Zorginnovatie HR 16-02-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google