De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hfdst 31 optreden in bekeuringssituaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hfdst 31 optreden in bekeuringssituaties"— Transcript van de presentatie:

1 Hfdst 31 optreden in bekeuringssituaties
Blz

2 Methode Van der Steen Doel methode: politiemedewerkers opleiden om professioneel te handelen tijdens bekeuringssituaties. Het gaat vooral om het correct aanspreken van de burger en zo escalatie zoveel mogelijk vermijden. Belangrijk onderdeel van de methode is dat er voordat er wordt overgegaan tot staande houding al besloten is of voor de overtreding wordt gewaarschuwd of bekeurd. Dit voorkomt dat deze beslissing gemaakt wordt aan de hand van het gedrag en de houding van de burger. Het voorkomt dus straffen voor gedrag. Hierbij is ook een professionele uitstraling en correcte kleding natuurlijk van belang.

3 Stappenplan Van der Steen methode
De o.a. constateert de overtreding en spreekt de overtreder aan en houdt deze staande. De o.a. geeft direct aan welke overtreding hij heeft geconstateerd. De o.a. deelt mee dat hij voor de overtreding een bekeuring of waarschuwing geeft. De overtreder krijgt vervolgens de gelegenheid om te reageren. Tijdens deze reactie kan de overtreder in de weerstand gaan. Dit is een begrijpelijke reactie. De o.a. moet zich niet laten leiden door zijn eigen emotie en irritatie. Vooral het luisteren is belangrijk voor de burger. Hij voelt zich zo gehoord. De o.a. zal moeten ingaan op de argumenten en zienswijze van de burger, zo geeft hij aan dat hij de burger serieus neemt. De reactie van de burger is geen reden om de eerdere beslissing voor bekeuren of waarschuwen te wijzigen.

4 Stappenplan vervolg 5. De o.a. geeft een reactie aan de burger. Hij licht zijn zienswijze, de reden van de bekeuring en van toepassing zijnde wet- en regelgeving toe. De o.a. gaat vervolgens over tot het uitschrijven van de bekeuring, waarbij personalia wordt gecontroleerd en genoteerd. Daarna wordt overgegaan tot het geven van de cautie en het verhoor van de verdachte/betrokkene met als doel de waarheidsvinding. Hierna krijgt de verdachte een afschrift van de combibon uitgereikt en wordt de verdachte de beroepsprocedure medegedeeld (in ieder geval een verwijzing naar de achterzijde waar de procedure staat vermeld). Het gesprek wordt afgerond en indien nodig wordt de verdachte/betrokkene op weg geholpen.

5 Drie typen reacties van de burger
A-gedrag: De burger komt met een excuus voor zijn overtreding B-gedrag: De burger bekritiseert de regelgeving of het beleid om op deze regel te handhaven. C-gedrag: De burger speelt het op de man. Hij neemt de o.a. als boosdoener, wordt persoonlijk en evt. verbaal agressief. Het reageren van de o.a. ( =van repliek dienen) op de burger bestaat uit enkele fasen: Meeveren O.a. geven eigen argumenten en redenen Dit wordt samen ook wel de judobeweging genoemd.

6 Opdracht Vorm groepjes van 5 personen. Twee studenten zijn de handhavers. Zij zonderen zich af en zorgen dat ze goed voorbereid zijn (afspraken, pen/papier/bonnenboekje etc.) De anderen bereiden een rollenspel voor. Neem een situatie waarin de APV wordt overtreden. Een of twee personen zijn rollenspeler en de overgebleven persoon (of 2), observeert het rollenspel, houdt het stappenplan bij de hand en kijkt of dat goed wordt gevolgd en noteert bijzonderheden. Na afloop van het rollenspel evalueer je met zijn 5-en het rollenspel.


Download ppt "Hfdst 31 optreden in bekeuringssituaties"

Verwante presentaties


Ads door Google