De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E XAMEN SAMENVATTEN 2010 II 1. Hoe luidt de beoordeling van de samenvatting? 2. Hoe ziet de samenvatting eruit?

Verwante presentaties


Presentatie over: "E XAMEN SAMENVATTEN 2010 II 1. Hoe luidt de beoordeling van de samenvatting? 2. Hoe ziet de samenvatting eruit?"— Transcript van de presentatie:

1 E XAMEN SAMENVATTEN 2010 II 1. Hoe luidt de beoordeling van de samenvatting? 2. Hoe ziet de samenvatting eruit?

2 BEOORDELING 1. Beoordeling aan de hand van een overzicht van de in de opdracht gevraagde informatie-elementen. 2. Bij het toekennen van scorepunten aan de informatie-elementen dient gelet te worden op: Inhoud: de informatie-elementen dienen inhoudelijk correct te worden weergegeven. Samenhang: indien de kandidaat een aantoonbaar onjuist verband legt tussen twee informatie-elementen, dient aan één van beide, afhankelijk van de gemaakte fout, geen punten te worden toegekend. Formulering: begrijpelijk voor een lezer die de uitgangstekst niet kent.

3 Aftrek voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik: maximaal -4 scorepunten. Bijv. fouten in interpunctie, hoofdletters, zinsbouw, spelling, woordgebruik, woordvolgorde. interpunctie: 1 fout of 2 fouten - 0 3 of meer fouten – 1 overige categorieën: 1 fout of 2 fouten - 1 3 of 4 fouten - 2 5 of 6 fouten - 3 7 of meer fouten - 4 Fouten die herhaald worden, moeten gerekend worden als afzonderlijke fouten.

4 M AXIMAAL AANTAL WOORDEN Toegestaan om het genoemde maximumaantal woorden met 10% van het aantal toegestane woorden te overschrijden. Indien door de kandidaat het aantal toegestane woorden met meer dan 10% wordt overschreden, worden voor de grotere overschrijding per vijf woorden 2 scorepunten afgetrokken zonder maximum!

5 D E ECHTE SAMENVATTING : EEN MINITEKST DUS ! Hier vind je de eerste twee opsommings- streepjes van de opdracht. Het vrijuit spreken staat ter discussie, omdat het niet duidelijk is waar de grens ligt (aan vrijuit spreken) / wat wel en niet gezegd kan worden. Door Domela Nieuwenhuis werd vrijuit spreken gezien als een van de hoogste principes (in het menselijk bestaan). De volgende uitgangspunten speelden een rol. Burgers moeten hun meerderen durven aanspreken op fouten met als doel de maatschappij te verbeteren. Daarnaast moet wat iemand zegt, moet redelijk en verstandig zijn. Ook moet gezag van bovenaf of buitenaf worden verworpen. Ten slotte moeten oordelen berusten op waarneming

6 V E R V O L G Ontwikkeling en drie (vier) consequenties. Vroeger was er sprake van verticale (en vanzelfsprekende / glasheldere / duidelijke) gezagsverhoudingen. Tegenwoordig zijn de gezagsverhoudingen horizontaal (iets tussen burgers onderling). (drie consequenties voor het vrijuit spreken) Als gevolg hiervan is het vrijuit spreken steeds minder gebonden aan spelregels. Het is vooral iets tussen burgers (en groepen burgers) geworden. Hierbij speelt het zoeken naar waarheid nauwelijks een rol en steeds meer mensen zeggen wat ze denken.

7 S L O T S A M E N V A T T I N G Maatschappelijk probleem en aanbeveling Hierdoor doet zich een maatschappelijk probleem voor. De democratie kan gevaar lopen / er bestaat het risico voor haatdragende taal door kwaadwillende mensen. Dus zijn er spelregels (voor het vrijuit spreken) nodig om de democratie veilig te stellen / om de schade binnen de perken te houden.

8 W AT HEB JE NU GELEERD ? 1. Lees heel geconcentreerd eerst de opdracht. 2. Maak een vragenlijst / puntenlijst van alle gevraagde onderdelen. 3. Zoek deze op in de tekst. 4. Schrijf ze tussen de regels van de puntenlijst. 5. Maak er een goedlopende tekst van. 6. Tel nu pas de woorden. 7. Schrap te veel woorden. 8. Verbeter spelling en leestekens. 9. Schrijf de tekst over in net. Let op tijd!


Download ppt "E XAMEN SAMENVATTEN 2010 II 1. Hoe luidt de beoordeling van de samenvatting? 2. Hoe ziet de samenvatting eruit?"

Verwante presentaties


Ads door Google