De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integriteit concretiseren ‘Integriteit … meer dan een mooi woord’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integriteit concretiseren ‘Integriteit … meer dan een mooi woord’"— Transcript van de presentatie:

1 Integriteit concretiseren ‘Integriteit … meer dan een mooi woord’
Edgar Karssing Nyenrode Business Universiteit

2 Moresprudentie Beoordelingscriteria integriteit

3 Regels Voorschriften Hiërarchie

4 Regels Voorschriften Hiërarchie Spiegeltest

5 Regels Voorschriften Hiërarchie Moresprudentie Spiegeltest

6 Moresprudentie ‘Net als er een voortgaand verslag bestaat van de toepassingspraktijk van het recht, die systematisch wordt neergelegd in jurisprudentie, zou ook het gesprek over integriteit en alle afwegingen, keuzes en beslissingen moeten worden opgetekend. We zouden dit met een beetje fantasie “moresprudentie” kunnen noemen’ (Raoul Wirtz) Vastleggen argumenten Vastleggen gedragsrichtlijnen Verslag

7 Voorbeeld moresprudentie
Ingaan op uitnodigingen Functionaliteit Onafhankelijkheid Geloofwaardigheid Voorbeeldfunctie

8 Beoordelingscriteria?

9 Integriteit, een definitie
Integer je beroep uitoefenen betekent, dat je handelt vanuit de verantwoordelijkheden die bij jouw taak en positie horen, met in achtneming van de regels en de normen en waarden die gelden en de belangen die in het geding zijn. Oftewel, integriteit betekent dat je rekening houdt met: de rechten, belangen en het welzijn van anderen binnen of buiten de organisatie; de kernverantwoordelijkheden, taken en uitgangspunten van de organisatie; de wetten, regels, richtlijnen en andere bindende voorschriften.

10 Op de norm … je houdt je aan de gedragscode en integriteitsregels;
je herkent integriteitsvraagstukken en weet wanneer integriteit in het werk speelt; je komt gedane toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen na; je bent transparant over de keuzes die je maakt en de belangen die je afweegt; je bent aanspreekbaar door collega´s en leidinggevenden;

11 Onder de norm … je houdt je niet aan de geldende (integriteits-)regels; je herkent integriteitsvraagstukken niet, je kent de geldende regels niet en je bent ook niet aanspreekbaar; je behandelt collega´s e.a. niet respectvol door bijvoorbeeld pestgedrag, mensen uit te sluiten of te roddelen; je bent niet transparant over en aanspreekbaar op de keuzes die je maakt in je werk en de belangen die je afweegt door bijvoorbeeld een verkeerde voorstelling van zaken te geven of problemen te bagatelliseren;

12 Boven de norm … je stelt integriteitvraagstukken aan de orde in bijvoorbeeld een werkoverleg; je vertoont voorbeeldgedrag door bijvoorbeeld een uitnodiging te weigeren indien die kan leiden tot schijn van belangenverstrengeling; je spreekt collega’s aan op gedrag; je neemt initiatieven om integriteitrisico´s te beheersen, bijvoorbeeld door met voorstellen te komen om zorgvuldig omgaan met informatie te promoten; je onderscheidt je op excellente wijze door vakmanschap, trots en bevlogenheid en door je functioneren ben je een voorbeeld of rolmodel voor anderen;

13 ‘Integriteit… meer dan een mooi woord!’
(Bron: Frans van Oostrum)


Download ppt "Integriteit concretiseren ‘Integriteit … meer dan een mooi woord’"

Verwante presentaties


Ads door Google