De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambtelijke Integriteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambtelijke Integriteit"— Transcript van de presentatie:

1 Ambtelijke Integriteit

2 Wat bedoelen we met ambtelijke integriteit?
Ambtelijke integriteit heeft te maken met goed ambtenaarschap Het gaat er niet om of de ambtenaar integer is, maar om het integer handelen van de ambtenaar

3 Ambtelijke integriteit
Aanbestedingsbeleid Aanspreken en aangesproken worden Beleidsplan Integriteit Gedragscode Interne controle Integere beleidsnota Integriteitsfunctionaris Personeelsbeleid Programmabegroting en jaarverslag Rechtmatigheid Tegenspraak organiseren Vertrouwenspersoon Voorlichting/training/workshops Werving en selectie

4 Hard- en Softcontrols Hard Controls/regelgeving
Gedragscode Klokkenluidersregeling Nevenbetrekking Integere beleidsnota’s Soft Controls/beïvloeding Functioneringsgesprek Training en vorming Elkaar aanspreken Tegenspraak organiseren

5 Naleving Wet en regelgeving ter voorkoming van niet-integer handelen Eenzijdig opgelegde regels en richtlijnen Negatieve perceptie van motieven medewerkers Gericht op voorkomen van misstappen/misdragingen Gedrag Waarden ontwikkelen die ethisch klimaat stimuleren Waarden gezamenlijk for- muleren en internaliseren Positief beeld van motieven van medewerkers Gericht op bevorderen van goed gedrag

6 Beleidsnota Duurzaam Integraal Integriteitsbeleid
Aanstelling integriteitsfunctionaris Samen met bureau verder beleid ontwikkelen: P&O, W&S Dilemmatrainingen organiseren Verantwoording integriteitsbeleid opnemen in jaarverslag Te voeren beleid opnemen in programmabegroting Integriteitsdocumenten op internet/website en intranet Interne (verbijzonderde) controle en administratieve organisatie

7 Integer Werven en Selecteren
Afspraak met OR omtrent aanstelling zonder advertentie Advertentie: gelijk aan actuele beschrijving vacante functie Nadere integriteiteisen aan werving en selectieprocedure Verbod op aanname draaideurambtenaar bij externe werving Verbod op direct- of indirect discrimineren Contract met rekruter: integriteiteisen bureau

8 Integer personeelsbeleid
Open deurbeleid managers/nakomen toezeggingen Onderwerp integriteit in beoordelings-, functionerings- en exitgesprekken Het afleggen van de eed of belofte Periodiek overleg over integriteit met managers en de werkvloer Aandacht integriteitbeleid bij introductie Aandacht voor klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon bij introductie Periodiek scholing in de vorm van workshops en dilemmatrainingen

9 Proces integere beleidsnota
Doel: komen tot een integere wijze van adviseren Niet de wethouder bepaalt wat geadviseerd wordt De mening van de wethouder en de ambtenaar in advies Rol gemeentesecretaris en afdelinghoofd: op afstand Rol gemeenteambtenaar bij contrair gaan college: verplichte meldingsprocedure bij strijd met de wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur Bij contrair gaan verplichte openbaarmaking B&W notulen met vermelding waarom


Download ppt "Ambtelijke Integriteit"

Verwante presentaties


Ads door Google