De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hfdst. 27 opbouw en structuur PV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hfdst. 27 opbouw en structuur PV"— Transcript van de presentatie:

1 Hfdst. 27 opbouw en structuur PV
Blz

2 Opbouw en structuur pv BELANGRIJK! De bestanddelen van de strafbepaling moeten letterlijk in het proces-verbaal worden opgenomen. Iemand is nl. pas in overtreding als aan alle bestanddelen van een artikel wordt voldaan.

3 Werkschema pv Voorblad: informatie over de gemeente en dienst, nummer pv, id. van de verdachte en het strafbare feit Marge en opschrift: Opschrift is vetgedrukt en onderstreept Proces-verbaal (van bevindingen, aangifte…) De marge betekent dat je een kantlijn vrijlaat aan beide zijden van het blad. Aanhef en dienstverrichting: De beginzinnen worden aanhef of kop genoemd. Hierin staat wie de o.a. is, welke functie hij heeft, wat hij aan het doen is, op welke tijd op welke plaats. Eigen bevindingen: Hier geeft de o.a. aan wat hij zag, hoorde, rook en voelde. Hier geef je ook aan waar en wanneer je de waarnemingen deed. Dwangmiddelen: Uit het pv moet duidelijk blijken welke dwangmiddelen de o.a. heeft toegepast en of deze juist zijn toegepast. Er moet duidelijk zijn dat er sprake is van een verdachte (anders mag je de dwangmiddelen niet toepassen)

4 Vervolg werkschema Identiteitsgegevens: De o.a. neemt de volgende id. gegevens op in het pv: achternaam, voornaam (en), geboortedatum, geboorteplaats, woonadres (straatnaam, huisnummer en postcode) en woonplaats. Als de gegevens zijn gecontroleerd aan de hand van een geldig id.-bewijs, dan moet ook vermeld worden in het pv dat de gegevens conform dit id.-bewijs zijn vastgesteld. Cautieplicht: In het pv moet de o.a. precies aangeven op welk moment hij de cautie heeft gegeven. (Hij mag eerst naar id. vragen en daarna de cautie pas geven) Verhoor: Dit moet kort en zakelijk zijn en van belang voor het strafbare feit zijn. Navraag: als de o.a. een controle heeft uitgevoerd, bijv. navraag naar een vergunning, moet dat ook in het pv vermeld worden.

5 Vervolg werkschema Sluiting: Het pv wordt afgesloten met:
De ambtseed of ambtsbelofte De plaats waar het proces verbaal is opgemaakt De dagtekening De handtekening van de verbalisant. Bijv. Ik heb hiervan op ambtsbelofte opgemaakt dit proces- verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Rotterdam, op maandag 25 augustus 2014. (handtekening verbalisant) Armanda Hoogkamer (naam verbalisant)

6 Voorbeeld Aanhef en dienstverrichting
Voorbeeld: Ik, (naam voluit), handhaver toezicht en veiligheid, in dienst bij de gemeente Rotterdam, tevens buitengewoon opsporingsambtenaar, akte van beëdiging (en nummer) verklaar het volgende. Op maandag 25 augustus 2014 omstreeks 13:00 uur, liep ik op de openbare weg, de Groene Hilledijk te Rotterdam. Ik was in uniform gekleed en belast met toezicht in de openbare ruimte. Of Ik, (naam en dienstnummer), aspirant politieagent, in dienst bij het korps Rotterdam-Rijnmond, met als standplaats Spijkenisse, verklaar het volgende. Op maandag 25 augustus 2014 omstreeks 13:00 uur, liep ik op de openbare weg, de Groene Hilledijk te Rotterdam. Ik was in uniform gekleed en belast met een algemene surveillance.

7 Voorbeeld Eigen bevindingen
Voorbeeld 1: Ik sprak de man aan en vroeg of hij in het bezit was van een vergunning, afgegeven door het college van B&W, om goederen te koop aan te bieden op de openbare weg. De man antwoordde ontkennend (De man zei tegen mij dat hij niet in het bezit was van deze vergunning). Daarop hield ik hem staande en vroeg hem naar zijn identiteitsgegevens. Voorbeeld 2: Ik zag dat een vrouw zich op de openbare weg, aan het Campusplein te Hoogvliet, ontdeed van een grijze zak met afval, anders dan in de daarvoor bestemde container. Ik zag namelijk dat de vrouw een geopende plastic vuilniszak, gevuld met afval (en afval benoemen), in de Berm van het Campusplein ter hoogte van nummer 16 gooide.

8 Opdracht Maak groepjes van 5 personen. Wijs 2 studenten aan die als handhaver gaan optreden. Zij gaan zich voorbereiden op het rollenspel. De anderen zijn rollenspeler/observator. Zij bereiden een rollenspel voor. Het rollenspel moet gaan over een overtreding van de APV. Speel het rollenspel en evalueer na afloop wat goed ging en wat beter kon. Zorg dat je alles zo uitgebreid mogelijk noteert. Maak daarna allemaal afzonderlijk een proces-verbaal over de gespeelde situatie. Je maakt het proces-verbaal alsof jij de handhaver ter plaatse was. Zorg dat minimaal 2 studenten uit je groepje jouw proces-verbaal nakijken en hun op-/aanmerkingen noteren voor je en die met je door bespreken. Neem je pv en de opmerkingen de volgende les mee.


Download ppt "Hfdst. 27 opbouw en structuur PV"

Verwante presentaties


Ads door Google