De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 6."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 6

2 Informatieavond 2 Groep 6. Algemene informatie.
Wat gaan we deze periode leren? Spreker; schoolmaatschappelijk werkster Afsluiting informatieavond 2.

3 Iedere vrijdag overhoring (1 week leren)
Dictee 10 woordjes Iedere vrijdag overhoring (1 week leren) 1 fout, 2 punten Tafeltoets Werkstuk Spreekbeurt Aardrijkskunde Geschiedenis Topografie Huiswerk

4 Weektaak Maken na de lessen. Herhaling van aangeboden stof.
Soms huiswerk!

5 Belangrijk!!

6 Rekentuin/ Taalzee Niet meer inloggen per 1 maart 2015
Te weinig gebruik van gemaakt

7 Kamp €75,- te betalen in maart. Groepen 7 en 8.
Kamp in de week voor de herfstvakantie.

8 Kinderboerderij

9 Rekenen

10 Doelen blok 5&6: Optellen en aftrekken: Vermenigvuldigen en delen:
Optellen en aftrekken tot en met 1000. Handig optellen tot (inclusief geldbedragen). Cijferend optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen: Vermenigvuldigen (inclusief geldbedragen) Schattend vermenigvuldigen Geld Uitrekenen van korting Tijd : Tijdsduur, koppelen aan digitale en analoge tijden

11 Meten: Meetkunde: Diversen: Inhoud: introductie centiliter
Samenhang tussen inhoudsmaten en lengtematen Eenvoudig omrekenen: lengte, gewicht en inhoud Meetkunde: Lezen van een kaart Afstanden berekenen met plattegrond en schaal Introductie veldcoördinaten Introductie windroos en windrichtingen Diversen: Verhoudingen: schatten met referentiematen, toepassingen Diagrammen: lezen en interpreteren van cirkeldiagram

12 Spelling

13 De uitlegkaarten In groep 6 werken de kinderen met uitlegkaarten.
De kinderen moeten bepalen of ze te maken hebben met: Een klankspoor (er/ur) Een regelspoor (a/aa) (d/t) Een weetspoor (ou/au)

14 Doelen blok 5: Doelen blok 6: meervoud van woorden op –a, -i, -o, -u,
woorden met /s/=c woorden op –cht en –gt, woorden met /k/=c, lange woorden Doelen blok 6: persoonvormen invullen. Woorden met “th” werkwoorden met een ik-vorm op –a, -ij, -ou. woorden met ch. vaste stukjes :-heid, -baar, -zaam.

15 Begrijpend lezen

16 Wij werken met de leessleutels (zie spiekmuur).
Iedere maandag een begrijpend lezen les (uit de methode). Iedere donderdag een les uit nieuwsbegrip. Belangrijk!!! Veel lezen, thuis ook!

17 Doelen blok 5: Doelen blok 6: We leren de tekstsoort bepalen.
We bepalen de hoofdzaak van een tekst of alinea We leren te letten op de speciale bedoeling van sommige passages en zinnen. Doelen blok 6: We leren informatie uit een tekst in een tabel of schema in te vullen. We leren tijdens het lezen “waarom-vragen”te stellen en te beantwoorden. We leren dat de informatie van 1 alinea van een informatieve tekst bij elkaar past.

18 Taal

19 Doelen blok 5: Doelen blok 6: Woordenschat: uitdrukkingen
Taalbeschouwing: (in)-formele teksten, modern/ouderwets, opmaak internet Schrijven: verhaal of toneelstuk schrijven over plan of probleem van hoofdpersonen Spreken/luisteren: toneelstuk met twee personen en plan of probleem Doelen blok 6: Woordenschat: alfabetiseren Taalbeschouwing: onderwerp en gezegde Schrijven: tekst schrijven met een titel, een inleiding en alinea’s Spreken/ luisteren:vragen en doorvragen, reageren op mening of informatie van de ander, conclusies trekken

20 Estafette

21 Lezen van woorden met –isch - fantastisch
Lezen van woorden met –ance – ambulance Lezen van woorden met –ai – mais Lezen van woorden met –oa - goal Lezen van woorden – c - Lezen van woorden –g - Lezen van woorden –’s - baby’s Lezen van woorden –y – pony Lezen van woorden met een trema – ideeën Lezen van lange woorden met leesmoeilijkheden Lezen van woorden met -q

22 Lezen van samenstellingen met een klinkerreeks in het midden
Lezen van lange woorden met leesmoeilijkheden Lezen van meerlettergrepige woorden met –th in het midden Lezen van woorden –ou – douche Lezen van woorden –c – crèche Lezen van woorden met –è - Lezen van lange woorden met –th

23 Geschiedenis

24 Hoofdstukken: 3. Stoom uit de ketel 4. Nederland bezet 5 lessen per hoofdstuk 1 week om de toets te leren Begrippen + tekst

25 Aardrijkskunde

26 Hoofdstukken: 7. Afval 8. Waddenzee 9. Schiphol 4 lessen per hoofdstuk 1 week om de toets te leren Begrippen + tekst

27 Topografie

28 Hoofdstukken: 5. Noord-Brabant en Limburg 6. Zuid-Holland 7. Noord-Holland Provincies Plaatsen Rivieren Zelfstandig werken, in de weektaak Normering: 1 fout, 2 punten Spellingfout: ½ punt aftrek 1 week om te leren Ingevulde + blanco versie

29 Werkstukken

30 Website

31 Vragen?

32 Spreker Schoolmaatschappelijk werkster

33 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Welkom in groep 6."

Verwante presentaties


Ads door Google