De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 7"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 7

2 De volgende punten zullen we behandelen:
De doelen voor de komende periode De entreetoets

3 Spelling: Deelwoorden met ge- correct kunnen schrijven
      Spelling: Deelwoorden met ge- correct kunnen schrijven. Bijvoorbeeld: geoefend (WW17) Struikelblokken (woorden waarin veel fouten worden gemaakt) correct kunnen schrijven (WW22) De hij - vorm tegenwoordige tijd en het deelwoord van werkwoorden met be-, ge-, her-, ver- en ont- correct kunnen schrijven. Bijvoorbeeld: Ik heb het hele verhaal verteld. (WW18) Woorden die hetzelfde klinken maar verschillend gespeld worden correct kunnen schrijven. Bijvoorbeeld: Mijn moeder schilt een peer. Een schildpad heeft een schild. (W17) Bijvoeglijke naamwoorden die afgeleid zijn van deelwoorden correct kunnen schrijven. Bijvoorbeeld: De verwachte straf (WW19)        Taal: De leerlingen leren: hoe ze woorden kunnen leren en onthouden wat fictie en non-fictie is wat zelfstandige naamwoorden en wat werkwoorden zijn het onderwerp, de persoonsvorm en het gezegde te vinden verschillende soorten teksten schrijven wat het meewerkend voorwerp is wat lidwoorden en bijvoeglijke naamwoorden zijn. een gesprek te voeren wat bepalingen, voegwoorden en voorzetsels zijn. podiumteksten schrijven                   Begrijpend lezen: De leerlingen leren: hoe ze bij het lezen van een tekst verschillende strategieën (leessleutels) kunnen gebruiken de strategieën toe te passen op willekeurige teksten leessleutels: verken de tekst denk voorruit bij het lezen controleer of je begrijpt wat er staat bepaal de bedoeling van de schrijver verwerk de informatie uit de tekst kijk terug en verwerk de tekst   Technisch lezen: vloeiend lezen van teksten onderhouden vlot lezen van woorden en zinnen       Rekenen - Handig optellen van geldbedragen - Oppervlakte, omtrek en inhoud berekenen - Procenten - Kommagetallen - Kolomsgewijs vermenigvuldigen - Percentages inkleuren in een cirkeldiagram - Gemiddelden uitrekenen

4 Rekenen Kommagetallen vermenigvuldigen met 10 en 100 Omtrek en oppervlakte kunnen bepalen Geldbedragen bij elkaar optellen met mooie getallen Geldbedragen gepast betalen (Komma)getallen delen door 10 en 100 Vermenigvuldigingen uit contexten halen en deze via handig rekenen oplossen Geldbedragen optellen en aftrekken Kortingspercentages uitrekenen en de nieuwe verkoopprijs bepalen Posities in kommagetallen benoemen in tienden, honderdsten en duizenden Kommagetallen op de juiste wijze aflezen Verschil bepalen tussen twee kommagetallen Verhouding bepalen tussen de afgelegde afstand en het benzineverbruik Een percentageverdeling aangeven in een cirkeldiagram Vanuit gegeven percentages en het totaal de bijbehorende aantallen berekenen

5 Leesstrategieën tijdens en na het lezen: - Bepalen waar verwijswoorden naar verwijzen. - Het onderwerp van de tekst of de alinea bepalen. - Bepalen wat de bedoeling van een tekstdeel is. - Informatie uit een schema of tabel halen. -Een samenvatting maken. Aanleren en herhalen van leesstrategieën door middel van de leessleutels: - Herkennen van tekstsoort; - Voorspellen van handelingsverloop op grond van stukje tekst; - Tekstsoort voorspellen op basis van de titel; - Tekstinhoud voorspellen op basis van de titel; - Gebruik maken van verwijswoorden; - Hoofdgedachte in een tekst herkennen; - Volgorde aangeven in stukjes tekst; - Gebruik maken van woordenboek, telefoongids e.d. Begrijpend lezen

6 Taal De leerlingen leren: Hoe ze woorden kunnen leren en onthouden
Taal De leerlingen leren: Hoe ze woorden kunnen leren en onthouden. Wat fictie en non-fictie is. Wat zelfstandige naamwoorden en wat werkwoorden zijn. Het onderwerp, de persoonsvorm en het gezegde te vinden. Verschillende soorten teksten schrijven. Wat het meewerkend voorwerp is. Wat lidwoorden en bijvoeglijke naamwoorden zijn. Een gesprek te voeren. Wat bepalingen, voegwoorden en voorzetsels zijn. Podiumteksten schrijven.

7 CITO toetsen juni Rekenen Spelling Werkwoordspelling Leestempo DMT

8 Entreetoets Binnenkort doet uw zoon of dochter op school mee aan de entreetoets. De resultaten van deze toets laten zien hoe uw kinderen ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. U ziet waar uw kind goed in is en waar extra oefening nodig is.

9 Werkwijze In totaal duurt de entreetoets 3 weken
Werkwijze In totaal duurt de entreetoets 3 weken. Per dag maken de kinderen 2 of 3 taken. Tijdens de afname hebben de leerlingen het opgavenboekje en een antwoordblad op hun tafeltje liggen. De leerlingen strepen op het antwoordblad het antwoord aan. De antwoordbladen worden na afloop opgestuurd. Het wachten op de uitslag duurt circa drie weken. CITO stuurt de rapportage terug naar de school. Voor elke leerling ontvangt de school in tweevoud een leerlingprofiel op papier: één voor u en één voor de school.

10 Handig om te oefenen: www. kids4cito. nl www. meestermichael. nl www
Handig om te oefenen:

11 Vragen?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 7"

Verwante presentaties


Ads door Google