De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst ptaak jaar 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst ptaak jaar 2"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst ptaak jaar 2
Ontwerpen en innoveren

2 Wat is het doel? Werkvorm: DDU samenvatten doel p-taak jaar 2

3 Hoe gaan we dat doel bereiken?

4 Met extra aandacht voor
Ontwerponderzoek Dataverzamelingsmethoden Interviewen Toetsen van leereffect

5 Jij Feedback docent student Je toont een fragment van je onderzoek en
vraagt gericht feedback.

6 Hoeveel tijd heb je ervoor?
4 EC = 112 uur = +/- 8 uur per stageweek -1,5 uur bijeenkomst (8 keer) - Gedeelte, activiteiten op de werkplek - Gedeelte, zelfstudie

7 Uitkomst Je schrijft een rapport: Verslag van onderzoek:
Inhoudsopgave rapportage professionaliseringstaak jaar 2 Bijlagen: Leerling- en docentmateriaal

8 Wanneer ontwerpen in het onderzoek?
Als je je afvraagt: Hoe je een onderwijsactiviteit moet inrichten om iets te bereiken Waar een opdracht aan moet voldoen om iets te bereiken …… Altijd: kenmerken van een ontwerp met een doel (beoogd effect)

9 Ontwerpen Meestal: ingreep in het onderwijs (klein of groot)
Een bestaand ontwerp aanpassen Iets geheel nieuws ontwerpen

10 Wat kun je ontwerpen? Werkbladen leertaken Website / elo
Tentoonstelling / voorstelling Ruimte in het lokaal en hoeken Didactische aanpak Hulpmateriaal Instructiemateriaal Project lessenserie

11 1.1 Oriënteren 1.1.1 P-taak bestuderen en hoofdstuk 8 “Ontwerpen en innoveren” lezen Klaar?

12 1.2 Richten 1.2.1 Hoofdvraag: “Hoe kan ik op mijn stageschool voor groep … een onderwijsactiviteit over…….. zo vormgeven dat die de cursisten aanzet tot actief leren en dit leerproces volgt en beoordeelt? “

13 Deelvragen fase 1 (beschrijvend onderzoek)
Wat is actief leren volgens Ebbens en Ettekoven? Wat is de beginsituatie van de school (vakgroep, coach en leerlingen)? ten aanzien van actief leren? ten aanzien van het volgen en beoordelen? (Oftewel welke instrumenten worden er door de coach/vakgroep gebruikt?) ten aanzien van het tot stand komen van eindbeoordelingen? Wat is de toegevoegde waarde van mijn ontwerp m.b.t. actief leren? Wat zijn kenmerken van een goede summatieve toets volgens de literatuur? Wat zijn kenmerken van een goede formatieve toets volgens de literatuur?

14 Deelvragen fase 2 (innovatiecyclus)
Welke leerstof kies je en voor welke groep? Wat is de beginsituatie van de leerlingen m.b.t. dit onderwerp? Welke leer- of lesdoelen kies je voor de leerlingen? Met welke activerende werkvormen ga je aan die doelen werken? Welke (werk)instructies ga je geven? Op welke wijze ga je de beginsituatie vaststellen, hoe ga je tussentijds de voortgang bewaken en hoe ga je het eindresultaat vaststellen? Op welke punten wil je in de uitvoeringsfase feedback hebben en van wie ?

15 Huiswerk Bespreek hoofdvraag met coach:
“Hoe kan ik op mijn stageschool voor groep … een onderwijsactiviteit over…. zo vormgeven dat die de cursisten aanzet tot actief leren en dit leerproces volgt en beoordeelt? “ 2. Schrijf rapport 1.1 (oriënteren) en 1.2 (richten) 3. Lees je in voor deelvraag: Wat is actief leren volgens Ebbens en Ettekoven? Maak een samenvatting 2 A4.

16 Plannen Per deelvraag beschrijf je:
Wat je gaat doen: Benoem dataverzamelingsmethode(n) Onderbouw je keuze met argumenten, bijv. Interviewen is voor deze vraag een geschikt dataverzamelingsinstrument want ….. Maak een planning (Wie/wat/wanneer)

17 Methoden van dataverzameling
Pas in je uitvoering de methodiek aan bij je type onderzoek (blz ) Tekstbronnen bestuderen observeren Bevragen (interview, vragenlijst) bezoeken alternatieve vormen Motiveer je keuze in je rapportage! (Denk aan triangulatie.)

18 Een voorbeeld Hoe beleven leerlingen en docenten de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw voor het vak X? Welke methode stel je voor? (- analyseer eerst over welk type onderzoek het hier kan gaan)

19 Gekozen methode Om de vraag te kunnen beantwoorden heb ik drie leerlingen uit de derde klas geïnterviewd en drie docenten uit de onder- en bovenbouw. Kun je sterkte en zwakte van deze methode benoemen? (Bij welk type onderzoek past de gekozen methodiek het best?)

20 Oefening (Individueel) Kies een van je onderzoeksvragen/deelvragen en selecteer een onderzoeksmethode. Schrijf je motivatie voor deze methode op. (Tweetallen) Bespreek je keuze, doe eventuele suggesties voor alternatieven. (Klas) Bespreek eventueel een interessante of discutabele keuze (=oefening 1 blz 175 toegepast op het eigen onderzoek)

21 Huiswerk Inventariseer planning onderzoeksfase 2 met coach.
Schrijf rapport 1.3 (plannen) Bedenk interviewvragen voor coach. Lees je in voor de deelvragen: Wat zijn kenmerken van een goede summatieve toets volgens de literatuur? Wat zijn kenmerken van een goede formatieve toets volgens de literatuur? Maak een samenvatting van max. 2 A4.


Download ppt "Startbijeenkomst ptaak jaar 2"

Verwante presentaties


Ads door Google