De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoekenwerk Ann Vandemaele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoekenwerk Ann Vandemaele."— Transcript van de presentatie:

1 Hoekenwerk Ann Vandemaele

2 doelen en inhouden context jongeren leraar interactie werkvormen
Motivatiecirkel doelen en inhouden context jongeren leraar interactie werkvormen

3 1 Wat is hoekenwerk? Zelfstandig werk Verschillende ‘hoeken’
Één (hoofd)onderwerp Binnen één vak of vakoverschrijdend

4

5 2 Waarom hoekenwerk? Zelfstandig werk: hot item in alle vakken
Actiever Uitdaging Differentiatie (bv. met kleurtjes) Keuzeopdrachten Vrijheid  MOTIVATIE STIJGT

6 3 Werkwijze 3.1 Bundel voorbereiden 3.2 Onderdelen van de bundel
3.3 Lessen zelf 3.4 Evaluatie

7 3.1 Bundel voorbereiden Leerinhoud Doelen Verplichte opdrachten
Keuzeopdrachten ‘leuk’ verdiepingsopdrachten

8 3.2 Onderdelen van de bundel
Planningswijzer Werkbrief = overzicht van opdrachten in tabelvorm Opdrachten Belangrijk: icoontjes

9 3.3 De lessen zelf Vooraf De eerste les Leraar = coach
Coachen Proces evalueren Tips en valkuilen 

10 Tips en valkuilen Extra uitleg Tijdlimiet Afwisseling Uitdagend
Leercirkel van Kolb Uitdagend Eindproduct Differentiëren Moeilijkheidsgraad Ondersteuning

11 3.4 Evaluatie Eindproduct, tussentijdse toets(en), eindtoets
Procesevaluatie Observaties van de leraar Leerlingen: zelfevaluatie + evaluatie van het werken in groep

12 doen waar- experimen- nemen teren toepassen ana- lyseren
Leercirkel van Kolb doen waar- experimen nemen teren toepassen ana- lyseren

13 Leercirkel van Kolb uitleggen - beluisteren -
demonstreren observeren - simuleren - tonen vergelijken - uitproberen bevragen - ontwerpen - maken onderscheiden speculeren - plannen in eigen woorden schematiseren weergeven - concretiseren verklaren - concepten verwoorden afleiden - uitzoeken synthetiseren argumenteren

14 Opdracht rond leercirkel van Kolb
Deel 1 Individueel gedeelte Denk aan een lesonderwerp dat je onlangs behandelde of in de nabije toekomst wil behandelen. Hoe heb je dat onderwerp aangebracht? Wat moesten de leerlingen DOEN? Waar in de leercirkel van Kolb situeerde zich dit ‘uitgangspunt’? Bedenk hoe je de les ook in de andere fasen van de leercirkel zou kunnen starten.

15 Deel 2: In tweetallen (vakoverschrijdend)
Presenteer je eigen ‘vondsten’ aan je partner. Bespreek het effect ervan. Help elkaar zoeken naar alternatieven.

16 Opdracht rond hoekenwerk
Denk aan een lesonderwerp dat je onlangs behandelde of in de nabije toekomst wil behandelen. Wat is/was het geplande lesverloop? Welke doelen wil je met je les(sen) bereiken? Wat moeten de leerlingen kennen en kunnen? Stel dat je dit tot een hoekenwerk wil omvormen, welke (verplichte) opdrachten zou je dan kunnen verzinnen om dat doel te bereiken? Welke verdiepingsopdrachten zijn mogelijk? Welke ‘leuke’ extra’s zijn mogelijk?


Download ppt "Hoekenwerk Ann Vandemaele."

Verwante presentaties


Ads door Google