De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP werkvormen en media koppeling didactische principes

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP werkvormen en media koppeling didactische principes"— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP werkvormen en media koppeling didactische principes
DCp WORKSHOP werkvormen en media koppeling didactische principes

2 Programma vandaag Een krachtige leeromgeving
Afhankelijk van visie op onderwijs Groepsopdracht rond media en hoe te gebruiken (werkvormen) Bordschema Leerlingenbundel PowerPoint Prezi Onderwijsstijl (cf. werkvormen) De lesvoorbereiding Verwerking (T)

3 I) krachtige leeromgeving en visie
herhaling

4 Even terug… Visies op onderwijs
Waarover gaat een ‘visie’ op onderwijs? “goed” onderwijs Verwachtingen tov lerenden Verwachtingen tov leerkracht Verandert doorheen de tijd Impulsen/verwachtingen vanuit de samenleving Beroepenveld Evidence based

5 Visies op onderwijs BEHAVIORISME

6 Visies op onderwijs COGNITIVISME

7 (sociaal)-constructivisme
Visies op onderwijs (sociaal)-constructivisme

8 Dus terug… Krachtige leeromgeving
HOE?

9 Ontwerpen van onderwijsmedia
II) Groepsopdracht Ontwerpen van onderwijsmedia

10 Als groep beschik je over
1 bundel met voorbeelden / groep Bordschema’s + opdrachtomschrijving Leerlingenbundels + opdrachtomschrijving 1 instructiefiche / groep PPts

11 Instructiefiche = samenvatting opdrachtomschrijving

12 We gaan te werk in 3 stappen

13 Analyseren van media + Minimumdoelen: bordschema en leerlingenbundel (zie opdrachtomschrijving: vragen voor analyse) Uitbreidingsdoelen: PPt, Prezi, leerstijlen 9u tot 9u45

14 Structuur brengen en presentatie voorbereiden
Maak een presentatie over:

15 Structuur brengen en presentatie voorbereiden
Presenteer met behulp van: 9u45 tot 10u15 (computerklas F207)

16 Presenteren 10u45 tot 11u30

17 III) Toepassing op lesvoorbereiding
Criteria in DCp

18 3. De lesvoorbereiding in DCp
Zie ook feedback op lesvoorbereiding DCa Aandacht voor MO lesstart en HE/IN lesslot Variatie aan werkvormen + media (media als bijlage uit te werken en in te dienen) Opsplitsen in lesfasen (GE en structuur) Overgangen Voorkennis lln m.b.t. lesonderwerp (beginsituatie) Didactische keuzes i.f.v. lesdoelen

19 Werkvormen en media in LVB
Concrete organisatie werkvormen Correct benoemen werkvormen en media Vraagstelling bij interactievormen Instructies, begeleiding (cf. formatieve evaluatie) en nabespreking (cf. via welke interactievorm?) bij opdrachtvormen Concreet aangeven hoe media gebruikt worden (zowel activiteit lln als activiteit lkr) Vastzetting: hoe en wanneer?

20 IV) Verwerking T OP OP 1) verwerkingsopdracht media-werkvormen
2) En 3) LVBen +oefenlessen dcp

21 A) Verwerkingsopdracht media-werkvormen (T)
Zie opdrachtsjabloon = toepassing op lesvoorbereiding DCa

22 b) Oefenlessen en media bij oefenlessen (OP)
Ontwerpen van media Die aan zoveel mogelijk didactische principes voldoen Om je doelen te bereiken En afgestemd op de beginsituatie Deadline indienen lvb in functie van oefenles DCp + bijhorende media ifv oefenles DCp: uiterlijk de dag voor de oefenles op Dokeos + dag van de oefenles op papier meenemen Idem voor oefenles SVD

23 Nog tijd? Start verwerkingsopdracht media-werkvormen
Fase 1. Kies één lesfase uit je lesvoorbereiding DCa. Bespreek deze werkvorm in kleine groepjes. Fase 2. Werk diezelfde lesfase uit aan de hand van drie alternatieve, verschillende werkvormen. Werk per werkvorm ook de passende media uit. (Zie aandachtspunten in sjabloon.) Media uitwerken: volgens aandachtspunten gezien in workshop

24 Volgende les: didactisch atelier 1
Meenemen: Opdrachtsjabloon verwerkingsopdracht media-werkvormen Lesvoorbereiding DCa Media bij lesvoorbereiding DCa (Feedback op lesvoorbereiding DCa) Lesfase(s) uit lesvoorbereiding DCa geven aan de klas (selecteer lesfase(s) max. 10min) Niet erg als het niet goed is! Louter formatieve en procesevaluatie. = basis om alternatieve werkvormen uit te denken = reflecteren en groeien. Feedback noteren op opdrachtsjabloon!

25 Volgens sjabloon verwerkingsopdracht media-werkvormen
En verdere planning… Volgens sjabloon verwerkingsopdracht media-werkvormen

26 Na krokus Didactisch atelier 2
Fase 3. Experimenteer met de drie alternatieve werkvormen. Probeer deze uit en bespreek de mogelijkheden en beperkingen van elke werkvorm in groep. Diezelfde lesfase geven, maar volgens 1 van de 3 uitgewerkte alternatieve werkvormen naar keuze Opnieuw max. 10min.

27 Na didactisch atelier 2 Indienen verwerkingsopdracht media-werkvormen (dus week van 17/03/2014) Aangevuld met: Fase 4. beargumenteerde keuze welke werkvorm en media het meest geschikt zijn voor die ene lesfase Voor- en nadelen van de werkvormen en media Pijlers krachtige leeromgeving die van toepassing zijn


Download ppt "WORKSHOP werkvormen en media koppeling didactische principes"

Verwante presentaties


Ads door Google