De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stagebegeleiding Bijeenkomst 1 Blok 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stagebegeleiding Bijeenkomst 1 Blok 2."— Transcript van de presentatie:

1 Stagebegeleiding Bijeenkomst 1 Blok 2

2 Planning van deze les Doelstellingen Bespreken opzet van de stage
Beoordelingscriteria bekijken Uitleg register praktijkleren Afronding

3 Doelstellingen De student: Weet hoe de stage georganiseerd is.
Weet wat er van hem verwacht wordt (eisen portfolio, uit te voeren taken op de stage, gedragsregels) Weet hoe de stage beoordeeld wordt. Het register praktijk leren gebruiken bij het maken van opdrachten. Een overwogen keuze maken uit het aanbod suggesties uit het register praktijk leren.

4 Voorwaarde stage Je moet minimaal 50% van alle studiepunten van onderwijsperiode 1 hebben behaald (zonder herkansingen).

5 Verantwoording stage Leraar worden Vakmanschap
Meesterschap, gebaseerd op competenties

6 Functies van de stage Oriënteren op het beroep Leren les geven
Leren reflecteren Zelfbeeld verhelderen (sterke, zwakke punten, wensen, eigenschappen, repertoire)

7 stageperiode 9 februari tot en met 8 april 2015 Op maandag en woensdag
Gehele dag inzetbaar

8 Opbouw leerlijn Leren en Werken
Propedeuse: Oriënteren 2e jaar: Directe instructie en werkvormen (eenvoudig) 3e jaar: Open werkvormen en samenwerking bevorderen voor leerlingen 4e jaar: Schoolorganisatie => samenwerken, omgang collega’s en ouders, visie op leraarschap en onderwijs

9 Leerwerktaken en leerdoelen
Accenten per jaar liggen besloten in de leerwerktaken Leerdoelen oriënterende stage propedeuse Oriënteren Systematisch observeren en onderzoeken Ontwikkelen van je motivatie Opdoen van ervaring Systematisch leren reflecteren Ontwikkelen van je zelfconcept Vergroten van ervaring

10 Competenties (WET BIO)
twee assessments Lio-assessment Startbekwaam

11 Taken en verantwoordelijkheden
Stagebegeleider Stagebureau Begeleider op school (BOS) Vakcoach

12 Jouw verantwoordelijkheid
Organisatie van de stageschool Je past je aan de organisatie aan Je stelt je loyaal op Je houdt rekening met de (on)geschreven regels Je gaat zorgvuldig om met de leer- en hulpmiddelen Ziekte In geval van ziekte neem jij tijdig contact op met de school en de begeleider Gemiste dagen worden ingehaald in onderling overleg Vertrouwelijke informatie en contact onderhouden Je onderhoudt contact met alle begeleiders Je houdt rekening met vertrouwelijke informatie en verwerking ervan in je portfolio

13 Begeleiding tijdens de stage
Verschilt per school Stagebegeleiding bezoekt minimaal 1x een les Stagebegeleiding heeft contact met je vakcoach over de voortgang

14 Kennismakingsgesprek
Voor de start van de stage maak jij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats in de (her)toetsweek. Hier bespreek jij de volgende zaken: Kennis maken Je plannen Begeleiding tijdens de stage Overhandiging stageplan Ondertekenen en inleveren stagecontract (3x) bij het stagebureau

15 Beoordeling Eindbeoordeling stage jaar 1 Eindadvies van je vakcoach
Kwaliteit!! Eindbeoordeling stage jaar 1 Eindadvies van je vakcoach Advies (vak)coach is voldoende. Beeld van beroep docent, met onderbouwing vanuit stage of OidS ervaringen Verslagen zijn in correct Nederlands geschreven. Leerwerktaken zijn met een voldoende afgerond. Advies BOS is voldoende (bij OidS). Verslag en beoordeling van minimaal 1 lesbezoek door een ander dan de (vak)coach ingeleverd (bij OidS) De kijkwijzer voor de (vak)coach is opgenomen in bijlage 2 (kijkwijzer voor (vak)coach). Verslagen zijn in correct Nederlands geschreven.

16 Eindbeoordeling stage jaar 1
Bekijk de beoordelingscriteria in Bijlage 1: Advies vakcoach De eindbeoordeling bestaat uit: Eindbeoordelingsdossier Criterium gericht interview

17 Eindbeoordelingsdossier
Het eindbeoordelingsdossier bestaat uit de volgende onderdelen: Per competentie een beschrijving van 2 activiteiten waarin je aantoont op minimaal niveau 1 te functioneren a.d.h.v startzinnen : ‘ik kan nu.. Dat blijkt uit.. Ik heb dit voorbeeld gekozen, omdat…’. In totaal levert dit 10 beschrijvingen op. (totaal is max. 10 A4) Advies van de (vak)coach: De (vak)coach onderbouwt zijn /haar advies met voorbeelden.

18 Leercyclus Leerwerkplan Uitvoering Reflectie POP Portfolio

19 Leerwerktaak 1:orienteren op beroep
verplichte opdrachten: jezelf voorstellen aan een klas jezelf voorstellen aan het team een dag meelopen met een docent een dag meelopen met een klas observeren (on)opvallende leerling huiswerkbegeleiding begeleidingsgesprek observeren

20 Leerwerktaak 2: assisteren in de klas
Verplichte opdrachten: vier lesopeningen vier lesfragmenten drie hele lessen Keuze-opdrachten voor 12 uur

21 Register praktijkleren

22 Afronding Lezen: Handboek voor leraren: lezen H5.2.2.
Doen in blok 2: Interview met een docent uit het VO of het MBO. Richtlijnen voor het interview en het verslag staan in de handleiding van stage jaar 1.


Download ppt "Stagebegeleiding Bijeenkomst 1 Blok 2."

Verwante presentaties


Ads door Google