De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wachtdienstregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wachtdienstregeling."— Transcript van de presentatie:

1 Wachtdienstregeling

2 Wachtdienstregeling Vooraf…
Hoe wordt de wachtdienst van huisartsen en van apothekers geregeld? Waar en hoe kunnen de huisartsen en apothekers van wacht geraadpleegd worden? Heeft u reeds problemen met een patiënt ondervonden tijdens uw wachtdienst? Welke soort problemen?

3 Waar vind ik de huisartsen van wacht?
Wachtdienstregeling Waar vind ik de huisartsen van wacht? Nederlandstalige wachtdienst : Mobiele wachtdienst : 02/ (BHAK) Huisartsenwachtpost: Franstalige wachtdienst : Mobiele wachtdienst en huisartsenwachtposten: 02/ (Garde Bruxelloise – FAMGB)

4 Waar vind ik de apotheken van wacht?
Wachtdienstregeling Waar vind ik de apotheken van wacht? of per telefoon 0900/10500 (0,50 €/min) of het telefoonnummer 070/600160 Elke apotheek hangt een document op waarop de apotheken van wacht duidelijk aangegeven worden.

5 Welke maatregelen kunnen we nemen om onbeschikbaarheden te vermijden?
Wachtdienstregeling Wat kan de apotheker doen als het voorgeschreven geneesmiddel niet (meer) voorradig is? KB 2009: De apotheker vervangt het door een geneesmiddel dat in essentie gelijkwaardig is en brengt de patiënt, en indien mogelijk ook de arts, daarvan op de hoogte. Indien dat onmogelijk is, doet hij al het mogelijke om het voorgeschreven geneesmiddel zo snel mogelijk te verkrijgen. Bij gebrek verwijst hij de patiënt door naar een andere apotheker van wacht nadat hij zich ervan vergewist heeft dat deze laatste het voorgelegde voorschrift kan afhandelen. Deontologische code: in dringende gevallen en tijdens de wachtdienst mag de apotheker het geneesmiddel vervangen zonder het voorafgaand akkoord van de voorschrijvende arts. Welke moeilijkheden ondervinden we met de (on)beschikbaarheid van de voorgeschreven geneesmiddelen tijdens de wachtdienst? Welke maatregelen kunnen we nemen om onbeschikbaarheden te vermijden?

6 Wachtdienstregeling Welke zijn de geneesmiddelen die verplicht in de apotheek aanwezig moeten zijn? Het KB 2009 geeft een lijst van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen die steeds voorhanden moeten zijn in de apotheken. U kan de volledige lijst raadplegen op (rubriek Beroepsontwikkeling > Dossiers > KB ) Lijkt het nuttig indien de arts rekening kan houden met deze lijst van geneesmiddelen die verplicht aanwezig moeten zijn?

7 Wordt het hoogdringendheidshonorarium van de apotheker terugbetaald?
Wachtdienstregeling Wordt het hoogdringendheidshonorarium van de apotheker terugbetaald? Ja Het RIZIV neemt het wachthonorarium ten bedrage van 5,11 euro (in 2014) volledig ten laste mits: het voorschrift minstens één terugbetaalde specialiteit of bereiding bevat. de aflevering tussen 19u en 8u of op zondag of een feestdag gebeurt. de arts de melding “dringend” heeft aangebracht op het voorschrift. Bij gebrek hieraan moet de apotheker op het voorschrift vermelden dat hij de klaarblijkelijke dringende noodzakelijkheid heeft vastgesteld. de apotheker ingeschreven is op de wachtrol. Het honorarium slechts eenmaal per voorschrift of per groep voorschriften (nl. per bezoek) wordt aangerekend. Welke moeilijkheden ondervinden we in verband met het wachthonorarium? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen?

8 Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij?
Wachtdienstregeling Aan welke voorwaarden moet een voorschrift voor de urgentietrousse voldoen? Het bevat enkel geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven of besteld op een origineel, gedateerd en ondertekend document met de volgende gegevens: de naam en het adres van de voorschrijver alsook de vermelding ‘urgentietrousse’. Slaap- en verdovende middelen of psychotrope stoffen mag de apotheker enkel afleveren indien hij in dezelfde provincie is gevestigd als de voorschrijver. De geneesmiddelen voor de urgentietrousse kunnen nooit terugbetaald worden door de mutualiteit. Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen?

9 Wachtdienstregeling Tot slot… Welke belangrijkste boodschappen onthouden we? Wat verwachten we van elkaar?


Download ppt "Wachtdienstregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google