De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbeteringen in de farmacotherapie keten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbeteringen in de farmacotherapie keten."— Transcript van de presentatie:

1 Verbeteringen in de farmacotherapie keten.
Van voorschrijven t/m innemen. Een keten is een aaneenschakeling van handelingen. Medicatie wordt gebruikt voor voorschrijven en toedinen. De medicatie keten is geen gedefinieerd worrd in de Thesaurus zorg en welzijn (on line) Onder de medicatie keten versta ik het proces van voorschrijven, controleren, afleveren, toedienen.

2 Verbeteringen in de medicatie keten.
Wat doen we goed?

3 Verbeteringen in de medicatie keten.
WAT DOEN WE GOED? Laagste gebruik van geneesmiddelen in de welvarende wereld. Minder polyfarmacie. Rationeel voorschrijven. Richtlijnen en hulpmiddelen. .

4 Verbeteringen in de medicatie keten.
Wat moet beter?

5 Verbeteringen in de medicatie keten.
WE DOEN HET GOED Laagste gebruik van geneesmiddelen in de welvarende wereld. Minder polyfarmacie. Rationeel voorschrijven. Richtlijnen en hulpmiddelen. HET KAN BETER. Bewakingssystemen vaak uitgeschakeld. Veel niet rationeel voorschrijven. 1 Onnodige opname/dag ieder ziekenhuis Geen actueel overzicht van medicatie voorhanden op moment van voorschrijven.

6 Verbeteringen in de medicatie keten.
Bij wie gaat het goed?

7 Verbeteracties? NHG standpunt. LESA. Actueel medicatie dossier.
Richtlijn medicatie overdracht in de keten. Wijziging regeling geneesmiddelenwet. Electronisch voorschrijf systeem. Instituut voor Verantwoord medicijngebruik. M&I verrichtingen e.d. zorgverzekeraars. Controle inspectie Volksgezondheid.

8 Wat moet beter? Actueel medicatie dossier.
Voorschrijven volgens richtlijnen. Samenwerking in de keten.

9 Verbeteringen in de medicatie keten.
Van voorschrijven t/m innemen.

10 Taak huisarts: Geïndiceerd? Veilig? Kan patiënt het nemen?

11 Taak (huis)arts & apotheek.
Verantwoordelijk voor de medicatie gerelateerde patiëntgegevens: in het eigen HIS, AIS. de onderlinge uitwisseling daarvan. het tijdig verwerken van de gegevens.

12 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens? :
Dit zijn: Reden voorschrijven. Tussentijdse wijzigingen in doseringen. Contra indicaties. Allergie, intoleranties. Relevante lab uitslagen. Vrij verkrijgbare middelen. Actueel medicatie overzicht (geverifieerd). Medicatie overzicht en inname schema.

13 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens
Lab waarden: a. Creat; b. Na / Ka; c. PT-INR; d. Farmacogenetische parameters; of e. Spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte.

14 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens.
Staatscourant 2/7/13 Vermelding van de reden van voorschrijven bij 23 Geneesmiddelen verplicht. Azathioprine , Carbamazepine, Chloroquine, Ciclosporine, Colchicine, Danazol, Dapson, Fenytoïne, Fluconazol, Flucytosine, Ketoconazol, Lithiumcarbonaat, Methotrexaat, Metronidazol, Minocycline, Paromomycine, Rifabutine, Rifampicine, Sulfasalazine, Tacrolimus, Trimethoprim, Valaciclovir, Valproïnezuur. Vet zijn de nogal eens door de huisarts voorgeschreven middelen.

15 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens
Arts / apotheker spreken af : met de patiënt hoe het medicatieoverzicht wordt geactualiseerd; met de diverse zorgverleners op welke wijze hun informatie in het medicatie- overzicht wordt opgenomen; met de diverse zorgverleners wie welke informatie direct wil/mag ontvangen; op welke wijze de diverse zorgverleners een actueel medicatieoverzicht kunnen verkrijgen.

16 Medicatie gerelateerde patiënt gegevens.
Advies naam en contactgegevens van de trombosedienst vast te leggen in het AIS en HIS.

17 Taak huisarts: Geïndiceerd? Veilig? Kan patiënt het nemen?

18 Polyfarmacie: Geïndiceerd: Veilig: Gebruik: Controles? Wijzigingen?
Kan het beter? Interacties, allergie, informatie. Kan het makkelijker? Baxter Thuiszorg? Wanneer volgende controle en door wie? Wie beslist daarover?

19 Afspraken. Openbare apothekers. Ziekenhuis apothekers. Huisartsen. Specialisten zullen volgen.

20 Veranderingen in de farmacie
Wetgeving Bron: Staatscourant 2011 nr december 2011 Staatscourant 2013 nr – GMT 2 juli

21 Groot effect van betere samenwerking verwacht.

22 Medicatie overzicht. : Beheer is taak apotheker.
Op te vragen door alle artsen, apothekers bij de ‘bron’ apotheek!

23 Medicatie overzicht. : Taak arts: Verrijken dossier in apotheek!

24 Medicatie overzicht. : Taak arts: Verrijken dossier in apotheek!
Stoprecept.

25 Thuiszorg Bij problemen overlegt de ondersteuner met de patiënt, en zo nodig daarna met de apo- theker of de huisarts. Als de ondersteuner de patiënt hiertoe in staat acht, stimuleert hij de patiënt dit zelf te melden. Voor de patiënt in het verzorgingshuis kunnen met de verzorgenden vergelijkbare afspraken worden gemaakt

26 Afspraak met thuiszorg
Wanneer specifiek verpleegkundig toezicht noodzakelijk is bij het gebruik van medicatie, spreken de voorschrijver en de thuiszorg af wie hiervoor de machtiging aanvraagt.

27 TREFWOORDEN: medicatie polyfarmacie samenwerking farmacotherapie


Download ppt "Verbeteringen in de farmacotherapie keten."

Verwante presentaties


Ads door Google