De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgt voor continuïteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgt voor continuïteit"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgt voor continuïteit
Marcel Settels Manager productontwikkeling Servicecentrum Zorgcommunicatie 4 oktober 2012 Toestemming patiènt

2 Inhoud Zorginfrastructuur Toestemming patiënt
Waarom opt-in? Ondersteuning? Hoe nu verder? Elektronisch voorschrijven Voldoen aan richtlijn medicatie Opvragen verstrekkingen Versturen recepten Spoedeisende hulp Landelijke standaard Toestemming patiènt

3 Landelijk Schakelpunt
Zorginfrastructuur Apotheek Opleveren medicatie-verstrekkingen Landelijk Schakelpunt Opvragen medicatie verstrekkingen Apotheek Opvragen medicatie verstrekkingen Aanmelden medicatie verstrekkingen Verwijsindex Opvragen medicatie verstrekkingen Opleveren medicatie-verstrekkingen Apotheek Opleveren medicatie-verstrekkingen Toestemming patiènt

4 Uitgangspunten en principes AORTA
Steeds opvragen bij de bron Beschikbaar maken gegevens alleen na toestemming Persoonlijke identificatie voor toegang tot medische gegevens Toegang is traceerbaar en onweerlegbaar Patiënt kan toegang krijgen tot eigen gegevens Toestemming patiènt

5 Toegangsregels AORTA Behandelrelatie voor het opvragen van informatie
Expliciete toestemming patiënt voor beschikbaar maken van informatie (opt-in) Rolgebaseerde toegang en mandatering Toestemming patiènt

6 Waarom toestemming patiënt?
Grondslag: toestemming patiënt in overeenstemming met zienswijze CBP over de private doorstart LSP Uitdrukkelijke toestemming van patiënten voor: de aanmelding van de gegevens van de patiënt bij AORTA en het opnemen van gegevens in de verwijsindex. Toestemming patiènt

7 Inrichting opt-in Elke zorgaanbieder die gegevens uit het dossier van zijn patiënt voor raadpleging (pull) door andere zorgaanbieders (voorafgaand) beschikbaar wil stellen, vraagt daarvoor toestemming aan de patiënt. De zorgaanbieder registreert de toestemming of het onthouden van toestemming in zijn eigen zorginformatiesysteem. Wanneer een patiënt een eenmaal gegeven toestemming wil intrekken richt hij zich tot de zorgaanbieder of zorgaanbieders bij wie hij de toestemming wil intrekken. De zorgaanbieder registreert het intrekken van toestemming eveneens in zijn eigen systeem, verwijdert de aanmelding op de verwijsindex en stelt de patiëntgegevens die hij van de patiënt beheert niet langer beschikbaar. De zorgaanbieders zullen zorgdragen voor een goede procedure, begeleid door juiste, gerichte en voor geïnformeerde toestemming toereikende, informatie. Toestemming patiènt

8 Wat wordt vastgelegd? Is de patiënt om akkoord gevraagd? (ja/nee)
Is de patiënt akkoord gegaan (ja/nee) Datum akkoord / niet akkoord Einddatum geldigheid opt-in (default onbeperkt) Verwijzing naar set van voorwaarden* *Set van voorwaarden: vraag zodanig stellen dat weinig aanpassing nodig is Toestemming patiènt

9 Toestemming patiènt

10 Materiaal estemming-patient Toestemming patiènt

11 Opt-in website Zorgaanbieder moet zich registreren om digitaal formulieren te ontvangen Alle zorgaanbieders zijn zichtbaar voor de patiënt Afhandeling van verzoeken via mail Ook intrekken van opt-in mogelijk Toestemming patiènt

12 Toestemming patiënt Toestemming patiènt

13 Formulieren via website
Toestemming patiènt

14 Wat is er na opt-in mogelijk?
U mag gegevens delen met andere zorgaanbieders (vullen verwijsindex) Zonder opt-in mag u, mits een behandelrelatie, altijd gegevens opvragen De zorginfrastructuur met het LSP gebruiken Toestemming patiènt

15 Wat brengt 2013? Dienstwaarneming huisartsen
Dienstwaarneming apotheken Maar ook: Opvragen medicatie binnen de ZH Opvragen eSpoed informatie op de SEH Elektronische recepten vanuit de ZH -> APO Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden voor uw systeem Toestemming patiènt

16 Richtlijn Medicatieoverdracht Via infra beschikbaar
Gegevens staan ten minste in het medicatieoverzicht: 1. A Voorgeschreven medicatie, inclusief sterkte, dosering. Staat klaar voor roll out B Ter hand gestelde (verstrekte) medicatie. C Toegediende medicatie, inclusief toedieningsvorm van geneesmiddel. Gereed voor test 2012 D Gebruikte medicatie met gebruiksperiode, inclusief eventuele vermelding dat het gebruik van een geneesmiddel voortijdig is gestopt. 2. Gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur). 3. De reden van starten/stoppen/wijzigen van medicatie en de initiator hiervan. 4. 1e voorschrijver en actuele voorschrijver. 5. De apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt. 6. Basale patiëntkenmerken: Burger Service Nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt. 7. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel co-morbiditeit. 8. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie/intolerantie en ADE (ernstige bijwerkingen). Gegevens kunnen op aanvraag worden verstrekt: 9. Laboratoriumgegevens. 10. Indicatie, indien nodig om de dosering te kunnen beoordelen. Staat klaar roll out Toestemming patiènt Betere acute zorg door delen informatie

17 Samengesteld medicatieoverzicht
Toestemming patiènt Betere acute zorg door delen informatie

18 Toestemming patiènt

19 Toestemming patiènt

20 Datatransformatieservice PS
HA-PS Spoed-PS Transformer op SCZORG infrastructuur (LSP) transformatie HA-PS naar Spoed-PS versnelde invoering mogelijk op SEH groot deel huisartsen zijn aangesloten op LSP verbetering voor > 1 miljoen acute patiënten Toestemming patiènt

21 Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg
Inzicht acute situatie patiënt Toestemming patiènt

22 Vragen Toestemming patiènt


Download ppt "Zorgt voor continuïteit"

Verwante presentaties


Ads door Google