De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE MEDISCHE KAART.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE MEDISCHE KAART."— Transcript van de presentatie:

1 DE MEDISCHE KAART

2 Wat is een medische kaart (MK)?
Globaal beheer van de terugbetalingen. Personen in een socio-economische kwetsbare toestand Toegang tot medische hulp Een overeenkomst tussen de zorgverlener en het OCMW Sociaal onderzoek Het OCMW neemt de totale financiële last van de zorgen op zich Afgifte van een MK aan de gebruikers, systematisch voorgelegd aan de zorgverleners.

3 Waarom een MK? Eenvoudigere toegang tot de gezondheidszorg --) een belangrijk thema van het Federaal Plan Armoedebestrijding (2008) MK als flexibel en bruikbaar hulpmiddel --) vereenvoudiging voor de gebruiker --) levert een duidelijk kader aan de zorgverleners.

4 MK, praktische modaliteiten
Bevoegdheidszone van het OCMW Geografisch grondgebied van de gemeente. Zorgverleners op het niveau van de buurgemeenten. Geldigheidsduur van de MK Beslissing van de raad: 1 jaar Toepassing van de beslissing: 3/6/9 maanden Periodieke herziening van het dossier door de MW Categorieën van rechthebbenden; Onwettig in het Rijk verblijvende personen Legale vluchtelingen Leefloners Personen die voorschotten ontvangen Personen met te hoge medische kosten in vergelijking met hun inkomsten Personen die niet in regel zijn met het ziekenfonds

5 MK, praktische modaliteiten
Soorten hulp ten laste genomen door het OCMW Raadpleging van een huisarts / specialist Paramedische raadplegingen (kinesitherapeut, psycholoog, logopedist, enz.) Apothekerskosten Ziekenhuiskosten Praktische modaliteiten in verband met de terugbetaling, deelname van de gebruiker Forfaitaire deelname van de gebruiker of volledig gratis Gebruik van het systeem van de derde betaler door de hulpverleners Bij tarieven buiten RIZIV --) financiële ten laste neming geval per geval bekijken Beheer van de partnerschappen: Gebruiker Zorgverleners OCMW

6 Gebruiker OCMW Ziekenhuizen
Het OCMW heeft dus de bijzondere rol om sleutelbemiddelaar te spelen tussen de gebruiker en de andere actoren: Medisch korps Apotheken Gebruiker OCMW Ziekenhuizen RIZIV Ziekenfondsen

7 Voordelen van de MK Administratieve en financiële obstakels bij de toegang tot de gezondheidszorg verminderen; Een duidelijk kader voor medische hulp opstellen; Discriminaties bij alle hulpvoorzieningen verminderen; De stappen vereenvoudigen van de partners van het OCMW; Garantie op terugbetaling voor de zorgverleners; Efficiënte preventieve actie.

8 Voorafgaande voorwaarden voor de MK
Uitwerken van de keuzes in verband met de praktische modaliteiten: Soorten farmaceutische zorgen en kosten gedekt door het OCMW De wijze van overeenkomst van de zorgverleners  De wijze van informeren naar de gebruikers De systemen van (her)organisatie van de zorgen bij afwezigheid / bij weigering tot samenwerking / enz. De geldigheidsduur van de MK Systemen van overleg en van dialoog invoeren met de zorgverleners

9 Voorbeeld van MK OCMW van: Adres: Tel: Facturen te sturen naar …
Te contacteren MW: Naam van de begunstigde: Voornaam van de begunstigde: Geboortedatum: Namen van de personen ten laste: ………………………………. Dossiernr.: Behandelende geneesheer Dr ….. Apotheek …. Medische kaart geldig van … tot … Gedaan op ../.. / te……. (Stempel van het OCMW en handtekening van de MW)

10 Enkele cijfers Onderzoek : 380 OCMW’s  Antwoordpercentage van 64,5% 5
1 17 7 13 9 4 11 8 10

11 Enkele cijfers 11

12 Enkele cijfers 12

13 Remmen op de invoering van de MK
Beheer van de relatie gebruiker / arts (controle van de voorschriften, opstellen van het globaal medisch dossier (GMD), vrijheid van keuze van arts) Overfacturering van de ziekenhuiskosten Facturering van zorgen zonder voorafgaande raadpleging van het bevoegde OCMW

14 Remmen op de invoering van de MK
De therapeutische vrijheid respecteren Het medisch geheim behouden Gebrek aan verstrekkers van geconventioneerde zorgen Budgettaire impact voor de OCMW’s Controle- en toezichtsmoeilijkheden (misbruik, fraude, farmaceutisch en medisch shoppen)

15 Elementen van oplossing: voorbeelden van goede praktijken
Preventieve maatregelen Communicatie Eerstelijnsinformatie Lijst van terugbetaalde geneesmiddelen en zorgen, van de geconventioneerde artsen, door het OCMW Identificatiemiddelen van de gebruiker, informatiemiddelen van de terugbetalingen waarop hij recht heeft Responsabilisering van de gebruiker en van de zorgverleners Administratie Het remgeld verminderen De administratieve formaliteiten verminderen Controle van de medische uitgaven Partnerschap Belang van de sociale contacten en medewerking De artsen bewustmaken van de doelstellingen van de MK Overleggroepen met de zorgverleners

16 Elementen van oplossing: voorbeelden van goede praktijken
Correctieve maatregelen: De communicatie met de zorgverleners De adviserende arts Overleggroepen Het medisch korps inlichten over de voordelen van de MK De administratieve structuur de MAF integreren wijzen van overeenkomst lijsten van terug te betalen geneesmiddelen en zorgen een beroep doen op een administratieve tarificatiedienst TIC Uitwisselingen met de gebruikers bevorderen van: Het Globaal Medisch Dossier en een vertrouwensrelatie gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle opvolging betere toegang tot de mentale gezondheidszorg


Download ppt "DE MEDISCHE KAART."

Verwante presentaties


Ads door Google