De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMW Kortrijk Opvolging medische zorgen E-carmed 03.05.2012. Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMW Kortrijk Opvolging medische zorgen E-carmed 03.05.2012. Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW Kortrijk Opvolging medische zorgen E-carmed 03.05.2012. Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

2 Aanvraag door de cliënt  Aanvraag dringende medische hulp door de cliënt  Bij hoogdringendheid: overleg tussen de maatschappelijk werkers i.f.v het onmiddellijk verwijzen van de cliënt naar de zorgverstrekkers (KSZ en RR)  Binnen de 30 dagen: sociaal onderzoek conform de richtlijnen van de POD-MI  Beslissing Bijzonder Comité Sociale Dienst  Indien gunstig: opmaak verwijsbrieven dokter/apotheek voor de cliënt Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

3 Aanvraag door de cliënt  Verwijsbrief dokter/apotheek:  Op naam van de cliënt en alle leden van het gezin waarvoor de tussenkomst geldig is  Maximum 1 maand geldig  Per consultatie in principe een nieuwe brief nodig  Vraag om generiek of op stofnaam voor te schrijven  Enkel terugbetaling voor •Medische verstrekkingen voorzien van RIZIV-nomenclatuur •Farmaceutische kosten A, B en C •Terugbetaalbare magistrale bereidingen Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

4 Aanvraag vanuit AZ Groeninge  Communicatiefiche AZ-Groeninge / OCMW Kortrijk  Vraag AZ Groeninge  OCMW Kortrijk  Voor elke cliënt die zich in het ziekenhuis aanbiedt/opgenomen wordt en geen ZIV heeft  Antwoord OCMW Kortrijk  AZ Groeninge  Dagelijkse communicatie: +- 20 per week Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

5 Aanvraag vanuit AZ Groeninge  LUIK I VRAAG VAN AZ GROENINGE[1] D.D. :[1]  Op datum xxx werd de persoon met volgende identificatiegegevens  naam: xxx en voornaam: xxx  geboortedatum of rijksregisternummer: xxx  nationaliteit: xxx  domicilie:  verblijfplaats:  opgenomen voor behandeling in AZ Groeninge. Het betreft [2] met opnamenummer.[2]  Welk OCMW kan als steunverlenend centrum beschouwd worden voor deze persoon?  [1] AZ Groeninge vult alle beschikbare gegevens in luik I in en mailt dit document naar liliane.volon@ocmwkortrijk.be én naar volga.nikitsina@ocmwkortrijk.be. [1]liliane.volon@ocmwkortrijk.be volga.nikitsina@ocmwkortrijk.be  2] Invullen wat van toepassing is: een opname of een ambulante behandeling. 2] Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

6 Aanvraag vanuit AZ Groeninge  LUIK II ANTWOORD VAN HET OCMW KORTRIJK I.V.M. DE IDENTIFICATIEGEGEVENS •Wij vinden geen gegevens terug over deze persoon, noch in ons databestand, noch in het rijksregister. Wil uw identificatiegegevens checken of ons bijkomende informatie bezorgen omtrent de situatie van de persoon opdat wij uw vraag zouden kunnen beantwoorden. •De identificatiegegevens die u ons opgeeft, hebben wij getoetst aan ons databestand en aan de wettelijke informaties van het rijksregister. Het rijksregisternummer van betrokkene is xxx. Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

7 Aanvraag vanuit AZ Groeninge  LUIK III ANTWOORD VAN HET OCMW KORTRIJK INZAKE DE IDENTIFICATIEGEGEVENS  Diverse antwoordmogelijkheden:  Asielzoeker in ons LOI  Asielzoeker in ons LOI met een ziekteverzekering  Asielzoeker binnen de financiële steun ten laste van OCMW Kortrijk  Asielzoeker binnen de financiële steun met code 207 aan xxx  Persoon ingeschreven in BR / VR of WR van xxx  Persoon ingeschreven in BR / VR of WR van Kortrijk die in regel had kunnen zijn met de ZIV  Persoon ingeschreven in VR die nog niet in regel kan zijn met de ZIV  Persoon is nergens ingeschreven Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

8 Aanvraag vanuit AZ Groeninge  “Volg uw interne procedure onder punt 5.3.1. hoofdbetaler niet mut./niet verz. OCMW.” •Systematische verwijzing naar een uitgeschreven draaiboek beschikbaar voor de medewerkers van AZ Groeninge i.f.v sociaal onderzoek en facturatie. •Duidelijke richtlijnen t.a.v. het ziekenhuis inzake de te respecteren termijn •Afspraken op vlak van sociaal onderzoek en verslag voor de sociale dienst van het ziekenhuis •Vraag om attest dringende medische hulp indien nodig Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

9 Aanvraag vanuit AZ Groeninge  Aanvullend sociaal onderzoek door sociale dienst OCMW  Beslissing Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst  Kennisgeving aan AZ Groeninge en cliënt (indien adres gekend) Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

10 Invoering E-carmed  Invoering E-carmed  Controle database E-carmed door AZ Groeninge  Eventueel nieuwe communicatiefiche aan OCMW – verwijzing van de cliënt indien niet dringend  Sociaal onderzoek  Beslissing Bijzonder comité voor de Sociale dienst  Aanpassing van de verwijsbrieven: met foto? per gezin/persoon?  Invoeren van de ten laste name in db E-carmed – POD MI Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

11 Invoering E-carmed  Voordelen  Snellere informatie beschikbaar voor de ziekenhuizen  Gepersonaliseerde medische kaart (misbruik - fraude)  Snellere afhandeling van de facturen  rechtstreeks via HZIV  Daling van de administratieve belasting voor OCMW eens het project nationaal is ingevoerd  Correcte / snellere betaling  Correcte terugvordering aan de POD MI  Uniformiteit voor alle OCMW Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012

12 Invoering E-carmed  Struikelblokken  Ambitieuze timing  Rekening houden met ICT-partners  Een aantal onduidelijkheden vatbaar voor discussie  Gebruik van web-applicaties om timing toch te behouden  Essentiële onderdelen nog steeds in debat  Hoe factureren  Wat factureren  Bijkomende kosten  Aanpassing informatorische programma’s  Aanmaak foto’s  Magnetische kaart? Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012


Download ppt "OCMW Kortrijk Opvolging medische zorgen E-carmed 03.05.2012. Provinciale ontmoetingsdagen, voorjaar 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google