De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgtraject diabetes: doelgroep type 2 diabetici GMD 1 of 2 injecties insuline of incretine mimeticum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgtraject diabetes: doelgroep type 2 diabetici GMD 1 of 2 injecties insuline of incretine mimeticum."— Transcript van de presentatie:

1 zorgtraject diabetes: doelgroep type 2 diabetici GMD 1 of 2 injecties insuline of incretine mimeticum

2 zorgtraject diabetes: principes huisarts (coördinatie) – diabetoloog (coaching) – patiënt bereid tot samenwerking bereid tot deelname aan kwaliteitsbevordering: - automatische extractie uit huisarts-EMD (A1c, BDsyst, LDL, BMI): e-Care vergoeding van educatie en zelfcontrolemateriaal in 1 ste lijn diabetescentrum : -jaarlijkse consultatie -coaching van 1 ste lijn door 2 de lijnsteam beperking attesten, automatisch recht op prestaties van diabetespas financieel: -patiënt geen remgelden -huisarts forfait 80 €/j -diabetoloog forfait 80 €/j

3 ZTJ-dm: patiëntenzorg huisarts - coördineert beleid (R/ en FU): glycemie, cv. risico, complicaties -organiseert de educatie -schrijft zelfcontrolemateriaal voor -bereidt jaarlijks consult in diabetescentrum voor educator 1 ste lijn - educatie -verslaggeving aan huisarts diabetescentrum 2 de lijn - jaarlijks consult : advies over therapie (incl. over educatie 1 ste lijn) -(educatie : enkel op vraag van de huisarts) -verslaggeving aan huisarts -bereid om tussentijds advies te geven (tel., mail, consultatie z.n.)

4 zorgtraject diabetes: educatie op voorschrift van huisarts door diabetesverpleegkundige-educator in 1 ste lijn - door referentieverpleegkundige diabetes in overgangsfase van 2,5 j -in toekomst ook andere educatoren (diëtisten, …) -mag ook in diabetescentrum zolang onvoldoende mankracht in 1 ste lijn educatiemodules, vergoed per prestatie (20 €/ ½ u) -opstarteducatie: max. 5u -opvolgingseducatie: max. 1u -extra educatie bij probleemsituaties: max. 2u. verplicht in volgende situaties: -bij start van zelfcontrole -bij start van insuline of incretinomimeticum: ≥ 2.5u, ≤ 5u -bij overgang van 1  2 insulineinjecties: ≥ 1u, ≤ 3u -bij onvoldoende metabole controle (HbA1c > 7.5%): ≥ 1u, ≤ 3u educator wordt gecoached door diabetescentrum (verbonden aan diabetescentrum of locaal multidisciplinair netwerk)

5 zorgtraject diabetes: zelfcontrolemateriaal op voorschrift van huisarts bij start educatie verplicht, nadien afh. van situatie materiaal via apotheek, thuiszorgwinkels, VDV-ABD 25 strips/m zelfcontrolemateriaal buiten zorgtrajecten: bij start van insuline of incretinomimetica huisarts geeft zelf educatie patiënt krijgt meter, en 100 strips en lancetten /j jaarlijks verlengbaar als A1c < 7.5%

6 zorgtraject diabetes: contract 3 partners ondertekenen het contract nav een raadpleging huisarts maakt contract over aan adviserend geneesheer -op papier, in de toekomst elektronisch -éénmalig (in de periode van 4 jaar dat project loopt) contract gaat in vanaf de datum van ontvangst bij verzekeringsinstelling  betaling forfaits automatische verlenging: -na j 1: indien geen ZTJ diabetes met andere partners afgesloten -na j 2: indien 2 raadplegingen bij huisarts en honorarium voor GMD aangerekend -na j 3: indien 1 raadpleging bij specialist en 2 raadplegingen bijhuisarts

7 RIZIV: locaal multidisciplinair netwerk (in voorbereiding) contract met één of meerdere huisartsenkringen of een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging (GDT) of een door deze gemachtigde organisatie voor zorg aan populatie van ≥ 75.000 inwoners taken, gefaciliteerd door zorgtrajectenpromotor -gericht naar zorgverleners betrokken bij en patiënten met een zorgtraject -netwerk voor lokaal overleg creëren -uitwerken van initatieven (protocollen, samenwerkingsafspraken, opleidingen, afspraken over coaching, …) -faciliteren van implementatie van initiatieven -in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren -maatregelen nemen om bij te sturen


Download ppt "Zorgtraject diabetes: doelgroep type 2 diabetici GMD 1 of 2 injecties insuline of incretine mimeticum."

Verwante presentaties


Ads door Google