De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgtrajecten Adviesraad Huisartsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgtrajecten Adviesraad Huisartsen"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgtrajecten Adviesraad Huisartsen 29-04-2009

2 Inhoud Zorgtrajecten : het wettelijk kader
Diabeteszorg : een voorbeeld uit de eerstelijn Een klinisch pad diabetes Samenwerking huisarts – educator Wit–Gele Kruis

3 Wat? Contract tussen patiënt – huisarts – specialist
Geldig voor 4 jaar Moet getekend worden door drie partijen Huisarts stuurt kopij naar mutualiteit (2010 elektronisch) Goedkeuring adviserend geneesheer Startdatum 1 juni 2009

4 Voor wie? Diabetes mellitus type 2
Behandeling met 1 of 2 insuline injecties Onvoldoende regeling bij maximale orale behandeling zodat insulinestart nodig is Opstart met incretinemimetica In 2010 geen opstart groep 3a in diabetescentra

5 Incentives en verwachtingen
Huisarts Incentive 80 € per jaar Geen aanrekening van de diabetespas Voorschrijven materiaal voor zelfcontrole Verwachtingen Contract Doelstellingen bespreken Goede diabeteszorg Samenwerking specialist Doorsturen van parameters

6 Incentives en verwachtingen
De specialist Incentives 80 € per jaar Verwachtingen Opvolgen patiënt Verwijzen naar huisarts Coachen van de huisartsen

7 Incentives en verwachtingen
Voor de patiënt Incentives Volledige terugbetaling voor raadpleging huisarts Volledige terugbetaling voor raadpleging bij specialist Toegang tot gratis zelfzorgmateriaal Toegang tot educatie en specifieke zorg (voedingskundige, podoloog) Verwachtingen GMD Min. 2x /jaar huisartscontact en 1x /jaar contact specialist

8 Evaluatie Verplicht over te maken gegevens BMI HbA1c LDL cholesterol
bloeddruk

9 Kritische succesfactoren
Het multidisciplinair zorgnetwerk Zelfzorg & educatie Informatisering Communicatieplan

10 Het multidisciplinair zorgnetwerk
Strategische doelstelling : versterking van de eerstelijn en van de centrale rol van de huisarts kader voor de zorgtrajecten Facultatief Regie in handen van de huisartsenkring in samenwerking met de GDT Opstart voorzien september 2009

11 Het multidisciplinair zorgnetwerk
Doelstellingen Samenwerking tussen alle betrokken partners verbeteren Opstellen van een 4–jaren plan Inzamelen, updaten en verspreiden van informatie met betrekking tot zorgverlening Faciliteren van lokale initiatieven rond informatieverstrekking aan zorgverleners en patiënten Ondersteunen en faciliteren van communicatie tussenhulpverleners Informatie verzamelen over de werking van het netwerk

12 Het multidisciplinair zorgnetwerk
Financiering € < inwoners € > inwoners Minimum inwoners Bedrag dekt: Tewerkstelling promotor Werkingskosten Vergoeding voor begeleiden promotor(s)

13 Het multidisciplinair zorgnetwerk
De zorgtrajectpromotor Realiseren actieplan Ondersteunt operationalisering van zorgtrajecten op lokaal niveau Arbeidsovereenkomst met huisartsenkring of GDT

14 Zelfzorg en educatie Zorgtraject kan enkel opgestart worden voor diabetespatiënten die in staat zijn tot zelfzorg. Zelfde recht op terugbetaling bij zowel voedingskundige/podologe als bij diabetespas Criteria voor podologie worden versoepeld Educatie is verplicht bij : Opstart insuline of incretinemimetica (opstarteducatie van min. 2,5u tot max. 5u) Overgang van 1 naar 2 insuline inspuitingen (opvolgeducatie 1u) Afwezigheid van goede metabole controle (hba1c >7.5%) (min. 1u/j)

15 Educatie Drie verstrekkingen :
Opstarteducatie en instelling op insuline en/of incretinemimetica Opvolging van de patiënt op insuline en/of incretinemimetica Extra educatie bij probleemsituaties

16 Educatie Op voorschrift van de huisarts, gratis voor patiënt.
Elke verstrekking omvat half uur (honorarium = 20 €). Educatie bij patiënt thuis of uitzonderlijk in regiohuis of in huisartsenpraktijk. Geconventioneerde patiënt zijn uitgesloten van deze verstrekkingen.

17 Educator eerste lijn Diploma educator
Ook voor voedingskundige en podologen Jaarlijks permanente vorming van 15u. Voor 30/09/2011 uitspraak over minimale activiteitsgrens. Educator sluit samenwerkingsovereenkomst met een diabetesconventiecentrum. Educator sluit aan bij multidisciplinair zorgnetwerk.

18 Opstart zorgtrajecten
Nomenclatuur voor de educatoren in de eerstelijn Aanpassing nomenclatuur van de thuisverpleging Voorzien van nomenclatuur voor voedingskundigen en podologen Verdeling van het materiaal Opstart multidisciplinaire zorgnetwerken

19 Zorgtraject – Conventie
Enkel type 2 diabeten Groep 3a ( 2 ins ) groep 4 ( 1 ins ) Buiten Zorgtraject Groep 4 (1 ins) Conventie Zowel type 1 en 2 diabeten Groep 1 (3 of meer ins) Groep 2 (3 of meer ins) Uitzonderingen : Zwangerschapsdiabetes Kinderen en adolescenten Diabetes + nierdialyse Diabetes + pancreastransplantatie Groep 3a (2 ins) Tot 01/01/2010

20 Zorgtraject – Buiten zorgtraject
GMD + contract Groep 3a ( 2 ins ) groep 4 ( 1 ins ) Educatie verplicht Materiaal Geen remgeld 80 € Buiten zorgtraject Kennisgeving AG OAD naar inspuiting Huisarts organiseert < 7,5 HBA1C in 1 jaar Materiaal Geen voordeel voor de patiënt gewoon

21 Taak voor verpleegkundige educatoren
Kennis en inzicht in diabetes Wat is diabetes? Wat is insuline? Andere medicatie Acute complicaties Inspuittechniek Zelfcontrole = 2,5 – 3 uur educatie = volledige opstarteducatie als patiënt zich nog niet zelf kan spuiten

22 Taak voor de niet-verpleegkundige educatoren
Gezonde voeding en lichaamsbeweging Met verdere opvolging van 2 dieetconsultaties per jaar Goede voetzorg – voorkomen van voetcomplicaties Met verdere opvolging bij risicovoeten

23 Goede diabeteszorg Praktijkvoorbeeld uit de regio Waasland Noord

24 Een klinisch pad diabetes

25 Doelstelling Niet-insuline afhankelijke diabetespatiënten zo lang mogelijk insuline onafhankelijk houden. HbA1C verlagen  streefdoel < 7% Communicatie tussen de verschillende hulpverleners optimaliseren. De rol van iedere hulpverlener in het proces is beschreven. Laagdrempeligheid verhogen.

26 Werkgroepleden klinische paden
Dr Selleslaghs  huisarts N. Verstraeten  voedingskundige R. De Wilde en H. Baetens  diabetes educatoren V. Gauwe  domeinverantwoordelijke referentiegebied diabetes E. Coornaert  KP begeleider

27 Gantt -chart Start februari 2008 Einde november 2008
5-tal werkgroep bijeenkomsten Bepalen van doelen, knelpunten in de huidige manier van werken oplijsten, opmaak van een klinisch pad 1e versie Meten van indicatoren Klinisch pad 2e versie Einde november 2008

28 Samenwerking diabeteseducatoren WGK - HA
Aanbod WGK Inzetten van diabeteseducatoren in de zorgtrajecten In multidisciplinaire netwerken Individueel met de huisarts Inzetten voor de educatie aan orale diabetici


Download ppt "Zorgtrajecten Adviesraad Huisartsen"

Verwante presentaties


Ads door Google