De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvraag diabetespas bij ziekenfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvraag diabetespas bij ziekenfonds."— Transcript van de presentatie:

1 Aanvraag diabetespas bij ziekenfonds.
Met speciaal formulier Downloaden op Ondertekenen door huisarts + patient en opsturen naar ziekenfonds. Nu ook op vraag van de 2de lijn. Voorwaarde voor de Diabetesconventie

2 Diabetes type 2 Nieuw nomenclatuurnummer 102852 = 16,91 euro
1 x per jaar aan te rekenen GMD patienten Diabetespas werd aangevraagd en toegekend. Bespreken van de doelstellingen

3 Bespreken doelstellingen + invullen diabetesboekje
Streefgewicht : vb – 5 % Lichaamsbeweging Niet roken Bloeddruk 130 / 80 Nuchtere glycemie en HbA1c Dieetadvies (ev. 2x / diëtiste ) Opsporen complicaties.

4 Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg ( SIT ) vzw
Overlegplatform : alle diensten werkzaam in de Eerste lijn Stimuleren en bekend maken van de Thuiszorg. Overleg bevorderen tussen de partners : Thuiszorgschriftje – Pall.TZ – Psych TZ Thuiszorgzakboekje ( online) Subsidie Vlaamse Overheid.

5 THUISZORGDOSSIER SIT – zorgenplan : 2 professionelen nodig
KATZ – schaal: min 5 punten THUISZORGSCHRIFTJE Verzorgingsdossier – geen medisch dossier Wordt ingevuld door huisarts , verpleegster,gezinshelpster, familie. Communicatieinstrument.

6 ALGEMENE VOORDELEN Betere samenwerking tussen alle eerstelijnswerkers.Wie en wat ze doen. Verpleegdossier thuis : kroniek van de dagelijkse zorgen. Actuele Medicatielijst Goed voor kwaliteit van de zorg. Goed bij Kliniekopname .

7 Voordeel voor de Huisarts
Bevestigt centrale rol HA Goed voor imago van de arts en de kwaliteit van zijn zorg. Goed voor vervangers en wachtdienst. Typisch voor de Eerste lijn. Past in de zorgpaden die ontwikkeld worden Kleine vergoeding als zorgbemiddelaar: euro

8 Multidisciplinair Zorgoverleg
GDT – overleg (geïntegreerde dienst thuiszorg , subsidie federale overheid) 1 x per jaar bij chronisch zieke Vergoeding : 40 euro ( bij patient thuis) Formulieren indienen bij SIT,Bruggestraat, 14 bus 1 Betaald door het ziekenfonds van patient

9 Voorwaarden voor dit overleg
Toestemming van patient Patient of mantelzorger aanwezig. 3 professionele hulpverleners aanwezig Chronische patient met continue zorgen die nog minstens 1 maand zal thuis blijven. Overleg kan ook als voorbereiding op thuiskomst uit ziekenhuis of reva.

10 Procedure en formulieren van multidisciplinair overleg ( GDT-overleg) Alle dia’s van deze uiteenzetting Onder PPD

11 Statistieken RIZIV HUISBEZOEKEN 2000 = 20,8 milj 2005 = 16;3 milj
- 21, 7 % RAADPLEGINGEN 2000 = 27,4 milj 2005 = 28,3 milj + 3.2 %

12 PRESTATIES 2000 - 2005 HUISARTSEN : - 3,5 milj ( -7,45 % )
SPECIALISTEN : + 1,8 milj ( + 8,8 %)

13 Compensaties voor huisartsen
GMD 2000= = Beschikbaarheidshonorarium:WE + nacht EMD vergoeding Zorgtrajecten : 75 euro: diabetes + NI Praktijktoelagen: Impulseo I + II Zachte echelonering

14

15

16 Diabetesconventie: 3 vormen
Groep 1 : zeer intensieve pten: 3 of 4 x Insuline ; 4 x glycemieprikken per dag Groep 2 : 3 of meer insulinespuiten per dag 4 dagcurven per week Groep 3 : 2 of meer insulinespuiten per dag 2 dagcurven per week ( 25 euro/ maand)

17 Volledig revalidatieprogramma
Voedingsadvies door diëtiste Bewegingsadvies Diabeteseducatie Aanleren Insulinetherapie met pen Afleveren materiaal: glucosemeters + glucosestrips ( gratis voor patient)

18 Samenwerking met de Huisarts
Jaarlijks uitgebreid verslag over de toestand van de patient + telkens bij belangrijke wijziging van behandemling.

19 Nieuwe conventievoorwaarden
Alleen voor groep 3 : diabetes type 2 pten met 2 insulinespuiten per dag. Vanaf 1 april 2006 : voor honorering is nodig : GMD bij de huisarts. DIABETESPAS

20 Medisch opvolgen + preventie
2 x per jaar medische opvolging door endocrinoloog Jaarlijks oogfundus Jaarlijks nierfunctie Jaarlijks perifere neuropathie Jaarlijks voetonderzoek

21 Rapport van het Intermutualistisch Agentschap in opdracht van het RIZIV over de diabtesconventie.
Cijfers van 2002

22 diabetesepidemie 250.000 diabetici zijn gediagnosticeerd.
Vermoeden van diabetici. in conventie (cijfers 2002) insulinepatienten niet in conventie

23 Analyse ziekenfondsgegevens
Consumptie gezondheidszorgen Specialistische consultaties,hospitalisaties. Technische onderzoeken, labo’s. Verandering van consumptie na intrede in conventie. Consultaties bij de huisarts.

24 Conclusies Pten in conventie consumeren meer zorgen
Meer specialistische onderzoeken Meer technische onderzoeken, labo. Minder consultaties bij de huisarts

25 Niet in Conventie Meer huisartsconsultaties Meer thuisverpleegkunde
Minder griepvaccinaties Minder internistische consulten. Minder oftalmocontroles

26 Algemene Conclusies: Een diabetes patient die Insuline krijgt en niet in de Conventie is opgenomen, kost minder aan de ziekteverzekering , tenzij hij 80 jaar is. Complementariteit tussen eerste en tweede lijn moet verhogen. Voorstel: aanpassen conventie groep 3 : GMD +Diabetespas nodig.

27 Doelstelling Conventie = zelfregulatie door patient
Een aantal patienten krijgt dagelijks thuisverpleegkundige over de vloer. Voor die patienten is ander type zorg nodig Samenwerking HA en thuisverpleegkundige Diabeteseducatie door referentieverpleegkundige. Voorstel Forfait diabeteszorg Huisarts.

28 Microscopisch urineonderzoek
Vanaf 1 maart 2006 Code = euro “ microscopisch onderzoek van de urine met telkamer van Fuchs-Rosenthal “


Download ppt "Aanvraag diabetespas bij ziekenfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google