De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Briefwisseling Deontologie 2002-2003 E.Boydens en E. Nieuwdorp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Briefwisseling Deontologie 2002-2003 E.Boydens en E. Nieuwdorp."— Transcript van de presentatie:

1

2 Briefwisseling Deontologie 2002-2003 E.Boydens en E. Nieuwdorp

3 1. Tussen advocaten Vertrouwelijkheid is het principe Overlegging kan slechts met toestemming van de stafhouder Beslissing betreft zowel gebruik in rechte als daarbuiten

4 2. De uitzonderingen Verliezen vertrouwelijk karakter en worden officieel Mogen zonder toestemming van de Stafhouder worden gebruikt Men dient zich door cliënt schriftelijk te doen indekken Wees kort en bondig 5 uitzonderingen

5 2. Uitzonderingen - vervolg Mededeling die akte van rechtspleging uitmaakt of vervangt Mededeling als niet-vertrouwelijk bestempeld, die een eenzijdige verbintenis zonder voorbehoud inhoudt Niet-vertrouwelijke mededeling zonder voorbehoud gedaan om er kennis van te geven, op voorwaarde dat ze als niet- vertrouwelijk wordt aanvaard

6 2. Uitzonderingen – vervolg 2 Mededeling als niet-vertrouwelijk bestempeld, die uitsluitend de nauwkeurige omschrijving van precieze feiten bevat (exploot, mededeling van partij tot partij) Mededeling als niet-vertrouwelijk bestempeld, die uitsluitend de nauwkeurige omschrijving van precieze feiten bevat (exploot, mededeling van partij tot partij) Elke mededeling – zelfs vertrouwelijk – die bepaalde voorstellen omvat die onvoorwaardelijk worden aangenomen. Elke mededeling – zelfs vertrouwelijk – die bepaalde voorstellen omvat die onvoorwaardelijk worden aangenomen.

7 3. Notarissen en gerechtelijke mandatarissen Officieel Afzender kan vertrouwelijkheid afdwingen door vermelding

8 4. Syndicale afgevaardigden In beginsel geen vertrouwelijk karakter Indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, vertrouwelijk

9 5. Tegenpartij in persoon Niet-vertrouwelijk Vertrouwelijk indien tegenpartij er uitdrukkelijk een vertrouwelijk karakter aan geeft

10 6. Stafhouder Niet alleen briefwisseling, ook gesprekken met de stafhouder zijn vertrouwelijk Behoudens andersluidende beslissing van de Stafhouder mag er noch voor de rechtsmachten, noch naar derden van gewag gemaakt worden.

11 7. Identificatie van de ondertekenaar Moet persoonlijk ondertekend worden Briefwisseling van ge-associeerde of gegroepeerde advocaat moet door vermelding van de naam van de ondertekenaar kunnen geïdentificeerd worden


Download ppt "Briefwisseling Deontologie 2002-2003 E.Boydens en E. Nieuwdorp."

Verwante presentaties


Ads door Google