De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe VZW Wetgeving 16 november 2003. Nieuwe VZW wetgeving n Vorige wet dateert van 27 juni 1921 n Nieuwe wet van 2 mei 2002 werd van toepassing op 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe VZW Wetgeving 16 november 2003. Nieuwe VZW wetgeving n Vorige wet dateert van 27 juni 1921 n Nieuwe wet van 2 mei 2002 werd van toepassing op 1."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe VZW Wetgeving 16 november 2003

2 Nieuwe VZW wetgeving n Vorige wet dateert van 27 juni 1921 n Nieuwe wet van 2 mei 2002 werd van toepassing op 1 juli 2003 n Bestaande VZW’s hebben –tot 31 december 2004 tijd om hun statuten aan te passen –Jaarrekening, boekhouding, commissaris vanaf 1 januari 2005

3 Openbaarmaking n Openbaarmaking –Vroeger: publicatie in bijlagen van het Belgisch Staatsblad –Sinds 1 juli 2003: Openbaarmaking in twee geledingen. n Neerlegging van documenten ter griffie van de rechtbank van koophandel n Publicatie bij uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

4 Openbaarmaking n Gelijklopend met vennootschappen n Wat? –Oprichtingsakte –Statuutswijzigingen –Benoemingen van bestuurders, dagelijks bestuur, vereffenaars –Jaarrekeningen –Ledenlijst –Ontbinding en vereffening

5 Organisatie van de VZW n Invoering van de orgaantheorie –Algemene vergadering n voorbehouden bevoegdheden –Raad van bestuur n residuaire bevoegdheden –Orgaan van vertegenwoordiging –Orgaan van dagelijks bestuur –Eventueel andere organen...

6 Grote en middelgrote VZW’s n Grote VZW’s –Of 100 werknemers –Of voldoen aan twee van volgende criteria n 50 werknemers n Ontvangsten > 6.250.000 EUR n Balanstotaal > 3.125.000 EUR n Volledige boekhouding / aanstelling van ‘echte’ commissaris vereist

7 Grote en middelgrote VZW’s n Middelgrote VZW’s –Indien twee van volgende criteria voldaan: n 5 werknemers n Ontvangsten > 250.000 EUR n Balanstotaal > 1.000.000 EUR n Volledige boekhouding

8 Kleine VZW’s n Opmaak van jaarrekening –Minimum schema wordt opgelegd n Opmaak van begroting

9 Kleine VZW’s n Jaarrekening –Bezittingen en schulden –Rechten en verplichtingen –Ontvangsten en uitgaven –Dagboek: Ontvangsten / uitgaven

10 Statuten n Statuten moeten verplicht bevatten: –Naam, volledig adres en gerechtelijk arrondissement –Minimum aantal leden van de AV (steeds groter dan het aantal bestuurders) –Exacte omschrijving van de doelstelling –Voorwaarden en formaliteiten betreffende de toetreding en uittreding van effectieve leden

11 Statuten –Bevoegdheid van de algemene vergadering, wijze van bijeenroeping (min 8 dagen), wijze van bekendmaking van beslissingen n Wijzigen statuten n Benoemen en afzetten van bestuurders n Goedkeuring van de begroting n Ontbinding van de vereniging n Uitsluiting van een lid

12 Statuten –Bevoegdheden van de Raad van Bestuur, wijze van benoeming, duur van het mandaat, wijze van uitvoeren van bevoegdheid –Indien aanwezig: Orgaan van dagelijks bestuur en orgaan van vertegenwoordiging –Wijze van benoeming commissarissen (indien aanwezig)

13 Statuten –Maximum bijdrage van de effectieve leden –Bestemming van het vermogen bij ontbinding –Duur van de vereniging n Moeten ook worden aangepast: –Beheerders vervangen door bestuurders –Werkende/niet-werkende leden vervangen door effectieve en toegetreden leden –Verwijzing naar de wet (2 mei 2002)


Download ppt "Nieuwe VZW Wetgeving 16 november 2003. Nieuwe VZW wetgeving n Vorige wet dateert van 27 juni 1921 n Nieuwe wet van 2 mei 2002 werd van toepassing op 1."

Verwante presentaties


Ads door Google