De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering vergadering 22 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering vergadering 22 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering vergadering 22 februari 2013

2 Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris

3 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: Dilsen-Stokkem Ham Maasmechelen Opglabbeek OCMW Houthalen-Helchteren

4 Algemene Vergadering: opening Aanvaarding van de laattijdig neergelegde volmachten?

5 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers was de aanduiding niet ontvankelijk: •Diepenbeek (onverenigbaarheid) •Genk (schepencollege) •Gingelom (schepencollege) •Nieuwerkerken (onverenigbaarheid schepencollege)

6 Algemene Vergadering: opening Controle van het statutair quorum •Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers •Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A- aandelen

7 Algemene Vergadering: agenda 1.Verkiezing van de Raad van Bestuur a.20 bestuurders A (gemeenten) b.5 bestuurders B (andere deelnemers) 2.Kennismaking met IGL a.AZERTiE GOB b.Ter Heide c.BuSO De Wissel

8 Verkiezing van de Raad van Bestuur DIS art. 46. - In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen benoemt de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur, op voordracht van de deelnemers. Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad of van de districtsraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten bestuur, voorzien in artikel 48 van dit decreet, niet van toepassing. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming. …

9 Verkiezing van de Raad van Bestuur DIS art. 47. - De samenstelling van de raad van bestuur wordt in iedere dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging statutair geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd zoals bepaald in het voorgaande artikel. Het aantal bestuurders dat op voordracht van de andere deelnemers werd benoemd, mag nooit meer bedragen dan een vierde van het aantal op voordracht van de aangesloten gemeenten benoemde bestuurders. …

10 Verkiezing van de Raad van Bestuur Statuten art. 16 - De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, gekozen en afgezet door de Algemene Vergadering overeenkomstig de hieronder vermelde regelen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijfentwintig. Deze mandaten worden als volgt verdeeld onder de deelnemers: -houders van A-aandelen: twintig bestuurders; -houders van B-aandelen: vijf bestuurders. Bij de voordracht van zijn kandida(a)t(en)-bestuurder houdt elke deelnemer uitdrukkelijk rekening met de bepalingen ter zake uit het decreet en onder andere de bepalingen inzake onverenigbaarheden. De voorgestelde kandidaten worden aan de geheime stemming van de Algemene Vergadering onderworpen.

11 Verkiezing van de Raad van Bestuur Geheime stemming

12 Algemene Vergadering: agenda 1.Verkiezing van de Raad van Bestuur a.20 bestuurders A (gemeenten) b.5 bestuurders B (andere deelnemers) 2.Kennismaking met IGL a.AZERTiE GOB b.Ter Heide c.BuSO De Wissel

13 Verkiezing van de Raad van Bestuur Resultaat van de stemming

14 Algemene Vergadering


Download ppt "Algemene Vergadering vergadering 22 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google