De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering vergadering 22 april 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering vergadering 22 april 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering vergadering 22 april 2013

2 Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris

3 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: Dilsen-Stokkem

4 Algemene Vergadering: opening Aanvaarding van de laattijdig neergelegde volmachten?

5 Algemene Vergadering: opening Controle van het statutair quorum •Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers •Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A- aandelen

6 Algemene Vergadering: agenda 1.Aanvaarding van het ontslag van 2 bestuurders A en 1 bestuurder B 2.Verkiezing van de Raad van Bestuur a.10 bestuurders A (gemeenten) b.1 bestuurder B (andere deelnemers)

7 Aanvaarding van het ontslag 1.2 bestuurders A: a.De heer Patrick Carnotensis (Borgloon) b.De heer Joseph Wouters (Leopoldsburg) 2.1 bestuurder B: a.De heer Muhammet Oktay (OCMW Houthalen-Helchteren)

8 Aanvaarding van het ontslag Aanvaarding?

9 Verkiezing van de Raad van Bestuur DIS art. 46. - In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen benoemt de algemene vergadering de leden van de raad van bestuur, op voordracht van de deelnemers. Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad of van de districtsraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten bestuur, voorzien in artikel 48 van dit decreet, niet van toepassing. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming. …

10 Verkiezing van de Raad van Bestuur DIS art. 47. - De samenstelling van de raad van bestuur wordt in iedere dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging statutair geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd zoals bepaald in het voorgaande artikel. Het aantal bestuurders dat op voordracht van de andere deelnemers werd benoemd, mag nooit meer bedragen dan een vierde van het aantal op voordracht van de aangesloten gemeenten benoemde bestuurders. …

11 Verkiezing van de Raad van Bestuur Statuten art. 16 - De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, gekozen en afgezet door de Algemene Vergadering overeenkomstig de hieronder vermelde regelen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijfentwintig. Deze mandaten worden als volgt verdeeld onder de deelnemers: -houders van A-aandelen: twintig bestuurders; -houders van B-aandelen: vijf bestuurders. Bij de voordracht van zijn kandida(a)t(en)-bestuurder houdt elke deelnemer uitdrukkelijk rekening met de bepalingen ter zake uit het decreet en onder andere de bepalingen inzake onverenigbaarheden. De voorgestelde kandidaten worden aan de geheime stemming van de Algemene Vergadering onderworpen.

12 Verkiezing van de Raad van Bestuur Motivatie m.b.t. de heer Luc Eyckmans: De heer Luc Eyckmans wordt voorgedragen omdat hij in zijn professionele loopbaan de non profit sector van binnenuit grondig heeft leren kennen. Als directeur patiëntenzorg te Rekem bewees hij daarenboven over de nodige managementkwaliteiten te beschikken. Verder blijkt dat de heer Eyckmans een persoon is die - ook na zijn pensionering - geëngageerd blijft om te ijveren voor de noden en behoeften in de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg. Ondanks het feit dat hij niet als gemeenteraadslid is verkozen, is hij iemand die eerder achter de schermen voor het belang van de gemeente heeft geijverd. De heer Eyckmans is onmiskenbaar de juiste man op deze plaats en daarvoor wordt hij met stip voorgedragen als kandidaat vanuit Lummen.

13 Verkiezing van de Raad van Bestuur Geheime stemming

14 Verkiezing van de Raad van Bestuur Resultaat van de stemming

15 Algemene Vergadering


Download ppt "Algemene Vergadering vergadering 22 april 2013. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau •2 stemopnemers •Secretaris."

Verwante presentaties


Ads door Google