De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veldwerk bovenbouw havo en vwo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veldwerk bovenbouw havo en vwo"— Transcript van de presentatie:

1 Veldwerk bovenbouw havo en vwo
Thom Smits Pax Christi College Druten. Peter Hurkxkens Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

2 Inhoudsopgave Partners Samenwerking met biologie Inpassing in PTA
Tips & valkuilen

3 Afferdensche en Deestsche Waarden
Thom, Hier kun je het BING-verhaal kwijt

4 A. Partners - Sectie biologie - Dekker, grondstoffen en zandwinning - Staatsbosbeheer - Fontys Lerarenopleiding Tilburg

5 B. Samenwerking met biologie
Vakinhoudelijke overeenkomsten (milieukundige onderwerpen) De uiterwaarden als geschikt onderzoeksgebied Oefenen van dezelfde typen vaardigheden Werkverdeling: organisatorische ondersteuning Meer tijd voor leerlingen: 2 dagdelen aan de slag ; in één week 4 middagen De beschikking over meerdere collega’s in het veld

6 C. Inpassing in PTA Eindtermen HAVO
Subdomein A2: Geografisch onderzoek 2. Een geografisch onderzoek opzetten, uitvoeren, presenteren en evalueren. Subdomein E2: Regionale en lokale vraagstukken 10. De kandidaat kan lokale en regionale ruimtelijke vraagstukken beschrijven en analyseren en zich daarover een beargumenteerde mening vormen. Hij betrekt daarbij het subdomein ‘Geografisch Onderzoek’ (A2)  Subdomein C2: Samenhangen en verschillen op aarde 7. De kenmerken van de landschapszones op aarde en de veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan elkaar relateren.

7 D. Tips & valkuilen De elo als hulpmiddel
Vooraf, tijdens en na het veldwerk

8 Wat te doen vooraf? Natuurlijk de planning op/in school.
De afstemming met je collega´s. De repro-afdeling inschakelen. Hulp van derden en/of afspraken met derden regelen.

9 Wat te doen tijdens? Het veldwerk actief aanwezig zijn in het gebied. Denk wel aan uitgiftelijsten en EHBO als ook mobiele nummers; organiseer afmeldings-procedure. Na het veldwerk. Controleer werkzaamheden in de school. Nodig een expert uit om de leerlingen te helpen.

10 Wat te doen achteraf? Met je collega(‘s) goed evalueren.
Verbeterpunten direct doorvoeren. Bedanken externe partners.

11 Bijlage: studieplanner
Week 33 19 apr 2010 (wk 16)  t/m 23 apr 2010 (wk 16) Opstart PO milieukunde in de les: biol: overzichtskaart start ak: GPS en hoogtemeting oefenen voorbereiden PO, theoretische inleiding groepsindeling (via TELETOP-ELO) de opdrachtenbundel digitaal  Week 34 26 apr 2010 (wk 17)  t/m 9 apr 2010 (wk 17)

12 Valkuilen? Zorg dat je een en ander goed ingepland krijgt (ook voor de leerlingen). Zorg voor een evenredige taakverdeling tussen docenten. Bij correctiewerk accepteer andere beslissingen.

13 Samenvattende tips Werk samen met een andere sectie; het levert tijdwinst, meer kwaliteit en een vakoverstijgende kijk op gebiedsontwikkelingen. Zet specialisten uit het bedrijfsleven of overheid in. Dat bespaart jou tijd, het levert originele ervaringen op en stimuleert een actieve houding van leerlingen Gebruik de toa’s. Ze zijn er niet alleen voor de exacte vakken.

14 En nu jullie …. Ga de uitdaging aan en neem gerust contact met ons op voor ondersteuning en materiaal  Wil je een CD met alle materialen vul dan je naam in op een enveloppe en sluit hierbij in een bedrag van € 2,50. Je krijgt het dan z.s.m. Voor verdere informatie stuur een mail naar Thom Smits, Wil je overleggen wat studenten van FLOT volgend jaar voor jou kunnen doen, mail dan naar Peter Hurkxkens,


Download ppt "Veldwerk bovenbouw havo en vwo"

Verwante presentaties


Ads door Google