De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veldwerk in de bovenbouw Havo en VWO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veldwerk in de bovenbouw Havo en VWO"— Transcript van de presentatie:

1 Veldwerk in de bovenbouw Havo en VWO
Thom Smits Pax Christi College Druten Peter Hurkxkens Fontys Lerarenopleiding Tilburg

2 Opbouw bijeenkomst Gebiedsimpressie: ontstaan uiterwaarde ADW
Waarom samenwerking met biologie? Beschrijving veldwerk: uitvoering en organisatie Inpassing in PTA; beoordeling Resultaten: kaarten en herinrichtingsplannen Deelnemersopdracht hoogtemeting Valkuilen/Tips

3 Afferdensche en Deestsche Waarden
Thom, Hier kun je het BING-verhaal kwijt

4 Eerst: hoe geef je veldwerk vorm in je eigen school?
Introductie Eerst: hoe geef je veldwerk vorm in je eigen school? Daarna: hoe geef je het inhoudelijk en organisatorisch vorm?

5 Samenwerking met: Sectie biologie Dekker van der Kamp Staatsbosbeheer
FLOT

6 Waarom samenwerking met biologie?
Vakinhoudelijke overeenkomsten (milieukundige onderwerpen) De uiterwaarden als geschikt onderzoeksgebied Oefenen van dezelfde typen vaardigheden Werkverdeling: organisatorische ondersteuning Meer tijd voor leerlingen: 2 dagdelen aan de slag ; in één week 4 middagen Je hebt dan de beschikking over meerdere collega’s in het veld En… het is gewoon leuk om eens keer verder dan je eigen vak te kijken !

7 Inhoudelijke inpassing in examenprogramma (PTA)
Kerndoelen HAVO Domein A A2 – Geografisch onderzoek  plan van aanpak  uitvoering  rapportage Domein E Leefomgeving E2 – Lokale vraagstukken (PO geografisch onderzoek in eigen omgeving) 

8 Subdomein C2, eindterm 7 * de kenmerken van de landschapszones op aarde en de veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan elkaar relateren. Domein E: Leefomgeving Eindterm 12: De kandidaat kan lokale en regionale ruimtelijke vraagstukken beschrijven en analyseren en zich daarover een beargumenteerde mening vormen. Hij betrekt daarbij het subdomein 'Geografisch onderzoek'

9 De ELO Teletop als hulpmiddel:
Studieplanner Faciliteren werkplaatsen Informatieverstrekking

10 Voorbeeld uit Studieplanner
Week 33 19 apr 2010 (wk 16)  t/m 23 apr 2010 (wk 16) Opstart PO milieukunde in de les: biol: overzichtskaart start ak: GPS en hoogtemeting oefenen voorbereiden PO, theoretische inleiding groepsindeling (via TELETOP-ELO) de opdrachtenbundel digitaal  Week 34 26 apr 2010 (wk 17)  t/m 9 apr 2010 (wk 17) Teletop

11 Faciliteren werkplaatsen
algemene opmerkingen over onderstaande werkplaatsen 3-apr :36 Iedere leerling heeft toegang tot een werkplaats: die van zijn eigen groepje. Maak gebruik van de werkplaatsen, aangezien je niet altijd bij je hele groep in de klas zit en je ook niet altijd samen aan het project kunt werken! Heb je transectkaarten, overzichtskaart, bodem- of hoogtekaart af, lever deze dan in via de juiste studiewijzerregel (zie "Studiewijzer"). Kun je niet in een werkplaats waar je in zou moeten kunnen, stuur dan een bericht naar dhr. .. 13-apr :52 ( D1 (H) werkplaats voor doubleursgroep 1. Zichtbaar voor: D1 (H) 29-apr :49 groep 10A (H) transect 10, groep A: voor al je spullen

12 Werk vooraf: Werk tijdens: Werk achteraf:
Uitvoering veldwerk Werk vooraf: Werk tijdens: Werk achteraf:

13 Wat te doen vooraf Natuurlijk de planning op/in school.
De afstemming met je collega´s. De repro-afdeling inschakelen Hulp van derden en/of afspraken met derden regelen

14 Wat te doen tijdens het veldwerk actief aanwezig zijn in het gebied. Denk wel aan uitgiftelijsten en EHBO alsook mobiele nummers; organiseer afmeldings-procedure. na het veldwerk. Controleer werkzaamheden in de school. Nodig een expert uit om de leerlingen te helpen.

15 Wat te doen achteraf Met je collega(‘s) natuurlijk een en ander goed evalueren. Voor ons was dit ook het laten schrijven van aanbevelingen door studenten (LIO’s) van de lerarenopleiding

16 Formulieren uit het veld Correctieformulieren Normering
De beoordeling Formulieren uit het veld Correctieformulieren Normering

17 Het meten van: Vakinhoud Vaardigheden Gedrag/houding

18 Voorbeeldformulieren Resultaten

19 Hoogteverschillen meten
Eén van de belangrijkste problemen waar we nog naar een oplossing zoeken is het meten van hoogteverschillen langs een transect. De afstanden zijn zo groot dat bv. een jalonstok niet volstaat. Opdracht: Brainstorm vijf minuten met je buurman en geef ons dan creatieve! suggesties om geschetst probleem op te lossen.

20 Valkuilen? Zorg dat je een en ander goed ingepland krijgt. (ook voor de leerlingen) Zorg voor een evenredige taakverdeling tussen docenten. Bij correctiewerk: accepteer andere beslissingen

21 Samenvattende tips Werk samen met een andere sectie; het levert tijdwinst, meer kwaliteit en een vakoverstijgende kijk op gebiedsontwikkelingen Zet specialisten uit het bedrijfsleven of overheid in. Dat bespaart jou tijd, het levert originele ervaringen op en stimuleert een actieve houding van leerlingen Gebruik de Toa’s. Ze zijn er niet alleen voor de exacte vakken.

22 En nu jullie …. Ga de uitdaging aan en neem gerust contact met ons op voor ondersteuning en materiaal  Wil je een CD met alle materialen vul dan je naam in op een enveloppe en sluit hierbij in een bedrag van € 2,50. Je krijgt het dan z.s.m. Voor verdere informatie stuur een mail naar Thom Smits, Wil je overleggen wat studenten van FLOT volgend jaar voor jou kunnen doen, mail dan naar Peter Hurkxkens,

23 Hartelijk dank voor je belangstelling

24


Download ppt "Veldwerk in de bovenbouw Havo en VWO"

Verwante presentaties


Ads door Google