De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden"— Transcript van de presentatie:

1 Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

2 Forum uitgevers Intro Drie pitches: Nectar, BvJ en 10voorBiologie
Stellingen en discussie [SLO-Checklist methodekeuze]

3 Vakvernieuwing Actueel: update vakinhoud
Relevant: contexten en vaardigheden Samenhangend: concepten Less is more: tegengaan overladenheid

4 Concept-context benadering
Doel vernieuwing: leerlingen kunnen hun kennis toepassen in verschillende contexten In Nectar: nieuw! Start met een context Toepassen (na §-en) in andere context die samenhang vormt met vorige §-en Toepassen (na hfd-en) andere context die samenhang vormt met vorige hoofdstukken ICT en toets in context

5 Helder verschil havo - vwo
Teksten herschreven (geen theezakje!) 2 tot 3 tekst- en opdrachtblokken per §A Samenvattende tekstjes per blok Vwo: Alle opdrachten aan het eind van de paragraaf Andere, enthousiasmerende contexten dan in het havo-deel In jaardelen! 1 boek/jaar

6 Verrassend verdiepend Verrassend actueel: o.a. Bvj Actueel
Biologie voor jou Verrassend verdiepend Verrassend actueel: o.a. Bvj Actueel Structuur en samenhang Al 30 jaar de meest gebruikte biologiemethode in Nederland! 6

7

8 www.10voorBiologie.nl / info@10voorBiologie.nl
De 10 van 10voorBiologie:  Digitale methode voor bovenbouw havo en vwo, óók op papier via POD. Intensief met CoCo aan de slag: in de thema’s volop uitgewerkte ideeën. Via de thema’s oefenen leerlingen in het ‘wendbaar’ toepassen van de geleerde theorie.  Onderwerpen ook zonder CoCo behandelen? 10voorBiologie geeft de mogelijkheid eerst goede theorie aan te bieden om vervolgens het geleerde toe te laten passen. Jaarlijkse update van de theorie, zodat de stof actueel is en blijft. /

9 www.10voorBiologie.nl / info@10voorBiologie.nl
Schatkist van ruim 1100 opdrachten, variërend van excursietips, oefenen van vaardigheden als rekenen, meten, samenwerken, modellen bouwen en practica. Niet-alledaagse ideeën als start voor een profielwerkstuk in een apart thema.  Regelmatig worden nieuwe opdrachten (n.a.v. actuele onderwerpen) toegevoegd. Vele links naar digitale bronnen met extra aanvullingen (interactiviteit). Leerlingen kunnen via de site beschikken over een biologisch woordenboek, oefentoets-vragen en examenopgaven. Waarom 10voorBiologie: 10voorBiologie biedt een geheel aan waarmee docenten op een bij hen passende, eigen manier en met de voor hen voorhanden mogelijkheden aan de slag kunnen met het nieuwe examenprogramma. /

10 Gang van zaken Er wordt een stelling geprojecteerd
de uitgevers laten alle drie zien of ze het met de stelling eens zijn mensen uit het publiek laten zien of ze het ermee eens zijn de uitgevers krijgen elk 1,5 minuut om hun standpunt toe te lichten het publiek krijgt 3 minuten om vragen te stellen mensen uit het publiek laten nogmaals zien of ze het ermee eens zijn (is uw mening veranderd?)

11 De functie van een methode
Voor een docent is de belangrijkste functie van een methode: wit HOUVAST Docenten moeten er blind op kunnen varen dat de opdrachten en practica in de goede volgorde staan, inhoudelijk kloppen en uitvoerbaar zijn voor de leerlingen. rood SCHATKAMER Docenten of leerlingen moeten zelf een selectie kunnen maken uit een veelheid van informatie, opdrachten en practica die verschillen in diepgang en moeilijkheid. groen REFERENTIE Docenten moeten aan de methode kunnen zien wat de leerlingen moeten leren voor het examen. Wat niet in het boek of op de site staat, hoeft niet. Wat in het boek staat, moet wel.

12 De kern van de vakvernieuwing
Contexten zijn leuk, maar concepten zijn belangrijk.

13 De kern van de vakvernieuwing
Het vernieuwende van het nieuwe programma zit niet in geactualiseerde vakinhoud, maar in de ‘denk’vaardigheden: vorm-functie-denken, ecologisch denken, evolutionair denken en systeemdenken.

14 De kern van de vakvernieuwing
Samenhang krijg je door een concentrische opbouw in een methode.

15 De kern van de vakvernieuwing
Overladenheid van het programma kan het best worden tegengegaan door de eindtermen voor het schoolexamen minimaal te interpreteren.

16 De kern van het vak Het vak biologie is belangrijker als voorbereiding op het leven dan als voorbereiding op vervolgonderwijs en beroep.

17 Checklist methodekeuze

18 o ja, de websites alles over de invoering www.betanova.nl
alles over de steunpunten


Download ppt "Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden"

Verwante presentaties


Ads door Google