De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 op de algemene informatie-avond
Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel Naron onderbouwteamleider Menalda Bavinck intern begeleider gr. 1-4 Marije Kamerling intern begeleider gr. 5-8 Gert de Wit directeur Wijze van vragen stellen.

3 Terugblik Inspectiebezoek najaar 2009 Predicaat “Zeer zwakke school”
Nieuw managementteam Schoolverbeterplan Per 31 maart 2011: predicaat “Zwakke school” Vervolg inspectie: oktober 2011 / augustus 2012

4 Schoolverbeterplan Schoolconcept / visie
15 augustus 2010 – 1 januari 2013 Didactische strategieën Coaching jonge leerkrachten Toetskalender Klassenbezoeken Scholing CITO (MT) Nieuwe leesmethode Estafette Monitor tussenresultaten Effectieve onderwijstijd Beginnende geletterdheid Lesroosters / lesuren Borging afspraken Monitoring Eindresultaten Technisch Lezen Methodisch aanbod gr.1/2 Leesverb.traject CPS Woordenschat Begrijpend Lezen Spelling Rekenen / wiskunde Analyse leerlingzorg- / Kwaliteitszorg Schoolconcept / visie Schoolverbeterplan

5 Schoolconcept / visie Schoolplan 2013 – 2017 (verantwoording naar inspectie) inzet extern bureau - 3 Studiedagen Visie verwoord in handzaam document / Jaarplannen Richtinggever / Stip aan de horizon Lerende organisatie Werken met zelfsturende leerteams Leerteams ontwikkelen beleid / theorie en praktijk Betrokkenheid ouders

6 St. Josephschool een zwakke school?
Op de goede weg! “Eén stap tegelijk”, aldus de Inspecteur. Goede toetsresultaten / duurzaamheid Een betrokken en gemotiveerd team / Er wordt hard gewerkt! Leesverbetertraject Vliegwieleffect (Rekenen lift mee) CITO-eindtoets februari 2012

7 Toetsresultaten CITO Schooljaar Terugblik

8 Welke (landelijke) toetsen?
Taal voor Kleuters (TvK): groep 1 en groep 2 Ordenen: groep 2 Rekenen: groep 1

9 Taal voor kleuters groep 1

10 Taal voor Kleuters groep 2

11 Rekenen groep 1

12 Ordenen Groep 2

13 Kennis uitbreiden 2011-2012 Clusterbijeenkomsten CPS
Beginnende geletterdheid (borgen) Woordenschat begrijpend luisteren Waar moet goed kleuteronderwijs aan voldoen Didactiek: vervolg directe instructie volgens het IGDI-model werken in de grote en kleine kring (borgen) Rijke leeromgeving Invoering methode Kleuterplein – met registratie Groepsplannen maken (1-zorgroute)

14 Vastleggen/borgen Dat wat werkt is/wordt beschreven in een borgingsdocument: Visie op kleuteronderwijs Werkwijze kleuterbouw St.Josephschool Hoe zetten wij kleuterplein in Klassenbezoeken door MT en/ of zorg: worden de afspraken goed uitgevoerd? Doorgaande lijnen monitoren

15 Methodisch aanbod: Kleuterplein
Werken met thema’s Samen ontdekken en ervaren Persoonlijke beleving van het kind Werken/spelen in hoeken Raai de Kraai Aansluiting bij groep 3

16 Kleuterplein omvat de gebieden:
Taal en Lezen Woordenschat Rekenen Motoriek Wereldoriëntatie Sociaal- emotioneel (Vreedzame School) Muziek

17 Structuur Werken met routines: Thematafel Interactief voorlezen
Dit ben ik De lettertafel De ‘reken’hoek Terugblik op het thema

18 Dank voor uw aandacht Afsluiting - Vragen/opmerkingen (briefje)
Vervolg van de avond Dank voor uw aandacht


Download ppt "WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google