De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS)"— Transcript van de presentatie:

1 CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS)
PANAGA SCHOOL   CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS) Donderdag 4 maart 2010 CITO LOVS Panaga school 2010

2 Doel van deze presentatie
Inzicht krijgen in het CITO LOVS zoals gebruikt op de Panaga school - Uit welke toetsonderdelen bestaat het CITO LOVS - Hoe wordt het CITO LOVS gebruikt Hoe worden de leerlingen middels het CITO LOVS gevolgd Kennis nemen van de verschillende CITO toetsen Interpretatie van de toetsresultaten CITO LOVS Panaga school 2010

3 CITO Ordenen groep 1

4 Toetsen op Panaga School
Methode gebonden toetsen rekenen, taal, spelling, lezen, begrijpend lezen - toetsen maken deel uit van de methode en worden schriftelijk of digitaal gemaakt Methode onafhankelijke toetsen CITO LOVS - Landelijk genormeerde toetsen - Toetsen voor groep 1 t/m 8 CITO LOVS Panaga school 2010

5 Shell scholen LOVS en Stichting NOB
- Opstellen toetskalender Shell scholen - Bewaken en analyseren van de opbrengsten/resultaten (op schoolniveau) - Invoering van nieuwe CITO toetsen Nederlandse inspectie - Opbrengsten CITO toetsen, inclusief Entreetoets en Eindtoets. Gemeten aan landelijke normen. - Inspectiebezoeken CITO LOVS Panaga school 2010

6 CITO LOVS Panaga School
Welke toetsen maken deel uit van het CITO LOVS Wanneer worden welke toetsen afgenomen Shell toetskalender CITO LOVS Panaga school 2010

7 CITO LOVS Panaga school 2010
Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Maart April Mei Juni 1. Ordenen Groep 1-2 2. Taal voor kleuters 3a. LOVS Rek/Wisk Groep 3-6 3b. Rekenen-Wiskunde Groep 7-8 Groep 7 4. LOVS DMT en AVI Groep 3-8 Groep 3-7 5a. Leestechniek/-tempo Groep 5-8 Groep 5-7 5b. LOVS Techn. lezen Groep 3-4 6a. LOVS Begr. lezen Groep 3-5 6b. Toetsen Begr. lezen Groep 6-8 7a. LOVS Spelling 7b. SVS Spelling Groep 6-7 8a. Leeswoordenschat 8b. LOVS Woordenschat 9. Entreetoets 10. Eindtoets Groep 8 CITO LOVS Panaga school 2010

8 CITO Rekenen groep 4

9 CITO Rekenen groep 6

10 Afname van LOVS toetsen
Schriftelijke afname - Momenteel worden de meeste toetsen nog schriftelijk afgenomen. - Resultaten worden vervolgens in het LOVS computerprogramma ingevoerd Digitale afname - In de toekomst zullen CITO toetsen steeds vaker digitaal afgenomen. Ordenen / Taal voor Kleuters (groep 1 & 2) zijn de eerste digitale toetsen op Panaga School. - Alle toetsgegevens worden op de computer verwerkt. NB. Ongeacht de afnameprocedure geldt dat bepaalde toetsen ‘op maat’ kunnen worden afgenomen. CITO LOVS Panaga school 2010

11 Normering Oude en nieuwe normering CITO
Interpretatie van de CITO scores Niveau % Interpretatie A 25% Goed tot zeer goed B Ruim voldoende tot goed C Matig tot ruim voldoende D 15% Zwak tot matig E 10% Zeer zwak tot zwak Niveau % Interpretatie I 20% Ver boven het gemiddelde II Boven het gemiddelde III De gemiddelde groep leerlingen IV Onder het gemiddelde V Ver onder het gemiddelde CITO LOVS Panaga school 2010

12 Interne Begeleiding/Zorgverbreding
Rol Intern Begeleider: Bewaken van de CITO toetskalender Invoeren van alle toetsresultaten in het CITO LOVS computerprogramma Opstellen/bewaken van toetsprotocol Analyseren van de toetsresultaten (individueel, groep, trendanalyse) Ondersteuning bieden bij het opstellen van handelingsplannen (hulpplan voor een individuele leerling of voor een groep. Leerlingen die opvallen aan de bovenkant of aan de onderkant. Resultaten van CITO en methodegebonden toetsen zijn daarbij van belang) Leerlingbespreking Groepsbespreking Aanleveren resultaten: hoofd Nederlandse stroom, Stichting NOB, Nederlandse inspectie CITO LOVS Panaga school 2010

13 Leerlingprofiel CITO LOVS Panaga school 2010

14 Groepsprofiel CITO LOVS Panaga school 2010

15 Trendanalyse Analyseren of de scores over de jaren heen veranderen
Bekijken hoe dit komt Populatie Methodes Team Indien nodig beleid veranderen en/of nieuwe methode aanschaffen Begeleiding team en/ of individuele leerkracht, indien nodig CITO LOVS Panaga school 2010

16 CITO entreetoets en eindtoets
CITO entreetoets (groep 7) - De toets wordt afgenomen vanaf 10 mei 2010 - Toets geeft de niveaus weer van het kind op alle leerstofgebieden. Op basis van het resultaat wordt er een verwachte score op de eindtoets gegeven. - En vervolgens in groep 8? CITO eindtoets (groep 8) - Deze toets wordt afgenomen op 2 t/m 4 februari 2010 - Er wordt getoetst op de onderdelen begrijpend lezen, rekenen, taal, studievaardigheden en wereldorientatie - De behaalde score wordt meegenomen in het advies voor passend vervolgonderwijs voor het kind CITO LOVS Panaga school 2010

17 CITO Eindtoets Rekenen Groep 8

18 Vragen en Afsluiting


Download ppt "CITO Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS)"

Verwante presentaties


Ads door Google