De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het cito-leerlingvolgsysteem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het cito-leerlingvolgsysteem"— Transcript van de presentatie:

1 Het cito-leerlingvolgsysteem
Hoe werkt dat nu precies?

2 Verschillende toetsen
Methodetoetsen Methode onafhankelijke toetsen

3 De citotoetsen Geven inzicht in de vorderingen van de individuele leerling t.o.v. landelijk gemiddelde Geven een beeld van de ontwikkeling van een groep als geheel en van het onderwijs op onze school

4 Welke toetsen doen wij? Groep 1/2 Groep 3 t/m 8 Groep 6/7 Groep 8
Taal voor kleuters/ordenen Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen en wiskunde Wereldoriëntatie Cito- eindtoets

5 Taal voor kleuters Passieve woordenschat Kritisch luisteren
Klank en rijm Eerste en laatste woord horen Schriftoriëntatie Auditieve sythese

6 Ordenen (kleuters) Voorwerpen bij elkaar plaatsen (classificeren)
Voorwerpen rangschikken (seriëren) Aantal of volgorde bepalen (vergelijken en tellen)

7 Technisch lezen

8 Begrijpend lezen Eerst een algemeen gedeelte (start)
Daarna vervolg 1 (makkelijk) of vervolg 2 (moeilijker) eerste afname Eind groep 3 Groep 4: afnames Groep 5 t/m 8: 1 afname in januari

9 Spelling Eerst algemeen dictee Daarna vervolgdictee (makkelijker)
of vervolgvragen (moeilijker) multiple-choice: Wat is fout geschreven? 2x per jaar

10 Rekenen en wiskunde Toetst de rekenvaardigheid van kinderen
Taal is erg belangrijk Allerlei sommen kris kras door elkaar 2x per jaar

11 Wereldoriëntatie Bevat opgaven over - Informatieverwerking
- Aardrijkskunde - Geschiedenis - Natuur Afname 1x in groep 6 en in groep 7 (zit ook in eindtoets groep 8)

12 De toets is afgenomen en dan…
Invoeren resultaat in Parnassys Vaardigheidsscore en A,B,C,D,E Als resultaat tegenvalt: analyse maken (bv spelling) Hulpplan maken (individueel of groepsplan)

13 vaardigheidsscore

14 Cito-niveau

15

16 Cito- eindtoets groep 8 Vooraf afname intelligentietest
Afname in februari 3 ochtenden Onderdelen: taal rekenen en wiskunde informatieverwerking wereldorientatie (telt niet mee in score)

17 Uitslag Score tussen 500 en 550 Meestal tussen 520 en 550
IQ-vermelding Uitslag met advisering richting vervolgonderwijs (eind feb/begin maart)

18 LVS Op School Leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling
Screening door leerkracht 2x per jaar Zorg? Hulpplan

19


Download ppt "Het cito-leerlingvolgsysteem"

Verwante presentaties


Ads door Google