De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Cito normen Deze basispresentatie wordt u aangeboden door O21 en is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het uitleggen van de nieuwe Cito-normen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Cito normen Deze basispresentatie wordt u aangeboden door O21 en is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het uitleggen van de nieuwe Cito-normen."— Transcript van de presentatie:

1 nieuwe Cito normen Deze basispresentatie wordt u aangeboden door O21 en is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het uitleggen van de nieuwe Cito-normen naar leerkrachten en ouders. U kunt deze presentatie aanpassen aan uw eigen situatie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: of via onze website O21 - Onderwijs in de 21e eeuw

2 Julianaschool Informatie nieuwe Cito-normering januari 2014

3 Aanleiding Cito heeft de opdracht om landelijk genormeerde toetsen te ontwikkelen. Onlangs hebben zij de normering van de toetsen Rekenen & Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen aangepast.

4 Waarom nieuwe Cito normen?
De oude normen bleken te soepel te zijn. Leerlingen haalden te gemakkelijk een hoge score. Dit komt door: Grotere focus op opbrengsten Bekendheid met de toetsen Verandering in de leerling populatie

5 Effect nieuwe normen Cito legt dit als volgt uit:
Heel vroeger was je lang wanneer je 1.70 cm was. Je behoorde dan met deze lengte tot de 25% langste mensen van het land. Tegenwoordig is 1.70 cm helemaal niet lang. Je behoort nu tot de 35% langste mensen van het land. De norm wanneer je lang genoemd wordt is dus opgeschoven in de loop der tijd. Dat gebeurt met toetsen ook

6 individueel niveau effect nieuwe Cito-normering op de individuele leerling

7 Kirsten vorige toetsperiode (E – A)
Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 60. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het B-niveau.

8 Kirsten, nu met de oude norm (E – A)
Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

9 Kirsten, nu met de nieuwe norm (E - A)
Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 75 op de medio-toets geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde is nu reëel.

10 Kirsten vorige toetsperiode (V – I)
Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 62. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het II-niveau.

11 Kirsten, nu met de oude norm (V – I)
Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 80. Ook hiermee zou ze binnen het II-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 62 naar 80. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

12 Kirsten, nu met de nieuwe norm (V – I)
Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 80 op de medio-toets geen II-niveau meer, maar een III-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde is nu reëel.

13 groepsniveau effect nieuwe Cito-normering op de groep

14 Groepsniveau (E – A) De rekenopbrengsten in deze groep lopen synchroon met de snelheid waarmee het curriculum wordt doorlopen. Maar dit is wel geconcludeerd op basis van verouderde normen. nu

15 Groepsniveau (E – A) De leeropbrengsten in de groep niet meer synchroon met de snelheid waarmee het curriculum wordt doorlopen. Om weer ‘op niveau’ te komen, zal er intensiever met de groep gewerkt moeten worden. nu

16 Groepsniveau (V – I) De rekenopbrengsten in deze groep lopen synchroon met de snelheid waarmee het curriculum wordt doorlopen. Maar dit is wel geconcludeerd op basis van verouderde normen. nu

17 Groepsniveau (V – I) De leeropbrengsten in de groep niet meer synchroon met de snelheid waarmee het curriculum wordt doorlopen. Om weer ‘op niveau’ te komen, zal er intensiever met de groep gewerkt moeten worden. nu

18 schoolniveau effect nieuwe Cito-normering op de school

19 Schoolniveau (E – A) Bij ongeveer de helft van de groepen ligt de ondergrens van de middenmoot op of boven de landelijke ondergrens. Op schoolniveau hoeft er geen nieuw beleid ingezet te worden. Echter, schijn bedriegt, want met de strengere normen is dit schooloverzicht niet meer reëel.

20 Schoolniveau (E – A) Qua rekenvaardigheid is er werk aan winkel als de school zou willen dat zij leeropbrengsten realiseert die in lijn liggen met de landelijke normen. Bij een groot aantal groepen is de ondergrens van de middenmoot namelijk onder de landelijke ondergrens ‘gezakt’.

21 Schoolniveau (V – I) Bij ongeveer de helft van de groepen ligt de ondergrens van de middenmoot op of boven de landelijke ondergrens. Op schoolniveau hoeft er geen nieuw beleid ingezet te worden. Echter, schijn bedriegt, want met de strengere normen is dit schooloverzicht niet meer reëel.

22 Schoolniveau (V – I) Qua rekenvaardigheid is er werk aan winkel als de school zou willen dat zij leeropbrengsten realiseert die in lijn liggen met de landelijke normen. Bij een groot aantal groepen is de ondergrens van de middenmoot namelijk onder de landelijke ondergrens ‘gezakt’.

23 wanneer invoeren? Een aantal leerlingadministratie- en volgsystemen heeft op dit moment de geactualiseerde landelijke normen van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde, Begrijpend Lezen en Spelling nog niet doorgevoerd. Dit heeft te maken met de technische implicaties die groter zijn dan in eerste instantie gedacht. Gebruikers van Cito-LOVS kunnen wel nu al overschakelen. Bedenk wel dat de nieuwe normen worden doorberekend in de historische gegevens.

24 welke problemen lost Cito op?
betere aansluiting op de referentieniveaus tussentoetsen sluit beter aan op Cito-Eindtoets nieuwe normen beter in lijn met inspectienormen soepeler overgang op de derde generatie toetsen


Download ppt "Nieuwe Cito normen Deze basispresentatie wordt u aangeboden door O21 en is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het uitleggen van de nieuwe Cito-normen."

Verwante presentaties


Ads door Google