De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROTOCOL Waterlandse Overstap

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROTOCOL Waterlandse Overstap"— Transcript van de presentatie:

1 PROTOCOL Waterlandse Overstap
Procedure advies en aanmelding september 2013 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS)

3 Voorbereiding PO september-oktober
Voorlichting aan ouders groep 8 Voorlopig advies a.d.h. van schoolgegevens en algemeen beeld van functioneren

4 Actie SOS en PO: oktober t/m december
Afname capaciteiten onderzoek en vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling: NIO: Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau PMT-K: Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

5 Actie PO Januari Onderzoek didactische vaardigheiden d.m.v. adaptief toetsen (Cito) (voor 1 februari!)

6 Actie PO februari Inventariseren en aanmelden geselecteerde leerlingen voor drempelonderzoek Opstellen definitief advies, aanmeldingsdossier samenstellen(inlichtingen+ begeleidingsformulier/OKR en bijlagen, uiterlijk 15 maart gereed) Let op: Vanaf februari: Aanmelden leerlingen met speciale onderwijs-ondersteuningsbehoefte

7 Aanmelden bij VO scholen uiterlijk 15 maart
Actie ouders + PO maart Aanmelden bij VO scholen uiterlijk 15 maart

8 Wie wel en wie niet? Alleen leerlingen uit groep 8 komen in aanmerking voor aanmelding Uitzondering worden uitsluitend gemaakt voor een leerling uit groep 7 waarvoor door het zorgplatform PO een expliciet advies na uitvoerig onderzoek voor een vervroegde overstap is gegeven in verband met: aantoonbaar excellentie (op basisschool intellectueel uitgeleerd) of; praktijkonderwijs is maximaal haalbare niveau gezien capaciteit leerling en continuering in groep 8 leidt tot te grote frustratie van de leerling op intellectueel gebied. Alle andere dossiers van leerlingen uit groep 7 worden niet in behandeling genomen en retour gezonden.

9 Procedure VO na aanmelding v.a.15 maart
Na ontvangst dossier: Check of dossier compleet is. Indien nodig: opvragen / uitwisseling aanvullende informatie / contact PO VO intake gesprek adviesvraag aan PCL als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met plaatsingsadvies VO school

10 Procedure VO vanaf mei week 19 of uiterlijk 6 weken (wetgeving Passend Onderwijs) na ontvangst compleet dossier: Ouders ontvangen brief met bevestiging van plaatsing van de VO school of: met kort redenen toegelicht uitstel in verband met nog te beantwoorden onderzoeksvragen of besluit dossier te bespreken in de regionale toelatings commissie VO Waterland Eind mei-begin juni: week 19-23: Nog niet geplaatste leerlingen worden besproken in centrale commissie VO (zogenaamde “veegactie”: doel alle leerlingen hebben een plek) Aanvang warme overdracht POVO (mag eerder)

11 Procedure VO juni Begin-medio juni: vanaf week 23: Alle leerlingen hebben een plaats: Ouders ontvangen een brief met bevestiging Vanaf medio juni: week 25-28: Kennismakingsactiviteiten VO

12 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Aanmelddossier advies van de basisschool testgegevens inlichtingen- begeleidingsformulier/ onderwijskundig rapport andere relevante informatie dyslexie- dyscalculie verklaring ontwikkelingsperspectief/handelings plan psychologische verslagen Conclusies en adviezen hulpverlening Et cetera… Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

13 Deel 3: Nadere uitleg onderzoeksmaterialen (bureau SOS)
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

14 Instrumenten Waterlandse Overstap
leervorderingen  CITO en of Drempel Wat heeft een leerling bereikt? capaciteiten onderzoek NIO Intelligentietoets/ IQ= Wat heeft een leerling in zijn/haar mars? sociaal emotionele vragenlijst PMTK Meet o.a. faalangst/ motivatie ; Welke ondersteuning heeft een leerling eventueel nodig? Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

15 Leervorderingen: Cito M8
(S)BAO levert Cito M8 (of B8) gegevens aan bij SOS Scholen die alle leerlingen met drempelonderzoek willen laten toetsen hebben toestemming van het eigen schoolbestuur nodig Er worden met alle PO scholen 2 SOS toets momenten afgesproken Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

16 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Adaptief toetsen Cito M8 (of B8), vaardigheden: Technisch lezen Begrijpend lezen Spellen Rekenen Door PO, SBO en SO Zie ook instructie Protocol Waterlandse Overstap Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

17 Leervorderingen 2: drempelonderzoek
Alle leerlingen met een IQ < 90 én; leerlingen met een IQ = of > 90 maar er lijkt sprake van ondersteuningsbehoefte op onderwijs en/of sociaal emotioneel gebied, bijvoorbeeld: Leerlingen met een disharmonisch intelligentie profiel Leerlingen bij wie de leervorderingen niet lijken te passen bij het vastgesteld IQ of vice versa Faalangstige leerlingen Leerlingen met (vermoeden van) sociaal emotionele problematiek ………………. Twijfels? SOS bellen!

18 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs (NIO) Subtesten: - Synoniemen Getallen - Analogieën Rekenen - Categorieën Uitslagen Uitkomst: - Verbaal IQ - Symbolisch IQ - Totaal IQ Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

19 Sociaal emotionele vragenlijst PMTK
Resultaten worden gebruikt bij keuze van het onderwijsniveau Resultaten worden gebruikt om indien nodig snel begeleiding of zorg in te kunnen zetten Wettelijk verplichting bij LWOO of PRO Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

20 PMTK Prestatie Motivatie Test voor Kinderen
negatieve faalangst positieve faalangst sociale wenselijkheid Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

21 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Leerling uit andere regio, ondersteunings traject of speciaal onderwijs kan al getoetst zijn….. Verschillende soorten intelligentietesten NIO (groepsafname Waterlandse Overstap WISC-III (individueel) Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL) SON 6-40 ……… Resultatenesultatenitkomst Verbaal IQ Symbolisch IQ Totaal IQ Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

22 Sociaal emotionele vragenlijsten
Ter informatie…… PMTK (Prestatie motivatie test voor kinderen) Waterlandse Overstap LMT (Leer Motivatie Test) NPV-J (Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst – Junior) TRF (Gedragsvragenlijst voor leerkracht) Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

23 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Planning toetsen Toets moment/ dagdeel 1 Alle Leerlingen groep 8 doen mee aan de NIO en PMTK (Volendam +NPVJ) Toets moment/dagdeel 2 (min. 2 weken later) Drempelonderzoek voor leerlingen met een NIO score gelijk of lager dan 90 (RVC richtlijn) én; door de scholen zelf geselecteerde leerlingen a.d.h.v. eigen volgsysteem en/of op basis van gesignaleerde sociaal emotionele problematiek (dit kunnen leerlingen zijn met een NIO score hoger dan 90, maar die mogelijk toch gebaat zijn bij extra ondersteuning in het VO). Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

24 RVC criteria: Leer Weg Ondersteunend Onderwijs
IQ 75 t/m 90 Leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren (dat is dus 25 t/m 49%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

25 RVC criteria :Praktijk Onderwijs
IQ 55 t/m 80 Leerachterstanden van drie jaar of meer (dat is dus gelijk aan of groter dan 50%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

26 PRO-LWOO bespreekgebied
IQ van 75 t/m 80 afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering kan een PRO- of LWOO beschikking afgegeven worden. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

27 Interpretatie toetsscores CITO leerlingvolgsysteem I
Niveau % Interpretatie A 25 De 25% hoogst scorende leerlingen B De 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren C De 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren D 15 De 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren E 10 De 10% laagst scorende leerlingen Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

28 Interpretatie toetsscores CITO leerlingvolgsysteem II
Niveau % Interpretatie I 20 Ver boven het gemiddelde II Boven het gemiddelde III Gemiddeld IV Onder het gemiddelde V Ver onder het gemiddelde Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling


Download ppt "PROTOCOL Waterlandse Overstap"

Verwante presentaties


Ads door Google