De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel Narononderbouwteamleider Menalda Bavinckintern begeleider gr. 1-4 Marije Kamerlingintern begeleider gr. 5-8 Gert de Witdirecteur Wijze van vragen stellen.

3 Terugblik Inspectiebezoek najaar 2009 Predicaat “Zeer zwakke school” Nieuw managementteam Schoolverbeterplan Per 31 maart 2011: predicaat “Zwakke school” Vervolg inspectie: oktober 2011 / augustus 2012

4 Schoolverbeterplan 15 augustus 2010 – 1 januari 2013 Didactische strategieënCoaching jonge leerkrachten Toetskalender KlassenbezoekenScholing CITO (MT) Nieuwe leesmethode Estafette Monitor tussenresultaten Effectieve onderwijstijdBeginnende geletterdheid Lesroosters / lesuren Borging afspraken Monitoring Eindresultaten Technisch Lezen Methodisch aanbod gr.1/2 Leesverb.traject CPS WoordenschatBegrijpend Lezen SpellingRekenen / wiskunde Analyse leerlingzorg- / Kwaliteitszorg Schoolconcept / visie

5 Schoolplan 2013 – 2017 (verantwoording naar inspectie) inzet extern bureau - 3 Studiedagen Visie verwoord in handzaam document / Jaarplannen Richtinggever / Stip aan de horizon Lerende organisatie Werken met zelfsturende leerteams Leerteams ontwikkelen beleid / theorie en praktijk Betrokkenheid ouders

6 St. Josephschool een zwakke school? Op de goede weg! “Eén stap tegelijk”, aldus de Inspecteur. Goede toetsresultaten / duurzaamheid Een betrokken en gemotiveerd team / Er wordt hard gewerkt! Leesverbetertraject Vliegwieleffect (Rekenen lift mee) CITO-eindtoets februari 2012

7 Terugblik op afgelopen jaar Manon van Druten en Marije Kamerling

8 Leesresultaten Schooljaar 2009-2010 en 2010-2011 groepsanalyse

9 Welke toetsen DMT (woordlezen)> onderdeel Inspectie AVI (tekstlezen) DMT niveaus: A= de 25% hoogst scorende leerlingen B= de 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren C= de 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren D= de 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren E= de 10% laagst scorende leerlingen

10 Groep 3 DMT

11 Groep 4 DMT

12 Groep 5 DMT

13 Groep 6 DMT

14 Groep 7 DMT

15 Groep 8 DMT

16 Doel leesverbetertraject (CPS) Aan het eind van schooljaar 2010-2011: DMT 90% A t/m D (10% E) Alle leerlingen van: Groep 3: 95% Groep 4: 92% Groep 5: 96% Groep 6: 89% Groep 7: 96% Groep 8: 100%

17 Doel leesverbetertraject (CPS) Aan het eind van het schooljaar 2010-2011: AVI 75% beheersingsniveau Alle leerlingen van: Groep 3: 73% Groep 4: 82% Groep 5: 85% Groep 6: 67% Groep 7: 85%

18 Leesdoelen schooljaar 2011-2012 Aan het eind van het schooljaar: DMT: 90% A t/m D AVI: 80% beheersingsniveau

19 Normering Inspectie De volgende onderdelen worden beoordeeld door de Inspectie: Lezen: groep 3 en 4 Rekenen: groep 4 en 6 Begrijpend lezen: groep 6 Op deze onderdelen scoren de jaargroepen afgelopen schooljaar allemaal voldoende.

20 Hoe zijn we tot dit resultaat gekomen? Kennis uitbreiding van de leerkracht Uitvoeren in de praktijk Analyseren van resultaten Vastleggen/borgen

21 Kennis uitbreiden Clusterbijeenkomst CPS Waar moet goed leesonderwijs aan voldoen Didactiek: IGDI-model + 3 aanpakken Invoering methode Estafette Aanpassing van de methode Estafette Groepsplannen Doorgaande lijn VLL-Estafette

22 Uitvoeren in de praktijk Leerkracht voert leeslessen uit m.b.v. de methode Estafette Bouwteamleider en CPS-medewerker doen klassenbezoeken: feedbackgesprekken Onderwijs bijstellen n.a.v. klassenbezoeken RALFI lezen toegevoegd aan methode voor zwakke lezers Leerkracht voert groepsplan uit

23 Analyseren van de resultaten Twee keer per jaar CITO DMT en AVI voor alle leerlingen Zwakke lezers 4 x per jaar Resultaten/opbrengsten worden geanalyseerd: wat heeft het leesonderwijs opgeleverd? Hoe passen we ons leesonderwijs aan?

24 Vastleggen/borgen Dat wat werkt is beschreven in borgingsdocument: aanvulling op de methode; ook handig voor nieuwkomers Ook dit schooljaar starten we met een serie klassenbezoeken: worden de afspraken nog steeds zo uitgevoerd?

25 Wat staat er voor dit jaar op het programma? Leesverbetertraject (CPS): Borgen aanvankelijk- en technisch leesonderwijs Woordenschat en Begrijpend lezen Eénzorgroute: aanvulling op de groepsplannen

26 Afsluiting - Vragen/opmerkingen (briefje) -Vervolg van de avond Dank voor uw aandacht!


Download ppt "WELKOM. Welkom op de algemene informatie-avond Van de St. Josephschool Even voorstellen:Managementteam en Zorg Manon van Druten bovenbouwteamleider Rachel."

Verwante presentaties


Ads door Google