De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen Ambtelijke bijeenkomst 4 december 2008 Gemeente Beesel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen Ambtelijke bijeenkomst 4 december 2008 Gemeente Beesel."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen Ambtelijke bijeenkomst 4 december 2008 Gemeente Beesel

2 Hoofdprincipes Implementatie producentenverantwoordelijkheid –Bedrijfsleven verantwoordelijk sinds 1-1-2006 –VROM toezichthouder –Gemeenten ingehuurd om doelstellingen voor bedrijfsleven te realiseren (onderaannemer) –Raamakkoord juli 2007 –Protocollen zomer 2008 Afgestemd door vng-leden Nascheiding wordt opgenomen 27 september 2008: akkoord addendum nascheiding

3 Rol gemeenten Krijgen zorgplicht in LAP 2009 Geen individuele kwantitatieve taakstelling Kunnen met eenvoudige/minimale opstelling volstaan Hebben eigen verantwoordelijk bij implementatie systeem om te toetsen aan de principes van de afvaldriehoek

4 Milieu KostenKwaliteit systeem Beleidsafweging gemeente d a b c Positie a, b, c of d ????

5 Gemeentelijke positiebepaling Hangt sterk af van startpositie –Is er al infrastructuur of niet –Kwaliteitseisen openbare ruimte –Is er al diftar of niet –Zo nee: is diftar bespreekbaar of niet –Invloed diftar bij bronscheiding bij bijna alle vormen van bronscheiding blijkt vooral diftar bepalend voor een hoge respons Een hoge respons is bepalend voor de kostprijs per ton en dus voor de rentabiliteit van het systeem Uitzondering: bijv. Venlo; door hoog gebruiksgemak (bak aan huis) hoge respons zonder diftar –Nascheiding = diftarongevoelig = aanvullend op bronscheiding in aanbod Essent Vooralsnog moeten gemeenten kiezen voor 1 januari voor bron- of nascheiding Of nascheiding houdbaar is blijkt uiterlijk 1-5 –Ja => nascheiding –Nee => bronscheiding Indien nee: –Zorgplicht is niet gekwantificeerd –V.a. 1-5: enkele brengcontainers (Oranje bollen) volstaan –Daarna eventueel bronscheiding verder uitbreiden

6 Milieu Discussie over 42%-doelstelling nauwelijks gevoerd –Is beleid van VROM –Leidde tot noodzaak brede inzameling –Systeemdiscussie heeft dus niet voorop gestaan –Dit i.t.t. bijv. België in 1990 –Vraag: als Nederland zo zwaar tilt aan de brede inzameling, wat doen de Belgen dan fout? Overgrote deel gemeenten heeft onderbouwing gevraagd milieuwinst Antwoord minister heel summier –250kton CO2 besparing = 16kg per hoofd per jaar = autorit 100 km Milieuwinst verwerking –Vraagtekens –Blijkt bij monitoring in 2010 –Vooralsnog waarschijnlijk veel naar de oven

7 Kwaliteit systeem Vergoedingen vooralsnog geënt op huis-aan- huis ophaal met hoge respons Kwalitatief hoogwaardige brengvoorziening ondergronds of revendor worden tot nu toe niet volledig vergoed Gebruiksgemak vooral bij –Systeem pilot Venlo –Nascheiding

8 Kosten Juli 2007 pilotresultaten toegezegd KplusV in kleine kring inmiddels bekend gemaakt, maar nog niet aan colleges aangeboden Vergoedingen bronscheiding nog niet bekend Vergoeding nascheiding voorlopig € 350,- per ton Gemeenten worden wel geacht voor 1-1-2009 te kiezen voor traject bronscheiding of nascheiding

9 Addendum nascheiding Lap: voor 1-1-2010 aan de gang Contract nascheiding uiterlijk 1-1-2009 Dus: voor 1 januari kiezen tussen bron- dan wel nascheiding In addendum wordt veel opengelaten Installatie moet 1-5-2009 operationeel zijn Als Essent op 1-5 aanbod niet kan waarmaken dan kan gemeente alsnog over gaan tot bron-scheiding –Zorgplicht stelt geen kwantitatieve eis aan individuele gemeente (stelling VNG)

10 Hoe aanbod Essent te zien Laat logischerwijs veel open Of Wijster gecertificeerd wordt blijkt uiterlijk 1-5-2005 De weg daar naar toe is onderhevig aan krachtenspel Vraag zal zijn of er met gelijke meetlat gemeten wordt tussen bron- en nascheiding Gemeenten die kiezen voor nascheiding hebben belang bij gelijke behandeling

11 Aanbod MSZ Kan allemaal niet geregeld worden voor 1-1-2009 –Heeft niet de vorm die binnen kaderstelling addendum past –Raamcontract (art. 6) maakt noodzakelijk dat voorbewerkingen besproken worden met Essent –En thema nascheiding op agenda houden en privaatrechtelijk onderhandelen lukt niet in dit tijdbestek Denkbaar is dat Essent MSZ als onderaannemer inschakelt Financiëel voordeel –vooralsnog voor Essent (verwerkingscontract 6.1) –Met Essent bespreken na 1-1 als wij initiatief nemen (verwerkingscontract 6.2) –Wel in ieder geval toucheren bij volgende aanbesteding Interessant maar valt buiten kaderstelling addendum Nu gaat het er om om nascheiding uberhaupt op de agenda te houden

12 Handelen in onzekerheid Bronscheiding –Komt men met vergoeding uit? –Is er ruimte voor verlaging afst.hef. –Noopt “respons-dwang” tot diftar? –Welke kwaliteit wil ik in de openbare ruimte Nascheiding –Is er ruimte voor verlaging afst.hef. –Wordt Wijster gecertificeerd? –Wordt er met 1 maatlat gemeten t.a.v. sorteerkwaliteit? Rol VNG en nascheidingsgemeenten hierbij –Vraagt afzetmarkt wel 1 sorteerkwaliteit? –Wat als per 1 mei 2009 nascheiding niet werkt? –Toepasbaar ook in N- en MLimburg?


Download ppt "Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen Ambtelijke bijeenkomst 4 december 2008 Gemeente Beesel."

Verwante presentaties


Ads door Google