De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer huishoudelijk afval recyclen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer huishoudelijk afval recyclen"— Transcript van de presentatie:

1 Meer huishoudelijk afval recyclen
Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman

2 Op weg naar 65% hergebruik van huishoudelijk afval
© Flickr

3 AGENDA

4 Wat gebeurde er vroeger met het afval?
Je kon het natuurlijk gewoon in de gracht kieperen…

5 Maar over het algemeen werd het afval naar de gemeentewerf gebracht, en netjes gesorteerd naar bruikbaarheid van het afval.

6 …dit proces werd steeds verder gemoderniseerd, wat de hygiëne en de volksgezondheid van steden natuurlijk ten goede kwam.

7 …en vervolgens werd het afval buiten de stad op een grote vuilnisbelt gestort. (Den Haag, 1932)
…Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw zorgde een groeiend milieubewustzijn ervoor dat de volksgezondheid niet mee de enige reden was om afval in te zamelen. Het storten en van afval bleek grote milieuverontreiniging met zich mee te brengen. stad gestort op de gemeentelijke vuilnisbelt. Het afval werd steeds meer gecontroleerd verwijderd, en vanaf de jaren verschijnen op steeds grotere schaal afvalverbrandingsovens.

8 De eerste exemplaren zijn verwijderingsinstallaties, maar ontwikkelende technieken maken het mogelijk de energie die in het afval zit, terug te winnen. Hedendaagse afvalovens kunnen hiermee een rendement tot 30% behalen.

9

10

11

12 …naar hoogwaardig hergebruiken van materialen
…naar hoogwaardig hergebruiken van materialen. Zodat we ook in de toekomst in onze behoeften kunnen blijven voorzien… Als NVRD hebben we een visie op de toekomst ontwikkeld, aan de hand waarvan we de komende 10 tot 15 jaar stappen kunnen zetten in de richting van een afvalbeheer waarin we:

13 Afvalbrief ‘Meer waarde uit afval’ (september 2011)
Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen Een innovatieve afvalsector is daarbij van belang Van 80 naar 83% recycling van totaal Van 50 naar 65% recycling van HHA = 90 kilo per persoon

14 Ambitie

15 GFT-afval

16 Oud papier/karton

17 Kunststof verpakkingen

18 Grof Huishoudelijk afval

19 Textiel

20 Klein AEEA

21 Advies aangeboden aan Atsma tijdens het NVRD jaarcongres 2012
24 mei, Dalfsen

22 Er zitten nog veel bruikbare materialen in het restafval

23 In Vlaanderen is het mogelijk
Situatie 2009 Nederland Vlaanderen Aanbod HHA 549 kg/inw. 551 kg/inw. waarvan restafval 280 kg/inw. 149 kg/inw. % gescheiden inzameling 49 % 73%

24 Trendbreuk!

25 Wie? De belangrijkste vraag is dan: Wie gaat dit doen? Wie gaat ervoor zorgen dat er meer afval gerecycled wordt, en minder wordt vernietigd? Is dat de rol van het bedrijfsleven? De rijksoverheid? De gemeente? Het bedrijfsleven? De consument? Moet de recyclingbranche sneller innoveren? Of is het aan de afvalbranche om deze ontwikkelingen in gang te trekken?

26

27 Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling
Consument/ Burger Gemeente/ Afvalbranche Producent Afrekenbare recyclingdoelstelling Producenten verantwoordelijkheid Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling

28 Restafvaldoelstelling

29 Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling
Consument/ Burger Gemeente/ Afvalbranche Producent Afrekenbare recyclingdoelstelling Financiële prikkels Producenten verantwoordelijkheid Optimalisatie inzameling Kennisdeling en -ontwikkeling Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling

30 Financieel stimuleren
De consument en de burger Afval Loont (‘Ryck’, Pijnacker): Retourpremie voor waardevolle grondstoffen: burger betalen voor gescheiden aanleveren van materialen Diftar: restafval ontmoedigen, GFT ‘gratis’ Statiegeld werkt …maar ook de producent Ecodesign of ‘design for recycling’ (financieel) stimuleren Productbelasting naar recyclebaarheid? Verplicht aandeel secundaire grondstof in productie Grondstofetiket

31 Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling
Consument/ Burger Gemeente/ Afvalbranche Producent Afrekenbare recyclingdoelstelling Financiële prikkels Service prikkels Producenten verantwoordelijkheid Optimalisatie inzameling Kennisdeling en -ontwikkeling Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling

32 Kwaliteit van hergebruik als uitgangspunt
Service Kwaliteit van hergebruik als uitgangspunt Sturen op doelen, middelen vrijlaten! Omgekeerd inzamelen (Zwolle, Arnhem, en inmiddels nog vele anderen): Hoog serviceniveau voor recyclables, weinig service op restafval Gecombineerd inzamelen (Sliedrecht, Noordoost Polder, Krimpen ad IJssel): Alle recyclebare afvalstromen in één container aanbieden, en nasorteren 4 minicontainers (Raalte) Variëren in volume van de containers en inzamelmiddelen (zak, container, los) Infrastructuur GF-fractie in nieuwbouw optimaliseren Milieustraten: hogere dichtheid, meer voorzieningen, samenwerking met kringloop

33 Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling
Consument/ Burger Gemeente/ Afvalbranche Producent Afrekenbare recyclingdoelstelling Financiële prikkels Service prikkels Producenten verantwoordelijkheid Goede communicatie Optimalisatie inzameling Kennisdeling en -ontwikkeling Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling

34 Beïnvloeding van de burger op zowel afval- als aankoopgedrag
Communiceren Beïnvloeding van de burger op zowel afval- als aankoopgedrag Vergroten bewustwording van het doel van afvalscheiding noodzakelijk Nieuwe media effectief inzetten Gestructureerde communicatie: Geen tegenstrijdige signalen Afstemming afvalcommunicatie

35 Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling
Consument/ Burger Gemeente/ Afvalbranche Producent Afrekenbare recyclingdoelstelling Financiële prikkels Service prikkels Producenten verantwoordelijkheid Goede communicatie Vraag en aanbod secundair materiaal (internationaal) stimuleren Handhaving Optimalisatie inzameling Kennisdeling en -ontwikkeling Grondstoffenakkoord met restafval- doelstelling

36 Resultaat

37 Dank voor uw aandacht!

38 Stelling ‘Gezien het belang van recycling moet een gemeente flink investeren in afvalscheiding’

39 Stelling ‘Niet gemeenten maar producenten zijn verantwoordelijk voor recyclingdoelstellingen’

40 Stelling ‘Een forse toename van de recycling van huishoudelijk afval kan alleen worden bereikt door gemeenten af te rekenen op de hoeveelheid restafval die wordt geproduceerd’

41 Stelling ‘Zonder invoering van diftar in elke gemeente halen we de 65% recycling niet’

42 Stelling ‘In hoogbouwwijken is het niet reëel om van mensen te vragen hun afval te scheiden’


Download ppt "Meer huishoudelijk afval recyclen"

Verwante presentaties


Ads door Google