De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met “Droog en Herbruikbaar” inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Dirk Schouwe HVC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met “Droog en Herbruikbaar” inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Dirk Schouwe HVC."— Transcript van de presentatie:

1 Met “Droog en Herbruikbaar” inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?!
Dirk Schouwe HVC

2 Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval moet stijgen van 50 naar 65% in 2015 Door: Kunststof verpakkingsafval: + 2% Textiel: + 0,7% Kleine elektr(on)ische apparatuur: + 0,3% Overige stromen, met name gft-afval en papier: + 5 tot 10% Grof huishoudelijk restafval: + 3%

3 Anders denken, anders doen! Droog en herbruikbare stromen inzamelen

4 Nieuwe balans in afval-driehoek
Milieu Kosten Service

5 Grootschalige praktijkproef ‘Droog en herbruikbaar’
Twee gemeenten: Noordoostpolder en Sliedrecht Bestuurlijk ambitieniveau Geschikte schaalgrootte (1.000 en aansluitingen) Representatief voor verzorgingsgebied HVC Looptijd juni 2011 – juni 2012 Proef bij laagbouw Extra container 240 ltr. voor droog en herbruikbaar Veel aandacht aan communicatie

6 Tussenevaluatie resultaten Sliedrecht
Milieu

7 Samenstelling droog en herbruikbaar
Milieu

8 Tussenevaluatie resultaten NOP
Milieu

9 Samenstelling droog en herbruikbaar
Milieu

10 Tussenevaluatie Praktijkproef
Het aandeel aan D&H componenten is gestegen van 18 naar 25%; OPK: circa 80-85% Kunststoffen: 10% Overig: 5-10% Het aanbod van restafval is afgenomen Het restafval bevat gemiddeld nog 50 kg D&H per inw/jr Milieu

11 Inspanningsniveau burger
Meer dan 3 minicontainers niet wenselijk / haalbaar Eén minicontainer voor alle droge stromen Voldoende capaciteit voor afvalstromen Burger hoeft grondstoffen niet weg te brengen Service

12 Niveau dienstverlening: service op maat
Nulmeting: Gft en restafval alternerend (tweewekelijks) / OPK en Kunststof 1x4 wkn Aanvang praktijkproef Droog en herbruikbaar, gft en restafval alternerend (driewekelijks) Proefwijk NOP in 2012 Droog en Herbruikbaar en GFT alternerend (tweewekelijks) Restafval 1 x 4 weken Service

13 Perceptie burger Uit de interviews komt een duidelijk beeld naar voren
Heel eenvoudig - en goed uitvoerbaar systeem; Bekendheid met het doel (duurzaamheid) van de proef; Positieve terugkoppeling voor de wijze van voorlichten; Extra minicontainer geen probleem; Grote betrokkenheid bij het welslagen van de proef; Waardering voor het initiatief van gemeenten en HVC; Service

14 Inzamelkosten D&H Meer ‘gescheiden’ inzameling vraagt om andere benadering: Huidige gescheiden inzamelsystemen kunnen niet substantieel groeien D&H maakt gebruik van synergie bij inzamelen; Verlaging van inzamelkosten per deelstroom; Besparing op inzamelkosten: Daling van aantal inzamelronden van 91 naar 65 of 51 per jaar Kosten

15 Be- en verwerkingskosten D&H
Sorteren “droog - en herbruikbaar” in deelstromen: Kwaliteit deelstromen essentieel (rapport Eureco) Extra kosten tbv sortering Opwerken deelstromen tot secundaire grondstoffen: Zelf doen of met partners? Uitgangspunt: Meerwaarde creëren voor aandeelhouders! Verwachting: totale kosten in de keten zullen dalen Kosten

16 Conclusie: Toename van herbruikbare stromen: 18% naar 25%
Herbruikbare stromen zijn van goede kwaliteit (rapport Eureco) Draagvlak bij burgers voor droog en herbruikbaar is groot Nu 9 maanden na start: 50 kg D&H in restafval p/inw/jr (circa 30% van restafval) nog voldoende groeipotentie Verdere verlaging aanbod restafval realistisch Doelstelling Atsma haalbaar door verdere optimalisatie! Milieu Kosten Service


Download ppt "Met “Droog en Herbruikbaar” inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Dirk Schouwe HVC."

Verwante presentaties


Ads door Google