De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Robert Jan Saft beleidsmedewerker VAOP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Robert Jan Saft beleidsmedewerker VAOP"— Transcript van de presentatie:

1 Robert Jan Saft beleidsmedewerker VAOP
De kaders van het verpakkingenbesluit Robert Jan Saft beleidsmedewerker VAOP

2 Wat doet VAOP Coöperatie van gemeenten (circa 200)
Ontzorging van gemeenten is kerndoel Regie over inzameling en afzet van OPK, glas en textiel Kunststoffen: beleidsondersteuning en advisering gemeenten

3 Raamovereenkomst op hoofdlijnen
Afspraken tot 2012 verantwoordelijkheden gesch. inz. verpakkingsafval Gemeenten dragen zorg voor gescheiden inzameling (verankering in LAP2 in 2009) De inzamelkosten van gemeenten voor gescheiden inzameling worden vergoed door nieuw fonds = Afvalfonds Financiering = verpakkingbelasting: totaal € 365 milj. waarvan jaarlijks € 115 milj. naar Afvalfonds

4 Raamovereenkomst op hoofdlijnen
Eén integrale doelstelling voor kunststof die oploopt van 38% materiaalhergebruik 2009 naar 42% in 2012 Voorwaarden waaronder en wijze waarop betaling uit Afvalfonds zal plaatsvinden: regelen in nog op te stellen uitvoeringsprotocol Uit Afvalfonds compensatie kosten PI’s en gemeenten gescheiden inzameling 2006 en 2007

5 Kunststof: hoeveelheden (verpakkend bedrijfsleven)
Op markt gebracht 600+ kton: Huishoudens 400 kton Bedrijven 200 kton Taakstelling huishoudens >100 kton hergebruik Bedrijven >150 kton hergebruik

6 Kunststof: hoeveelheden (ingezameld gemeenten)
17% in restafval; 243 kg restafval per inwoner Totaal 670 kton hh materiaal Vervuilingsgraad tussen 20 en 40% Tussen kton Afwijking met ‘op de markt gebracht’

7 In te zamelen per huishouden
KFF: max. circa 7,5 kg Brede fractie: max. circa 65 kg Respons Nedvang pilots zeer variabel Diftar tot 50%, niet-diftar lager Haalsystemen succesvoller

8 Opbrengst per huishouden
Gem. landelijke respons 30% (?) Circa 20 kg per huishouden kton landelijk Percentage herbruikbaar nog onbekend

9 Kwaliteit ingezameld materiaal
Residu << 30% Sorteerproeven voorlopig positief Marktkansen nog onzeker Communicatie burger essentieel voor: - goede respons - kwaliteit - beperken zwerfafval

10 Milieuwinst (CO2) Afgeleid van eerdere studies (TNO, PWC/IVAM, ADL, CE) Milieuwinst KFF beperkt Milieuwinst bredere fractie mogelijk mits hoogwaardige toepassing sec. brandstof ( geldt ook voor nascheiding!) Effect hoog- of laagwaardig substitutie relatief beperkt HR AVI met warmtebenutting is gelijkwaardig

11 Kosten ??????? Huidige aanbod (€367) via theoretisch model
Uitgangspunten niet getoetst aan praktijk Kostenberekeningen Nedvang-pilots na de zomer Ervaringen uit verleden stemmen niet hoopvol

12 Administratieve uitvoering
Via Uitvoeringsprotocol VNG/Nedvang Nog veel bespreekpunten Protocol niet rijp voor besluitvorming Gemeenten starten wel met voorbereidingen

13 Afweging gemeenten (voorbeeld)
Geen boven- of ondergrondse containers: lelijk resp. duur Haalsystemen meest kansrijk Back-up nodig voor huishoudens met onvoldoende ruimte (bijv. RVM) Vergt enige creativiteit Zichtbaar effect op restafval? Welke prikkel in niet-diftar?

14 Conclusies Afwijkende waarden berekening doelstelling
Percentage hergebruik onzeker Milieuwinst is mogelijk maar afhankelijk van marktkansen nuttige toepassing Nog geen zicht op kostendekkingsgraad Onzekerheid gemeenten blijft


Download ppt "Robert Jan Saft beleidsmedewerker VAOP"

Verwante presentaties


Ads door Google