De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9. Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "9. Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 9. Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst

2 Verplichtingen werkgever
loonbetaling (art. 7:616 BW) hoogte loon, afhankelijk van ondermeer: arbeidsovereenkomst CAO Wet minimum loon © 2010 mr. J. Keizer

3 Geen arbeid, geen loon de werkgever hoeft geen loon te betalen als de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht (art. 7:627 BW) voorbeeld: staking uitzondering: ziekte (art. 7:629 BW) vakantie © 2010 mr. J. Keizer

4 Goed werkgever werkgever moet zich gedragen als goed werkgever (art. 7:611 BW) © 2010 mr. J. Keizer

5 Aansprakelijkheid van de werkgever
werknemer die schade veroorzaakt aan werkgever of derde voor welke schade werkgever wettelijk aansprakelijk is, is hiervoor niet aansprakelijk ten opzichte van zijn werkgever (art. 7:661 BW) werknemer is alleen aansprakelijk bij opzet of roekeloosheid regres © 2010 mr. J. Keizer

6 Aansprakelijkheid van de werkgever
art. 6:170 BW Werkgever regres Arbeidsovereenkomst art. 6:162 BW Werknemer Derde © 2010 mr. J. Keizer

7 Veiligheid werkgever is verplicht maatregelen te treffen die bijdragen aan de bescherming van de werknemers (art. 7:658 BW) © 2010 mr. J. Keizer

8 Goed werknemer zich gedragen als goed werknemer (7:611 BW)
© 2010 mr. J. Keizer

9 Concurrentiebeding dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt beperkt om ergens anders te werken (art. 7:653 BW) schriftelijk; meerderjarigheid matigingsbevoegdheid van de rechter (lid 2) concurrentiebeding treedt pas in werking na beëindiging van de arbeidsovereenkomst © 2010 mr. J. Keizer

10 Geheimhoudingsbeding
een afspraak waarbij de werknemer zich verplicht vertrouwelijke zaken geheim te houden meestal gekoppeld aan een boete beding niet in de wet geregeld, wordt gebaseerd op art.7: 611 BW van belang voor bewijslast werkgever hoeft niet te bewijzen dat werknemer het niet wist © 2010 mr. J. Keizer

11 Ondertekenen geen verplichting om een arbeidsovereenkomst (concurrentie- en geheimhoudingsbeding) te ondertekenen als er reeds een overeenkomst is © 2010 mr. J. Keizer

12 Proeftijd een periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin werkgever en werknemer kunnen bekijken of zij wederzijds aan de verwachtingen voldoen (art. 7:652/676 BW) geldt niet automatisch schriftelijk voor beide pp even lang blijft doorlopen bij ziekte © 2010 mr. J. Keizer

13 Gevolgen proeftijd ontslagvergunning is niet vereist
opzegverboden niet van toepassing er zijn uitzonderingen: zwangerschap geen opzegtermijn © 2010 mr. J. Keizer

14 Lengte proeftijd © 2010 mr. J. Keizer www.BedrijfenRecht.nl
arbeids-overeenkomst bepaalde tijd korter dan 2 jaar maximaal 1 maand 2 jaar of langer maximaal 2 maand niet vastgesteld op kalender datum onbepaalde tijd maximaal 2 maand © 2010 mr. J. Keizer

15 Overgang van onderneming
van overgang van een onderneming is sprake als een eenheid van ondernemingsactiviteiten wordt overgedragen (verkocht) bij overgang gaan de werknemers met alle rechten en plichten automatisch over op de verkrijger (art. 7:662 ev BW) © 2010 mr. J. Keizer

16 Gewone overgang Ondernemer A Ondernemer B Onderneming A Werknemers
koopovereenkomst gaat over Arbeidsovereenkomst gaat over © 2010 mr. J. Keizer

17 Faillissement bij faillissement gaan werknemers niet automatisch over op de verkrijger (art. 7: 666 BW) © 2010 mr. J. Keizer

18 Faillissement Curator Ondernemer B Onderneming A Werknemers
koopovereenkomst gaat over arbeidsovereenkomst gaat niet over Werkloos ? © 2010 mr. J. Keizer


Download ppt "9. Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google