De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag 22 april 2008 Brussel “REGIO MIDDEN-KEMPEN BEWEEGT!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag 22 april 2008 Brussel “REGIO MIDDEN-KEMPEN BEWEEGT!”"— Transcript van de presentatie:

1 studiedag 22 april 2008 Brussel “REGIO MIDDEN-KEMPEN BEWEEGT!”

2 Agenda  Even terug in de geschiedenis  Samenwerking tussen 7 gemeenten  Ontwikkelingsplan en goedkeuring  Concrete doelstellingen en acties  Start project  Feitelijke vereniging en structuur  Startvergadering actoren

3 Even terug in de geschiedenis  Start begin 2007 (bilateraal)  Samenwerking tussen 7 gemeenten  Leefbaarheid in de typische plattelandsregio  Officiële start 10 juli 2007: persmoment Geel  Charter voor samenwerking getekend door burgemeesters, secretarissen en schepenen

4 Zeven gemeenten: 117.000 inwoners Vorselaar Lille Kasterlee Retie Geel Meerhout Balen

5 Ontwikkelingsplan en goedkeuring  Ontwikkelingsplan  Intensief proces van  Tussen gemeenten  Binnen gemeenten  Met tientallen actoren  Denkcel (1), stuurgroep (7) en werkgroepen 7 x 7 personen (lokaal) + 15 actoren (regionaal)  Op zoek naar “regionale visie”

6

7 Ontwikkelingsplan en goedkeuring  Pluspunten?  Bottom-up  Ervaring PAK +  Zeer grote betrokkenheid/dynamiek  Goedkeuring ontwikkelingsplan  2008-2013  3.157.000 euro

8 3) Doelstellingen en acties uit het plan 1.Creëren van een belevingsvol toeristisch-recreatief product en de ontsluiting ervan  routenetwerken, promotie toerisme, bewegwijzering, waterbeleving … 2.Het cultureel erfgoed van de woon- en leefkernen op het platteland ontsluiten, zodat dit kan bijdragen aan de streekidentiteit  opwaarderen en bekend maken van erfgoed, streekidentiteit … 3.Ondersteuning van lokale economie en het ruraal ondernemerschap  marketing van de streek, streekproducten, ruraal ondernemerschap … 4.Verkeersluwe dorpskernen bevorderen en trage wegen ontsluiten  verkeersluw, aangepaste mobiliteit, parkeren in rand, trage wegen …

9 3) Doelstellingen en acties uit het plan 5.Opwaarderen van de pleinen in de centra, dorpen en gehuchten  heraanleg en verfraaiing van pleinen, plaats voor ontmoeting, trekpleisters … 6.Verenigingen en bewonersgroepen inspireren en activeren, opdat ze de waarden van het platteland beseffen en betrekken in hun werking  kermissen, optochten, ‘ken je streek’-wandelingen, autoloze zondagen 7.Sociale initiatieven en infrastructuur oprichten, uitbouwen en coördineren in de nabijheid van de bewoners  ontmoetingskansen, dienstverlening via antennepunten, buurthuizen … 8.Leven, wonen en zorg in de thuisomgeving bewaren, stimuleren en opwaarderen, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen  vernieuwende woonvorm- en samenwerkingsprojecten, groene zorg, …

10 Start van het project  Juridische structuur Feitelijke vereniging i.s.m. Rurant vzw  Interne structuur Plaatselijke Groep en Raad van Bestuur  Voorzitter: Kris Breugelmans (Lille)  Ondervoorzitter: Lieven Janssens (Vorselaar)  Ondervoorzitter: Gust Adriaensen (Retie)  Secretaris: Leen Beke (Geel)  Coördinator (vacature)  Startvergadering actoren

11 Vragen? BEDANKT VOOR UW AANDACHT! Regio Midden-Kempen beweegt …


Download ppt "Studiedag 22 april 2008 Brussel “REGIO MIDDEN-KEMPEN BEWEEGT!”"

Verwante presentaties


Ads door Google