De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marco Oving Projectleider

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marco Oving Projectleider"— Transcript van de presentatie:

1 Marco Oving Projectleider
Ons openbaar vervoer Marco Oving Projectleider 1

2 Inhoud presentatie Ons Openbaar Vervoer (kader) Doe mee met het OV!
Reiziger aan het stuur (Syntusgebied) OV op het platteland 2

3 Ons openbaar vervoer

4 Kader - OV tactiek Druk op OV: Beperkingen financiering BDU, wordt nog versterkt door bezuinigingen Daarom “basis op orde, groei op kernnet” Beperken van de kosten aanvullend busnet en regiotaxi, maar niet weghalen Handhaven/uitbreiden kernnetlijnen en marketing/sales om opbrengsten te verhogen

5 Doe mee met het OV! 5

6 Doe mee met het OV! Provincie wil met dit project bereiken dat meer mensen gebruik maken van het ov en dat deze reizigers meer tevreden zijn over het ov Daarvoor wil de provincie burgerparticipatie inzetten door het opzetten van een vrijwilligersnetwerk: van burgers voor burgers. Samen maken we het OV! Daarmee is dit project een vervolg op de OV-ambassadeurs, die de provincie sinds ruim 2 jaar inzet. Positief, maar effectiviteit is beperkt door geringe inzet

7 Burgerparticipatie

8 Doelgroep Doelgroep betreft alle inwoners van West Overijssel, die zelf niet zo snel gebruik maken van ov –en/of weinig ervaring hebben met ov. Het project richt zich vooral op de volgende doelgroepen: Kinderen (OV4U) Ouderen Mensen met functiebeperking (MEE) 8

9 Doelen Inrichten staande vrijwilligersorganisatie
In 2012 minimaal 10 actieve vrijwilligers In 2014 minimaal 30 vrijwilligers, die samen ca uur beschikbaar zijn (gemiddeld 100 uur per jaar) Deze vrijwilligers bereiken in 2014 minimaal inwoners per jaar De bereikte mensen hebben een positievere houding ten opzichte van OV, meer kennis van en reizen meer met OV Verhogen imago/bekendheid provincie en vervoerders door spraakmakend en succesvol OV-project 9

10 Duur van het project Het opzetten van de organisatie inclusief het werven van geschikte vrijwilligers start nu en loopt door tot in 2013 (2014) Dit gebeurt in stappen met tussentijdse evaluaties i.r.t. ervaringen binnen project De uiteindelijke vrijwilligersorganisatie wordt voor onbepaalde tijd ingesteld

11 Werkgebied Overijssel exclusief regio Twente
starten met vervoerder in Midden Overijssel (Syntus-werkgebied)

12 Inzet vrijwilligers Beheerorganisatie bijv. in coördinerende rollen of opzetten van trainingsprogramma’s Promotie van het openbaar vervoer Meedenken in verbeteren kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer Meedoen in de opzetten, beheren en uitvoeren van elementen in openbaar vervoer

13 Planning http://www.overijssel.nl/ovambassadeur
Inzet eerste vrijwilligers in september Meer info over dit project: 13

14 Reiziger aan het stuur Inwoners/gebruikers mogen in Syntus vervoergebied online concrete ideeën indienen om ov beter te maken 14

15 15

16 Meedenken? 16

17 OV op het platteland ‘Je komt overal met het OV in Overijssel’
Is er geen (buurtbus) dan is er Regiotaxi Toch staat de dienstverlening door bus/regiotaxi door bezuinigingen/krimp onder druk: samen op zoek naar mogelijke alternatieven 17

18 Alternatieven Autodelen
Via een landelijke organisatie (wheelsforall.nl) een particulier stelt zijn eigen auto beschikbaar aan anderen (lokale initiatieven, zoals in zeeuws vlaanderen-autodelenkostendelen.nl) 18

19 19

20 20

21 Wat vragen we aan u? (1) Wilt u meedenken, meedoen met dit project als vrijwilliger? Ziet u voor u zelf actieve rol, bijvoorbeeld (nader in te vullen): opzetten buurtbusproject Onderhouden bushalte(s) promoten OV in uw dorp/streek/regio meedenken over de kwaliteit van het OV (RAHS) Inzet in geheel nieuw project om de mobiliteit op het platteland te waarborgen (bv autodelen)

22 Wat vragen we aan u? (2) Wat zijn de wensen/behoeftes vanuit de dorpsraden /verenigingen m.b.t. OV? Ideeën zijn welkom! Ziet OVKK een rol voor zichzelf in dit project? Bv Intermediair, aanjager of?? 22

23 Meer informatie Marco Oving m.oving@overijssel.nl Telefoon 038 4998205
23

24 Dank voor uw aandacht Samen maken we het OV! 24


Download ppt "Marco Oving Projectleider"

Verwante presentaties


Ads door Google