De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arjan Klapwijk Beleidsmedewerker openbaar vervoer Gemeente Tilburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arjan Klapwijk Beleidsmedewerker openbaar vervoer Gemeente Tilburg"— Transcript van de presentatie:

1 Arjan Klapwijk Beleidsmedewerker openbaar vervoer Gemeente Tilburg
Experimenten met tarieven in Tilburg Arjan Klapwijk Beleidsmedewerker openbaar vervoer Gemeente Tilburg

2 Opbouw (OV in) Tilburg in kort bestek Doelstelling tariefacties OV:
Verkeer Sociaal Uitwerking verschillende tariefacties Praktische uitwerking en kosten Resultaten Pilot Goedkoop OV Provincie Noord Brabant

3 Tilburg: 200.000 inwoners, zesde stad van het land
Veel logistieke bedrijven, daarnaast creatieve en medische sector van belang Veel onderwijs, zoals Universiteit Tilburg

4 Tilburg:

5 Centrum Tilburg; Spoorlaan

6 Stadsvervoer Tilburg:
3 NS-stations 9 stadslijnen 2 wijkbussen jaarlijks ± reizigers vervoerder: Veolia Transport

7 Opwaardering stadsvervoer begin 2005 (T bus):
herziening routes Hoogwaardige haltes op belangrijkste locaties Wijkbussen; buurtbusconcept toegepast in de stad Eigen consumentenplatform (CONOV Tilburg)

8 TOP-halte en bus in huisstijl

9 Tariefacties OV Tilburg
In Collegeprogramma verschillende doelstellingen: Verhogen participatie m.n. ouderen Verbeteren luchtkwaliteit Garanderen bereikbaarheid stad Openbaar vervoer krijgt hierin belangrijke rol Brede steun van vrijwel alle raadsfracties

10 Functie OV in verkeerssysteem Tilburg:
Leefbaarheid, bereikbaarheid, mobiliteit in balans, OV vervult hierin belangrijke functie Milieuvriendelijk alternatief voor de auto, belangrijk bij verbeteren luchtkwaliteit Veilig vervoer Vooral in daluren nog ruimte voor groei

11 Functie OV in sociale systeem Tilburg
25% van de huishoudens niet in bezit van auto Belangrijk vervoer voor mensen die fysiek niet meer in staat zijn te fietsen Nabijheid van halte belangrijk voor participeren ouderen Voor gebruik OV blijkt nog financiële drempel te bestaan

12 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Hoofddoelstelling: iedereen kan meedoen in maatschappij Gemeenten hebben belangrijke rol in voorwaarden scheppen voor participatie Bevorderen OV past uitstekend bij voorwaardenscheppend beleid

13 Tariefmaatregelen Pilot voor in eerste instantie 9 maanden
Gratis OV voor 55+ Uitbreiding geldigheid winkelkaartje TOP-ticket Kinderen tot 12 jaar gratis met TOP-ticket Tariefsverlaging nachtvervoer Nightliner

14 Gratis OV voor 55 plus: Minima boven 55 jaar kwetsbare groep
Veel reizen juist in daluren Bevordering participatie Terugdringen autoverkeer Gratis reizen op vertoon van Identiteitskaart (ook reizigers buiten Tilburg)

15 Uitbreiding TOP-ticket
Eerst alleen tijdens koopavonden, zaterdagen Belangrijke rol bij terugdringen autoverkeer naar centrum Vereenvoudiging door geldigheid gehele weekend Bevordering gebruik dal Gratis voor kinderen als stimulans voor gebruik bus door gezinnen

16 Praktische uitwerking
Afspraken met provincie (verantwoordelijk voor tarieven OV) Afspraken met Veolia/BBA: Praktische zaken Financiële compensatie gemiste inkomsten Kosten en dekking hiervan

17 Afspraken Provincie In zomer 2006 nog geen actieve rol provincie bij Gratis OV Tilburg voert pilot voor 9 maanden zelf uit Naar aanleiding van resultaten afspraken over voortgang Gratis OV in Tilburg vormt mede de aanleiding voor pilots goedkoop OV provincie

18 Afspraken Veolia/BBA Kosten derving inkomsten op basis van groot reizigersonderzoek in 2005 Snelle overeenstemming over kosten Extra inzet naar behoefte (vooralsnog niet nodig geweest) Identiteitskaart als geldig vervoerbewijs

19 Kosten per jaar Invoering gratis OV 55+: €600.000,-
Uitbreiding geldigheid TOP-ticket: €50.000,- Kosten monitoring en communicatie; € ,- Dekking vanuit reserveringen exploitatie openbaar vervoer

20 Belangrijkste resultaten
Gratis OV 55plus Zeer grote bekendheid (97% binnen doelgroep) Ruime verdubbeling van aantal reizigers in de doelgroep 40% van alle nieuwe reizigers nam voorheen de bus 10% van alle nieuwe reizigers bleef voorheen thuis; bijdrage aan sociale participatie Geen noemenswaardige negatieve bij-effecten Geen/nauwelijks effecten op drukte op de weg en milieu

21 Belangrijkste resultaten
TOP-ticket: Belangrijke bijdrage aan verminderen autoverkeer naar binnenstad Tilburg Voor overgroot deel winkelpubliek Op zondag met name sociaal gebruik

22 Na de pilots: Pilots Tilburg vormden de aanzet tot provinciale initiatieven met gratis OV; Provincie zette pilots helaas niet door, maar startte eigen pilots; Ook TOP-ticket wordt vervangen door provinciale pilot goedkoop OV.

23 Pilots eindigen per 1 juli 2010 (gelijk met invoering OV-chipkaart-
Na de pilots: Provincie is gestart met Brabantbrede pilots met lage tarieven voor gratis OV; 0,30 tarief voor senioren (65plus) en kinderen (<12) per 1 mei 2008 tot 0,60 tarief dal en €1,00 (spits) voor overige reizigers per 1 januari 2009 Pilots eindigen per 1 juli 2010 (gelijk met invoering OV-chipkaart-

24 Provinciale pilots Je blijft bussen: Van 1 mei 2008 tot 1 juli 2010
Voor 65+ en kinderen onder 12 Een uur reizen voor 1 strip (€0,30) Strippenkaart van 15 strippenkaart

25 Provinciale pilots De bus beter dus: Van 1 januari tot 1 juli 2010
Voor iedereen tussen 12 en 65 Een uur reizen voor 2 strippen (€0,60) In de spits een uur reizen voor 3 strippen (€0,90) Strippenkaart van 45 strippenkaart Vervangt ook TOP-ticket

26 Provinciale pilots Dagkaart: Van januari 2009 tot 1 juli 2010
Voor alle reizigers Een dag reizen voor €3,- Als enige ook op de bus te koop Ook in Stadsregio Eindhoven

27 Resultaten provinciale pilots
Goedkoop OV 65+ en kinderen (De bus, beter dus): Ruim 80% van alle Brabanders is van de tariefactie op de hoogte Aantal reizigers in doelgroep is met 38% toegenomen Positief effect op participatie Geen effect op congestie en milieu

28 Resultaten provinciale pilots
Goedkoop OV 12 tot 65 Nog geen monitoringsgegevens bekend Wel duidelijk dat dagkaart verreweg het populairst is

29 Voortzetting pilots Provinciale pilots eindigen op 1 juli 2010
Op 1 juli start OV-chipkaart Dit voorjaar besluit over tarieven OV-chipkaart

30 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Arjan Klapwijk Beleidsmedewerker openbaar vervoer Gemeente Tilburg"

Verwante presentaties


Ads door Google