De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatiebijeenkomst: Re-Creation of the Landscape

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatiebijeenkomst: Re-Creation of the Landscape"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatiebijeenkomst: Re-Creation of the Landscape
Maarten Kaptein 25 juni 2012

2 Agenda Introductie Kader Projectgebied Projectdoelstellingen
AGNAS i.r.t. project Planning Vragen over presentatie Wat betekent dit concreet voor u? Wat vindt u belangrijk in dit project?

3 2. Projectkader LEADER Tielts Plateau (2007 – 2013)
Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale -> Plattelandsontwikkeling Budget 3 milj. Euro -> via projectvoorstellen 8 landelijke gemeenten Nader informatie:

4 2. Projectkader Wat willen we in het Tielt plateau bereiken:
via samenwerking en betrokkenheid de regio verder uitbouwen tot een attractieve, leefbare, dynamische en samenhangende regio, met specifiek aandacht voor jongeren/jonge gezinnen, senioren en startende ondernemers

5 2.Projectkader Door Natuurpunt de Torenvalk i.s.m. begeleidingsgroep projectvoorstel: Re-Creation of the landscape (2012 – 2015) 1x per 3 maanden overleg Begeleidingsgroep Provincie West-Vlaanderen Gemeenten Tielt en Dentergem Landbouworganisaties ABS en Boerenbond Natuurorganisaties Natuurpunt De Torenvalk Recreatie en toerisme Westtoer en Pasar

6 Spoorlijn Gent – De Panne
3. Projectgebied Aarsele Spoorlijn Gent – De Panne Markegemse-steenweg Markegem Wakkenstraat Driekoningen- straat Wakken

7 4. Projectdoelstellingen
Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap en verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelbergsite – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter) Stappen: Inventariseren van trage wegen Waar nodig of wenselijk én mogelijk :openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen (Her)inrichten van enkele trage wegen

8 4.2. Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’
Aarsele Poelberg Gaverbos Meikens- bos Legenda Begrenzing inventarisatiegebied trage wegen Gewenste recreatieve relatie Recreatief eiland Markegem Balie- kouter Wakken

9 4. Projectdoelstellingen
Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap en verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelbergsite – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter) Inventariseren, inrichten, openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelberg – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter) Bewoners, bezoekers en gemeente informeren over het belang van streekeigen beplanting en het werken rond bepaalde diersoorten (doel-/symboolsoorten)

10 4.3. Werken met doel-symboolsoorten
Provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen: Beleid rond prioritaire en symboolsoorten Provincie Vlaams-Brabant: Koester je buren! Een zetje voor de bedreigde zwaluw in Tielt-Winge Nieuwe kansen voor de kamsalamander in Haachtse Antitankgracht Provincie Limburg Werkt rond doelsoorten voor de gehele Provincie en gemeenten

11 4. Projectdoelstellingen
Algemeen: aantrekkelijker maken van het landschap Inventariseren, inrichten, openstellen/afschaffen/verleggen van trage wegen Verbinden van toeristisch recreatieve ‘eilandjes’ (Poelberg – Meikensbos – Gaverbos- Baliekouter) Bewoners en bezoekers informeren over het belang van streekeigen beplanting en het werken rond bepaalde diersoorten (doel-/symboolsoorten) Organiseren van sociaal- culturele jongeren uitwisseling met Polen t.b.v. herontdekken van het leven in/met/van de natuur

12 5. Project t.o.v. AGNAS Afbakening Gebieden Natuurlijke en Agrarische Structuur
Géén relatie met Leader Re-Creation of the landscape Ander projectgebied (deels wel zelfde gebied) Niet bindend -> LEADER = op basis van vrijwilligheid Niet bestemmend -> LEADER = uitvoeringsgericht

13 Spoorlijn Gent – De Panne
5. Projectgebied - AGNAS Aarsele Spoorlijn Gent – De Panne Markegemse-steenweg Legenda Grens projectgebied Indicatieve grens AGNAS Markegem Wakkenstraat Driekoningen- straat Wakken

14 6. Planning Veldinventarisatie Trage wegen (juli – sept.)
Verwerking inventarisatie in GIS (sept. - nov.) Opmaak visie herstellen en/of bijstellen Trage wegen (nov. – dec.) 4. Gesprekken met de bewoners

15

16 6.1. Veldinventarisatie trage wegen
Conform inventarisatieformulier VZW Trage wegen Alle voet- en buurtwegen, bestaand en volgens Atlas der Buurtwegen, 10 april 1841

17 8. Vragen over voorgaande?
Samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om onze streek nog mooier te maken. In het belang van uw zelf de recreant/toerist, zonder dat we elkaar hinderen en iedereen zijn eigen werkzaamheden kan blijven uitoefenen. Zodat we met trots ons platteland aan een ieder kunnen laten zien. Heeft u tussendoor hierover al vragen?

18 8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging)

19 8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan voor particulieren en landbouwers tegen zeer geringe vergoeding

20 8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding Opmaak bedrijfsintegratieplan voor landbouwers (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf)

21 8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf) Afsluiten beheerovereenkomsten (grasbufferstroken, perceelrandbeheer, hooilandbeheer, uitstel maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.)

22 8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf) Afsluiten beheerovereenkomsten (erosiebestrijding, hooilandbeheer, uitstel maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.) Behoud bomen, bomen laten knotten door knotploeg Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed (in Ankerplaats vergoeding mogelijk)

23 8. Wat betekent dit concreet voor u?
Welke mogelijkheden heeft u om de streek mooier te maken? Openstellen en inrichten trage wegen (deels door verlegging) Opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplan tegen zeer geringe vergoeding Opmaak bedrijfsintegratieplan (inclusief looplijnanalyse landbouwbedrijf) Afsluiten beheerovereenkomsten (erosiebestrijding, hooilandbeheer, uitstel maaidata, aanleg en beheer poelen, e.d.) Behoud bomen, bomen laten knotten door knotploeg Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed (in Ankerplaats vergoeding mogelijk) Aanplanten van Kleine LandschapsElementen: hagen, bomenrijen, (knot)bomen, Hoogstamfruit e.d. Ophangen/plaatsen nestkasten/plankjes In de tuin planten toe passen die bestuift kunnen worden -> voor bijen en hommels, geen pesticiden

24 9. Wat vindt u belangrijk in dit project
9. Wat vindt u belangrijk in dit project? Suggesties, aandachtspunten, opmerkingen waar we rekening mee dienen te houden Bijvoorbeeld: recreatie i.r.t. afval (blikjes in de berm) ..

25 Bedankt om langs te komen,
Maarten Kaptein Landschapsconsulent Re-Creation of the Landscape Werkdagen: maandag, woensdagochtend en donderdag Telnr GSM Adres Ontvangerstraat Tielt


Download ppt "Welkom op de informatiebijeenkomst: Re-Creation of the Landscape"

Verwante presentaties


Ads door Google