De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pinksteren 2014 Feest van de Geest

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pinksteren 2014 Feest van de Geest"— Transcript van de presentatie:

1 Pinksteren 2014 Feest van de Geest

2 de Geest??

3 De Geest is God  Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen (1 Korintiërs 2:11)

4

5 De Geest maakt één 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest...

6 De Geest maakt één Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt (1 Korintiërs 12:13)

7 De Geest maakt één 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

8 De Geest maakt één

9 De Geest maakt één 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn slaven en op Mijn slavinnen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

10 De Geest stelt Jezus centraal
22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, (...) 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. (...) 32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. 36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem èn tot Heer èn tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

11 De Geest confronteert je met jezelf
37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep in hun hart getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden...

12 De Geest verenigt in een geloofsgemeenschap
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

13 Wat betekent dit voor ons?

14 De Geest is God Realiseer je je dat de Geest God is? Dringt het tot je door dat God door Zijn Geest in je wil wonen? Wat betekent dat dan voor jou?

15 De Heilige Geest stelt Christus centraal

16 De Geest confronteert je met jezelf
Heeft Gods Geest je hart geraakt? En wat was (is) jouw antwoord?

17 De Geest maakt één Door geloof in Jezus heeft de Geest je lid gemaakt van het lichaam van Christus: de gemeente. Dat is niet vrijblijvend. De Geest doorbreekt de grenzen tussen mensen. Welke grenzen moet de Geest in mij doorbreken?

18 De Geest verenigt in een dynamische geloofsgemeenschap
Handelingen 2:42 - In hoeverre - volharden wij in het bijbels onderricht? - volharden we in het vormen van een gemeenschap? -volharden we in gebed en het breken van het brood? Wat kunnen we nog meer leren en in praktijk brengen van die eerste gemeente?

19 Pinksteren Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt... (1 Korintiërs 2:12)


Download ppt "Pinksteren 2014 Feest van de Geest"

Verwante presentaties


Ads door Google