De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Romeinen 16:17-23 ernstige slotwoorden. En ik spreek jullie aan, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden (twee- stand) teweegbrengen en struikelblokken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Romeinen 16:17-23 ernstige slotwoorden. En ik spreek jullie aan, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden (twee- stand) teweegbrengen en struikelblokken."— Transcript van de presentatie:

1 Romeinen 16:17-23 ernstige slotwoorden

2 En ik spreek jullie aan, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden (twee- stand) teweegbrengen en struikelblokken opwerpen naast het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer je van hen af. Romeinen 16:17

3 16:17 aanspreken = parakaleo langsbij-roepen: arm om je schouder

4

5 16:18 hen in het oog te houden.. opmerken: skopeo Lucas 11:35 dat het licht in je geen duisternis is 2 Corinthiërs 4:18 niet wat gezien wordt, maar wat niet gezien wordt Filippenzen 2:4 niet alleen wat van jezelf is Filippenzen 3:17 hen die ook zo wandelen

6 16:17 die onenigheden (twee- stand) teweegbrengen en struikelblokken opwerpen

7

8 16:17 onenigheden en struikelblokken: charismatische leer: doop in de heilige geest gaven van de geest – spreken in tongen

9 houden van de Thora: dagen (sabbat), maanden, vaste tijden, en de 10 geboden, voedselregels

10 menselijke werken toevoegen aan de genade van God

11

12 16:17 naast het onderricht dat u hebt ontvangen: 1:16 evangelie is kracht van God tot redding voor ieder die gelooft 3:24 gerechtvaardigd om niet in Zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus 5:9 wij worden gered van de verontwaardiging door Hem 8:1 geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn 8:38,39 niets kan ons scheiden van Zijn liefde die in Christus Jezus is

13

14 16:17 mijdt hen (mijden: uit-buigen) Romeinen 3:12 God 1 Petrus 3:11 het kwaad

15 16:18 Want zulke dienen niet onze Heer Jezus Christus liefhebben: dienen als slaaf (douleuo)

16

17 16:18 Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik afwijken van het onderricht van het evangelie leidt tot interesse in het zelf, of : zichzelf - zet de mens centraal ipv God/Christus

18

19 16:18 en door fraaie woorden en mooie praat misleiden zij de harten van de argelozen. fraaie woorden: chrestologias (complimenten) en mooie praat: eulogias

20 Misleiden: 1. Ipv Gods gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus diverse leringen over menselijke inspanning 2. Het vlees, menselijk intellect op de voorgrond ipv Gods liefde waarin Hij Zij Zoon voor zondaren overgeeft

21

22 16:19 Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent tot in het goede, maar oprecht tot in het kwade. wijs bent tot in het goede: niet de wijsheid van de wereld  regels opleggen tot disciplinering van de mens Maar: Gods wijsheid in het kruis van Christus (1 Cor.1:18-31) oprecht tot in het kwade: volledig verzekerd dat God in staat is wat Hij beloofde ook te doen (Romeinen 4:21)

23

24 En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.


Download ppt "Romeinen 16:17-23 ernstige slotwoorden. En ik spreek jullie aan, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden (twee- stand) teweegbrengen en struikelblokken."

Verwante presentaties


Ads door Google