De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wandel en gedrag Romeinen 12-15 4-4-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wandel en gedrag Romeinen 12-15 4-4-2017."— Transcript van de presentatie:

1 Wandel en gedrag Romeinen 12-15

2 Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1

3 Evangelie is Gods kracht tot redding voor eenieder die gelooft

4 Sfeer van evangelie: genade
Setting van Sinaï: wet Sfeer van evangelie: genade

5 Wetgeving op Sinaï

6 Wet of genade Zegen op voorwaarde dat je de eis volbrengt
Wandelen op eigen kracht (vlees) Vloek als je het niet doet; straf, sancties Zegen zonder voorwaarde of eisen Wandelen door Gods genade (geest) Geen vloek of straf

7 Grote kracht in ons: de geest van God

8 Oproepen – aanspreken – langsbij roepen

9

10 Wat is de basis voor onze logische dienst aan God

11

12 Kracht voor onze dagelijkse wandel: het woord van God

13 Romeinen 1-11 en 12-16

14 Verlossing: Wij uit de slavernij van de zonde Israël uit de slavernij
van Egypte

15 רחמ Barmhartigheid (rèchèm) Medelijden (oiktirmon) oiktirmon eleos

16 Toen zei David tegen Gad: Het benauwt mij zeer. Laten wij toch in de hand van JAHWEH vallen, want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen.

17 Verhoor mij, JAHWEH, want Uw goedertierenheid is rijk ;
zie mij aan naar Uw grote barmhartigheid. Psalm 69:17

18 Ik zal u voor de eon tot Mijn bruid nemen:
ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid.   In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de JAHWEH kennen Hosea 2:18,19

19 Het evangelie! Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus.

20 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin, dat terwijl wij zondaren zijn, Christus voor ons stierf

21 Want God heeft allen in weerspannigheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

22 Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te stellen als een levend offer, heilig en voor God welgevallig: dat is uw logische godsdienst. Romeinen 12:1

23 Stel je op

24 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God Romeinen 6:13

25 Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om jullie lichamen aan God te stellen als een levend offer, heilig en voor God welgevallig: dat is uw logische godsdienst. Romeinen 12:1

26 een levend offer

27 heilig

28 voor God welgevallig!


Download ppt "Wandel en gedrag Romeinen 12-15 4-4-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google