De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present."— Transcript van de presentatie:

1 The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present.
Abraham Lincoln Annual Message to Congress 1862

2 samen bouwen aan ‘de school’ van morgen

3 Doelen in sessie IV Inzicht verhogen in de aanmelding, de intake- en strategiefase binnen HGW Analyse maken van de van de schoolspecifieke intake- en strategiefase. Rol van de verschillende actoren uitklaren binnen een HGW traject.

4 Starten van een zorgtraject
Hgw sessie 4 10 november 2010 Luc Lemarcq & Beatrijs Van De Casteele

5 Verschillende fasen binnen HGW
Aanmelding: meer informatie nodig om vraag te beantwoorden? Nee Vraag beantwoorden Ja 1. Intake 2. Strategie 3. Onderzoek 4. Indicering 5. Advies Verschillende fasen binnen HGW Interventie- & evaluatiefase

6 Leerling met een nood vastlopen Aanmelden in zorgteam
leerkracht observeert, zoekt .. probeert een andere benadering uit … praat met de leerling praat met de ouder overlegt met collega… zoekt in (vak) literatuur oplossing gevonden handelen checken, eventueel bijsturen vastlopen Aanmelden in zorgteam

7 Aanmelden in zorgteam Strategie van aanmelden:
wat is de procedure voor de aanmelding ? kennen alle teamleden de procedure? Expliciet of impliciet ? hoe weet de aanmelder wanneer dat de aanmelding wordt opgevolgd? Moeten lkr wachten tot een klasseraad of niet? - Formulier hoe aanmelden? Via formulier of mondeling? Wat zijn de doelen bij een schriftelijke of mondelinge melding? Wat zijn de valkuilen? Voor- en nadelen ? Welk effect heeft de gekozen werkwijze op de werking van het zorgteam, de leerkracht, de start en het verloop van een zorgtraject? Hoe volledig moet een aanmelding zijn? zijn de HGW uitgangspunten terug te vinden bij de aanmelding? - eerst kijken naarde talenten en de positieve aspecten van leerling ? - voerde de lkr al een gesprek met de leerling ? - was er al contact met de ouders? - wat zijn de onderwijsbehoeften van de lln ? - waar wil de lkr hulp voor? (de ondersteuningsbehoeften van de lkr)

8 Eerste lijnszorg Kind met een nood Leerkracht handelt vastlopen
Aanmelden in zorgteam : opstarten van zorgtraject intake strategie onderzoek indicering advies evaluatie handelen

9 Tweede lijnszorg Kind met een nood Leerkracht handelt vastlopen
Aanmelden in zorgteam : opstarten van zorgtraject intake strategie onderzoek Aanmelden aan CLB vastlopen indicering advies evaluatie handelen

10 Intakefase = fase van de cliënt
Cliënt wordt uitgenodigd om te vertellen Subjectief: elke beleving is waar Visie en perceptie wordt ernstig genomen Geen discussie: ieder heeft gelijk School vraagt en ontvangt het verhaal respectvol Doel : info verzamelen ( basis voor volgende fasen ) gericht op advies : waar willen we naartoe? Hoe : vragen en doorvragen, van algemeen naar specifiek - wie ? wat ? wanneer ? verhaal verkennen - waar hoop je op? Wat is goed nieuws? verwachtingen - welke positieve aspecten, negatieve aspecten?-> concreet - wat zijn oorzaken, redenen ? attributies: intern, extern - wat zijn de effecten van genomen maatregelen? - Afronden door - afstemming en afspraken: benoem overeenkomsten en verschillen maak goede afspraken ivm verloop vermeld wie betrokken is - maak één verslag voor alle betrokkenen

11 Organisatie van een intake
Spreek vooraf goed af wie welke rol op neemt. Wie leidt het gesprek? Wie is aanwezig bij het gesprek? Benoem alle partners en hun rol Geef de beschikbare tijd aan Bij gescheiden ouders: liefst beiden spreek ze aan op hun “ouder” zijn Bij sluimerende conflicten school – ouders: aanvankelijk een apart gesprek

12 Strategiefase = fase van de professionals
Doel: reflecteren over gegevens intake -beslissingen nemen over het verdere traject Wat weten we al? Wat willen we nog weten? Waarom willen we het weten?

13 Strategiefase: Wat weten we al?
Clusteren van info Kind : leerontwikkeling Werkhouding en gedrag Cognitief functioneren Soc-emotioneel functioneren Lichamelijk functioneren Opvoedingssituatie: sociaal emotionele ontwikkeling Lichamelijke verzorging Cognitieve stimulering Onderwijsleersituatie: Pedagogische werkwijze Vakkennis en didactiek klassenmanagement

14 Strategiefase: Wat willen we nog weten
Strategiefase: Wat willen we nog weten? Wat hebben we nodig om hulpvraag te beantwoorden? Als we weten wat aan de hand is Als we de situatie begrijpen Als de onderwijsbehoeften duidelijk zijn Als we het gewenste onderwijsaanbod kunnen formuleren >Dan is geen verder onderzoek nodig ! Als we onvoldoende info hebben om de hulpvraag te beantwoorden Verder doelgericht informatie verzamelen Formuleren van handelingsgerichte onderzoeksvragen

15 Strategiefase:Waarom willen we dat weten?
Enkel weten om te kunnen adviseren tot handelen Hypothesen formuleren : als …dan redenering Handelingsgericht onderzoeksvragen Onderkennende vragen : om welk type stoornis gaat het? Heeft dit kind motorische onrust? Verklarende vragen: waarom doet dit zich voor? Waarom is dit kind zo angstig? Indicerende vragen: hoe kan het kind het best geholpen worden? Hoe kunnen we de omgeving prikkelvrij maken?

16 Organisatie van strategiefase
Dit is een overleg onder professionals Doel : weten of verder onderzoek nodig is , wie het gaat doen en waarom! Afspraken maken en noteren: school, ouders, kind , CLB, anderen.. Transparantie: breng ieder op de hoogte Valkuil: vooringenomenheid en voorkeursvermoeden Tip: zoek altijd naar tweede vermoeden die je eerste vermoeden tegenspreekt


Download ppt "The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present."

Verwante presentaties


Ads door Google