De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische procedures: een routebeschrijving Bestuurs- en Concerndienst Afdeling Juridische Zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische procedures: een routebeschrijving Bestuurs- en Concerndienst Afdeling Juridische Zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Juridische procedures: een routebeschrijving Bestuurs- en Concerndienst Afdeling Juridische Zaken

2

3 Onderwerpen Rol van ‘de’ jurist; wie doet wat? Soorten en oorzaken van procedures Inzicht in kosten Geen onnodige juridisering/deregulering

4 Wie doet wat in Utrecht? (1) BESTUURSRECHTELIJK (Beleids)medewerkers in Diensten bereiden beleid en regelgeving (verordeningen, bestemmingsplannen etc.) voor Juristen binnen de afdelingen/Diensten adviseren Raad en/of college stellen beleid/regelgeving vast Beleid/regelgeving kan leiden tot besluiten gericht aan de burger (vergunning, weigering uitkering etc.), waartegen burger bezwaar kan maken (=wettelijk recht)

5 Wie doet wat in Utrecht (2) Juristen van BCD/JZ behandelen bezwaren en beroepen (hoge efficiency), koppelen terug en begeleiden eventueel beroep. Aantal juristen voor rechtstreekse ondersteuning bestuur. Daarnaast worden bij SO beroepen behandeld vanwege bestemmingsplannen en milieuzaken Worden bezwaren vanwege belastingaangelegenheden bij DBG behandeld

6 Wie doet wat in Utrecht? (3) BESTUURSRECHTELIJK Ter illustratie: Er worden jaarlijks ongeveer 375.000 besluiten genomen; vaak bezwaar en/of beroep mogelijk Zo’n 20.000 bezwaren intern behandeld (merendeel fiscaal) JZ/BCD behandelt ongeveer 4000 bezwaren per jaar Vanwege die zaken wordt er zo’n 400 maal beroep ingesteld. In ongeveer 20% van de zaken wordt de indiener in het gelijk gesteld. In het bestuursrecht wordt weinig gebruik gemaakt van externe inhuur, met uitzondering van rechtspositionele kwesties.

7 Wie doet wat in Utrecht? (3) PRIVAATRECHTELIJK -Het aangaan van overeenkomsten is gemandateerd; ligt op allerlei plaatsen in de organisatie -Juristen kunnen bij het opstellen/onderhandelen adviseren -Conflict? Juristen adviseren -Rechtszaak: meestal verplicht advocaat in te schakelen STRAFRECHTELIJK -Advocaat verplicht

8 Soorten en oorzaken van procedures Bestuursrecht / Privaatrecht / Strafrecht -Meestal is de keuze procederen of niet NIET aan de gemeente; is wettelijk recht van de burger of wederpartij -Voordat gemeente zelf (hoger) beroep instelt wordt altijd een belangenafweging gemaakt; bewustzijn van gemeenschapsgelden, algemeen belang -Privaat-, bestuurs- en strafrecht kunnen in 1 kwestie een rol spelen -Redelijke afweging van belangen, versus het democratisch genomen besluit.

9 Inzicht in kosten Trends als het gaat om inhuur juridische kennis: 2008 meer dan € 1 miljoen 2009 meer dan € 1 miljoen 2010 ongeveer € 6 ton 2008/2009 een hoog aandeel ambtenaarrechtelijke zaken Relatief veel inhuur als het gaat om privaatrechtelijke kennis.

10 Geen overbodige juridisering/deregulering Deregulering: -UPG (APV gedereguleerd) -Aandacht voor onnodige regels -Premediation

11 CONCLUSIES 1)Juristen faciliteren, adviseren en begeleiden (niet de bron van regels en procedures) 2)Aandacht voor dejuridisering is belangrijk en wordt zoveel mogelijk door juristen en management ondersteund 3)Kosten voor externe inhuur op privaatrechtelijk gebied gaan worden verminderd door investering op interne capaciteit 4)Strenger sturen op inhuur extern juridisch advies 5)De basis is op orde. Mandaten, sluiten van overeenkomsten, de bulkbeschikkingen (uitkeringen, bouwvergunningen).

12 VRAGEN?


Download ppt "Juridische procedures: een routebeschrijving Bestuurs- en Concerndienst Afdeling Juridische Zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google