De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een Benchmark Omgevingsvergunning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een Benchmark Omgevingsvergunning"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een Benchmark Omgevingsvergunning
Inhoud presentatie Korte geschiedenis Waarom benchmarken? Opbouw en enkele inhoudsaspecten van de benchmark Leermomenten voor Nijmegen Naar een Benchmark omgevingsvergunning

2 Initiatief van de VBWTN
Oprichting van de Vereniging had tot doel professionalisering BWT’s in Nederland Platform voor onderlinge uitwisseling, inititatiefontwikkeling etc. Eerste benchmark al in 1999; behoefte om te zien hoe collega’s het doen met als doel ‘leren van elkaar’. Uitvoering ligt sinds 2003 bij Zenc adviseurs Benchmark heeft keur VNG gekregen

3 Aantal deelnemende gemeenten - 1999:. 13 - 2002:. 20 - 2003:

4 Waarom benchmarken?? inzicht krijgt in eigen prestaties
kennis en ervaring kunt uitwisselen met andere gemeenten het gesprek aangaan met bestuurders, management en medewerkers. de benchmarkresultaten gebruiken bij verbetertrajecten verbetertrajecten evalueren

5 Vergelijk met alle andere deelnemende gemeenten
Vergelijk met (afhankelijk) > of < inwoners Vergelijk met vorige benchmark

6 Drie onderdelen in benchmark
De invalshoek van de vergunningaanvragers (nadruk op klantgemak, doorlooptijden en kosten voor de klant); De invalshoek van het bestuur (nadruk op doelmatigheid, handhaving en beleidseffectiviteit); De invalshoek van de organisatie (nadruk op efficiency en kostenbeheersing)

7 Voorbeelden onderzochte aspecten
Doorlooptijden vergunningen

8 Doorlooptijd lichte vergunningen

9 Doorlooptijden vrijstellingen

10 Voorbeelden onderzochte aspecten
Kosten leges

11 legeskosten

12 Voorbeelden onderzochte aspecten
Inzet via handhaving Inzet ICT/loket Verhouding flexibele en structurele bezetting Inzicht in bezwaarprocedures

13 Leermomenten specifiek voor Nijmegen
Opbouw legesverordening Leges bestemmingplanprocedures Doorlooptijden vergunningen Gevolgen niet voeren van vooroverleg Effectiviteit per medewerker

14 De benchmark omgevingsvergunning
Invoering Wabo Integrale procedure VWBTN & Zenc willen benchmark Omgevingsvergunning ontwikkelen Deelnemers: VWBTN, Platform Milieuhandhaving, Brandweer en ??

15 Mogelijke onderwerpen
Hoeveel vergunningen hebben samenloop of zijn enkelvoudig Termijnen Inzet accounts/ coordinatoren Samenloop provincies Kosten/opbrengsten

16 Mogelijke onderwerpen
Onderscheid bedrijven/particulieren handhaving ICT-ontwikkeling Ervaring digitaal indienen Digitaal afhandelen? Etc.

17 Planning Start in oktober (voorlopig) Ontwikkeling in 2008
Benchmark in 2009 voeren als nulmeting

18 Oproep Wie meldt zich aan voor de ontwikkelgroep benchmark omgevingsvergunning??


Download ppt "Naar een Benchmark Omgevingsvergunning"

Verwante presentaties


Ads door Google